Artbox

Artboxen är den minsta boxen i en PDF-fil. Den täcker det område som ska användas när PDF-filen importeras till en annan programvara. Den kan jämföras med storleksspecifikationen vid import av en EPS-fil. Artboxen är i princip en användardefinieradefinerad rektangel som anger det område på sidan där innehållet ska placeras.

Användningen av Art Box är inte vanlig i alla PDF-filer och beror på skapandemetoden eller programvaran som används.

I PDF-filer definieras olika rutor som bestämmer sidinnehållet och dimensionerna i ett dokument. De vanligaste boxarna i ett PDF-dokument är

  • Media box: Ställer in dimensionerna för den fysiska sidan av dokumentet.
  • Beskärningsruta: Definierar det synliga området på sidan efter att innehållet har beskurits.
  • Bleed Box: Definierar det område på sidan som används för utskrift och över vilket Trimtillägg går längre än så.
  • Trimma ruta: Definierar det slutliga trimmade området på sidan.
  • Ruta för typ: Denna ruta är valfri och används normalt för att definiera det område där sidans innehåll ska ritas.

Relaterad Einträge

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner