Revīzijas komiteja

IHK mediju dizaineru eksaminācijas komisija - ar ko tieši tā nodarbojas? Pavisam vienkārši - tā ir eksaminācijas procesa centrālais elements. Bet ko tas nozīmē konkrēti? Izpētīsim to uzdevumus un nozīmi mediju dizaineru apmācībā.

Plānošana un organizēšana

Vispirms un galvenokārt eksāmenu komisija rūpējas par eksāmenu vērtēšanu; eksāmenu iepriekšēju plānošanu un organizēšanu veic tikai IHK un profesionālā skola. IHK nosaka datumus, nodrošina, lai visi eksāmenu dokumenti būtu pieejami savlaicīgi, un eksāmenu uzdevumus organizē eksaminācijas komisija. ZFA un ir vienādi visā Vācijā. ZFA arī nodrošina, ka uzdevumi ne tikai atbilst pašreizējiem mācību standartiem, bet arī ir taisnīgi un izpildāmi. Mērķis ir dot kandidātiem reālu iespēju pierādīt savas prasmes.

Testēšana un novērtēšana

Pēc tam seko aizraujošākā daļa - pārbaužu veikšana. Eksāmenu komisijas locekļi nodrošina, ka praktikantu sniegums praktiskajā daļā tiek pareizi novērtēts. Šeit ir nepieciešama vērīga acs un liela pieredze. Kandidātu darbs tiek vērtēts un novērtēts tieši. Eksaminētāji piešķir lielu nozīmi pārredzamībai un saprotamībai. Ikvienam jāspēj saprast, kā tiek iegūts vērtējums.

Lēmumu pieņemšana un turpmāka attīstība

Pēc novērtēšanas viss kļūst nopietnāks: vai kandidāts ir izturējis vai nav izturējis? Šo lēmumu pieņem komisija, pamatojoties uz vērtējumiem. Tie, kuri ir nokārtojuši eksāmenu, saņem ilgi gaidīto eksāmena sertifikātu. Un kas notiek, ja kāds ir neapmierināts ar rezultātu? Tad arī tiek aicināta komisija. Tā izskata iebildumus un sūdzības un lemj par iespējamiem pasākumiem.

Taču viņu darbs vēl nebūt nav beidzies. Komisija strādā arī pie eksāmenu prasību un satura uzlabošanas un pielāgošanas, sniedzot ZFA atsauksmes par eksāmenu uzdevumiem. Mediju dizaina profesionālā joma nepārtraukti mainās, un apmācībai ir jāseko līdzi.

Vairāk rakstu par šo tēmu:

Komentēt

GDPR sīkfailu piekrišana ar īstu sīkfailu reklāmkarogu