A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Artbox

Artboxen är den minsta rutan i en PDF-fil. Den innehåller det område som ska användas när PDF-filen importeras till annan programvara. Det är jämförbart med storleksspecifikationen vid import av en EPS-fil. Artboxen är i princip en användardefinierad rektangel som anger det område på sidan där innehållet ska placeras och som du kan klicka på efi.

Användningen av Art Box är inte vanlig i alla PDF-filer och beror på skapandemetoden eller programvaran som används.

I PDF-filer definieras olika rutor som bestämmer sidinnehållet och dimensionerna i ett dokument. De vanligaste boxarna i ett PDF-dokument är

  • Media box: Ställer in dimensionerna för den fysiska sidan av dokumentet.
  • Beskärningsruta: Definierar det synliga området på sidan efter att innehållet har beskurits.
  • Bleed box: Definierar det område på sidan som används för utskrift och går utöver bleed avgränsningen.
  • Trimma ruta: Definierar det slutliga trimmade området på sidan.
  • Ruta för typ: Denna ruta är valfri och används normalt för att definiera det område där sidans innehåll ska ritas.

Relaterad Einträge

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner