Flexotryck

Flexotryck är en tryckprocess som huvudsakligen används inom förpackningsindustrin. Det är en indirekt Gravyrtryckprocess med flexibla tryckplåtar som möjliggör tryckning på många olika material, t.ex. folier, papper, kartong, etiketter och andra förpackningsmaterial.

Flexotryck står för hög produktivitet och mångsidighet:

  1. Substrat: Flexotryck är lämpligt för ett brett spektrum av trycksubstrat Det kan tryckas på olika ytstrukturer, t.ex. grova eller ojämna ytor.
  2. Tryckhastighet: Flexotryck möjliggör snabba tryckhastigheter, vilket är viktigt vid tillverkning av förpackningar.
  3. Färgintensitet: Flexotryck ger klara färger med god färgtäckning.
  4. Flexotryck använder flexibla tryckplåtar av gummi eller plast. Dessa plattor är relativt billiga att tillverka och kan anpassas till olika tryckbehov.
  5. Flexotryck använder främst vattenbaserade färger och lacker, som är mer miljövänliga och fria från lösningsmedel.

Flexotryck används ofta för tillverkning av etiketter och förpackningar.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner