A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Euroschaal

De Euroschaalook bekend als de Euroschaal of Euroscale, was een gestandaardiseerde Kleurenmodel voor vierkleurendruk (CMYK-druk). Dit kleurenmodel was vooral wijdverspreid in Europa en diende als referentie voor de Kleurscheiding en het afdrukproces om een consistente en voorspelbare kleurweergave te garanderen.

De term Euroscale verwees naar een specifieke combinatie van drukkleuren - cyaan, magenta, geel en zwart (key) - die bedoeld waren voor de Europese markt. Deze kleuren waren zo defiDe Euroschaal was zo ontworpen dat ze samen een breed kleurengamma konden reproduceren. Het voordeel van de Euroschaal was de standaardisatie: drukkers en ontwerpers konden er zeker van zijn dat de kleurenuitvoer consistent was, ongeacht waar in Europa deze werd afgedrukt.

Een belangrijk kenmerk van de Euroschaal was de nauwkeurige definitie van kleurwaarden. Deze werden vastgelegd in verschillende normen zoals DIN 16539 en ISO 2846-1, die de eigenschappen en het gedrag van drukinkten beschreven, waaronder hun dichtheid, viscositeit en transparantie. Naleving van deze normen zorgde ervoor dat drukwerk dat volgens de Euroschaal werd geproduceerd een consistente kleurconsistentie had.

De Euroschaal omvatte ook de Kleurprofiele en drukomstandigheden die gebruikt worden in het prepress- en drukproces. Dit omvatte ook de definitie van kleurscheiding, die gebaseerd was op de specifieke eigenschappen van de drukinkten. Bij kleurscheiding wordt een beeld opgesplitst in de vier basiskleuren, die vervolgens tijdens het afdrukken weer worden samengevoegd tot een compleet kleurenbeeld.

Een ander belangrijk kenmerk van de Euroschaal was de aanpassing aan verschillende papiersoorten. Omdat verschillende papiersoorten verschillende kleurweergave-eigenschappen hebben, bevatte de Euroschaal specifieke profielen voor gestreken en ongestreken papier. Deze profielen hielden rekening met de verschillende absorptie- en reflectie-eigenschappen van de papiersoorten en zorgden ervoor dat de kleuren altijd correct werden gereproduceerd, ongeacht het papier.

Het gebruik van de Euroschaal in het drukproces bood tal van voordelen. Voor ontwerpers en drukkers betekende het een betrouwbare kleurkwaliteit en consistentie. Deze standaardisatie minimaliseerde misverstanden en fouten in de communicatie tussen ontwerpers en drukkers, omdat alle betrokkenen met dezelfde kleurenstandaarden werkten. Bovendien vergemakkelijkte de Euroschaal internationale samenwerking, omdat kleuren overal in Europa volgens dezelfde specificaties konden worden gereproduceerd.

Samengevat was de Euroschaal een onmisbaar hulpmiddel voor modern vierkleurendrukwerk. Het voorzag in een gestandaardiseerd kleurenpalet en nauwkeurige specificaties die een consistente kleurenreproductie van hoge kwaliteit mogelijk maakten. Door zich aan te passen aan verschillende papiersoorten en zich te integreren in de hele afdrukketen - van de ontwerpfase tot het afgewerkte drukwerk - zorgde de Euroschaal voor een constant hoge afdrukkwaliteit en efficiënte productieprocessen.

In vroege installaties van Photoshop uit de jaren 1990 werden talloze Euroscale- of Euroscale-profielen geïnstalleerd, die vandaag de dag nog steeds in sommige software rondspoken. Vooral in het Verenigd Koninkrijk lijken deze profielen nog steeds veel gebruikt te worden.

Het gebruik ervan wordt echter niet langer aanbevolen. Schakel over op de huidige ISO-normen, die u kunt vinden op de website van de ECI gratis.

Gerelateerd Einträge

Laat een reactie achter

GDPR cookieconsent met Real Cookie Banner