A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Barevné vidění

Lidské barevné vidění je složitý proces, který nám umožňuje rozlišovat miliony barevných odstínů. Je založeno na interakci světla se specializovanými buňkami v oku a na zpracování těchto signálů v mozku.

1. Základy barevného vidění

Barevné vidění vzniká na základě vnímání světla různých vlnových délek. Světlo je elektromagnetické záření a viditelný rozsah světlaspektrums se pohybuje od přibližně 380 nm (fialová) do 740 nm (červená).

2. Struktura lidského oka

Lidské oko má několik struktur, které jsou klíčové pro barevné vidění:

 • Rohovka (cornea): Světlo nejprve prochází rohovkou, která ho láme a přenáší do čočky.
 • Objektiv: Čočka zaostřuje světlo na sítnici.
 • Sítnice: Sítnice obsahuje fotoreceptory, které převádějí světlo na elektrické signály. Existují dva hlavní typy fotoreceptorů: tyčinky a čípky.

3. Fotoreceptory

 • Hůlky: Tyčinky jsou zodpovědné za vidění za šera (soumrakové vidění) a jsou velmi citlivé na světlo, ale nepodílejí se na barevném vidění.
 • Čep: Čípky jsou zodpovědné za barevné vidění. Existují tři typy čípků, z nichž každý je citlivý na jinou vlnovou délku:
  • S-pin (krátká vlnová délka): Citlivé na krátkovlnné světlo (modré).
  • M-pin (střední vlnová délka): Citlivé na středněvlnné světlo (zelené).
  • L-pin (dlouhá vlnová délka): Citlivé na dlouhovlnné světlo (červené).

4. Vnímání barev

Vnímání barvy je založeno na relativní excitaci tří typů čípků. Pokud jsou všechny tři typy čípků stejně excitované, vnímáme bílé světlo. Různé kombinace a intenzity excitace vedou k vnímání různých barev.

5. Barevný prostor a barevné modely

 • RGB-model (červená, zelená, modrá): Přísada Barevný modelkterý popisuje, jak se různé barvy světla kombinují, aby vznikly další barvy. Používá se v digitálních obrazovkách.
 • CMYK-model (azurová, purpurová, žlutá, klíčová/černá): Subtraktivní barevný model používaný v tiskařských procesech k výrobě barev mícháním barviv nebo pigmentů. Pigmentgenerovat.

6. Fenomény vnímání barev

 • Sladění barev: Schopnost oka přizpůsobit se různým světelným podmínkám a vnímat barvy konzistentně.
 • Konzistence barev: Schopnost vnímat barvy objektu jako stejné za různých světelných podmínek.
 • Metamerismus: Jev, při kterém se dvě barevné směsi jeví za určitých světelných podmínek stejně, ale za jiných světelných podmínek odlišně.

7. Barevné vidění a mozek

Elektrické signály generované čípky v sítnici jsou přenášeny do mozku prostřednictvím zrakového nervu. Tyto signály jsou zpracovávány a interpretovány ve zrakové kůře mozku, což vede k vědomému vnímání barev.

8. Poruchy barevného vidění

 • Barevná slepota: Běžná porucha barevného vidění, při níž chybí jeden nebo více typů čípků nebo nefungují správně. Nejčastější formou je porucha červeno-zeleného barevného vidění.
 • Achromatopsie: Vzácná porucha, při níž chybí nebo špatně fungují všechny čípky, což vede k úplné barvosleposti.

9. Barevné vidění u zvířat

Ne všechna zvířata vidí barvy jako lidé. Mnoho savců má pouze dva typy čípků, a proto vidí méně barev. Ptáci a některé ryby mají naopak čtyři nebo více typů čípků a vidí širší škálu barev. Barevné spektrum včetně ultrafialového světla.

Barevné vidění je velmi složitý proces založený na interakci světla s fotoreceptory v oku a následném zpracování signálů v mozku. Umožňuje nám vnímat svět v různých barvách, což hraje důležitou roli v našem každodenním životě.

Barevné vidění žen a mužů

Současný výzkum ukazuje zajímavé rozdíly ve vnímání barev mezi muži a ženami.

Typy kuželů a vnímání barev

 1. Typy kuželů u lidí:

  • Většina lidí má tři hlavní typy čípků: S (krátkovlnný), M (středovlnný) a L (dlouhovlnný). Ty jsou citlivé na modrou, zelenou a červenou barvu.
  • Tyto typy čípků jsou lokalizovány na chromozomech X, přičemž muži mají na chromozomu X jednu kopii (XY), zatímco ženy mají dvě kopie (XX).
 2. Rozdíly ve vnímání barev:

  • Výzkum naznačuje, že ženy v průměru rozlišují barevné odstíny lépe než muži. To může být způsobeno tím, že ženy mohou mít více diferencované čípky nebo vyšší citlivost čípků.
  • Existuje několik studií, které naznačují, že u velmi malého počtu žen může existovat další varianta L-konektoru, která by mohla vést k rozšířenému vnímání barev v žlutooranžovém rozsahu.
  • Muži mají většinou stejné tři typy čípků (S, M, L), pokud se u nich nevyskytuje genetická odchylka, která vede k poruchám barevného vidění, jako je například porucha červeno-zeleného vidění.
  • Muži obecně nemají horší vnímání barev než ženy, ale existují rozdíly ve specifických vlastnostech vnímání barev, které mohou být ovlivněny genetickými a případně i hormonálními faktory.
  • Muži by proto mohli mít tendenci vnímat méně nuancí v určitých barevných odstínech, což by se dalo částečně vysvětlit rozdílnou genovou expresí typů čípků.
 3. Genetické a hormonální vlivy:

  • Rozdíly ve vnímání barev mezi pohlavími mohou být způsobeny genetickými faktory a hormonálními a epigenetickými vlivy.
  • Studie naznačují, že tyto rozdíly nejsou univerzální, ale vycházejí z průměrných statistických rozdílů a že v rámci jednotlivých pohlaví mohou existovat značné rozdíly.

Představa, že ženy mají obecně čtyři typy kuželů a muži pouze tři, se v současnosti nezdá být správná. Rozdíly ve vnímání barev jsou spíše ve způsobu, jakým jsou tyto typy čípků u žen a mužů vyvinuty, nebo v tom, jak reagují na určité podněty. Přesná povaha těchto rozdílů je nadále předmětem výzkumu, aby bylo možné lépe pochopit mechanismy, které stojí za vnímáním barev.

Další články k tématu:

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie