A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

ICC

International Color Consortium, ICC, är en internationell kommitté som ansvarar för att standardisera färgprofiler. 

Spara bläck

Ink Saver Software är ett program för att minska bläckförbrukningen vid utskrift. Det erbjuder olika funktioner och inställningar som syftar till att minska mängden bläck eller toner som används vid utskrift. Den huvudsakliga funktionen för ink saver software är att optimera och minska bläckförbrukningen utan att påverka utskriftskvaliteten nämnvärt. Detta uppnås genom att programvaran använder intelligenta algoritmer för att optimera fördelningen av bläck på sidan och undvika överdriven bläckanvändning. Vissa bläckbesparare erbjuder funktioner för bläckhantering för att övervaka bläckförbrukningen och optimera bläckförbrukningen...

Läs mer på

Mellanliggande bindning

Ett arbetsflöde med "mellanbindning" är när RGB-bilddata används i layouten under separationen och separationen av färgrymden från RGB till CMYK-utgångsfärgrymden endast utförs under PDF-exporten till utskriftsfilen.

ISO 12647

ISO 12647 är den ISO-standard som ansvarar för utskrifter. Den definierar de viktigaste nyckelpunkterna för standardiserad, färgkompatibel utskrift.

ISO 3664:2009

ISO 3664:2009 är en ISO-standard som specificerar ljusförhållanden för visuell bedömning av färger och trycksaker i prepress och andra områden. För att säkerställa att färguppfattningen sker under standardiserade förhållanden definierar standarden många aspekter av belysning och beskriver följande aspekter: Belysningsförhållanden: Standarden anger specifika krav för belysning. Dessa omfattar färgtemperatur, spektralfördelning och stabilitet för att säkerställa en konsekvent och korrekt färguppfattning. Färgtemperatur: Standarden rekommenderar en färgtemperatur på 5000 Kelvin (D50 standardljus), vilket motsvarar ungefär en neutral dagsljussimulering. I ...

Läs mer på

ISOCoatedV2

ISOCoatedV2 är den mest använda profilen inom tryckeriindustrin i Europa. Den står för den vanligaste tryckprocessen: Offsettryck på matt eller glansigt bildtryckspapper.

IT8

IT8-diagrammet är en definierad mätfältstabell som används för att skapa ICC-profiler. Denna tabell anges i ISO 12642. 

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner