A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

HLC

HLC je snadno pochopitelná reprezentace CIELAB barevného prostoru. CIELAB-barevný model byl vytvořen v roce 1976 Mezinárodní komisí pro osvětlováníefi. Jedná se o matematický model barev, ve kterém jsou spektrální vlastnosti objektu a vjemové vlastnosti našeho zrakového systému vzájemně kompenzovány.

CIELAB (také: Lab Colours) se dodnes prosadil všude tam, kde je vyžadován přesný výpočet barev, ať už jde o měření barev, formulaci barev nebo běžné operační systémy: řízení barev obvykle funguje prostřednictvím CIELAB.

Místo pravoúhlých souřadnic pro L, a a b lze použít také polární souřadnice CIELAB HLC.

Svislá osa L je zde shodná.

Vodorovná poloha barvy je zde určena úhlem H vůči kladné ose a (proti směru hodinových ručiček a ve stupních) a poloměrem C, vzdáleností od osy L.

HLC, také LCh nebo LCH(ab), znamená
- Odstín (hue [úhel])
- Lehkost
- Chroma (Nasycení)

a je mnohem srozumitelnější než abstraktní souřadnice a a b, ke kterým si málokdo dokáže představit odpovídající barvu.

Tento text je převzat z barevného atlasu CIELAB HLC společnosti freieFarbe e.V., který si můžete zdarma stáhnout zde.

Ähnliche Einträge

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie