Měření barev

Měření barev zajišťuje přesné Umístění barvy barvy v Barevný systém určeno.

Existují tři postupy:

Metoda tří rozsahů (tristimulová metoda):
A Kolorimetr svítí vnitřním zdrojem světla na povrch barevného vzorku. Odražené světlo prochází třemi filtry: červeným, zeleným a modrým, které určují intenzitu těchto barevných složek.

Spektrální metody:
A Spektrofotometr funguje velmi podobně - má však nejen tři, ale 31 filtrů, kterými se měří 31 různých vlnových délek světla. Díky tomu je spektrální metoda jednou z nejlepších metod měření barev.

Postup rovnosti:
Zde se používá tříbarevný měřicí přístroj (nebo oko) k porovnání barevného vzorku se standardními barevnými vzorky, dokud nejsou vzorky podle hodnocení pozorovatele identické. To však pozorovatel posuzuje subjektivně, a proto se v praxi dává přednost jiným metodám měření barev.

Ähnliche Einträge

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie