ICC

Das Internationell Color Consortium, eller kort sagt ICC, är en internationell kommitté som arbetar för standardisering av Färgprofilen är ansvarig.
ICC:s mål har sedan starten 1993 varit att främja standardisering och utveckling av öppna, leverantörsneutrala, plattformsoberoende Färghanteringsystem, samt att främja och stödja dem.
Ytterligare information finns på följande webbplats ICC:s webbplats.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner