PSO

PSO står för "ProcessStandard". Offsettryck", en standard som utvecklats av Fogra och den tyska branschorganisationen för tryckeri- och mediebranschen. ProcessStandard Offset är en samling normer och standardiseringar för offsettryck. Med hjälp av testutrustning och kontrollförfaranden som beskrivs i PSO övervakas, kontrolleras och kontrolleras tryckprocessen från dataleverans och dataförberedelse via plåttillverkning till tryckning.

Följande standarder sammanfattas i PSO - "ProcessStandard Offset":

ISO 00005-4: Optisk densitet
ISO 02846-1: Tryckfärger
ISO 03664: Standardbelysning
ISO 12218: Analog exponering av tryckplattor
ISO 12641: Provningsdiagram för skanner
ISO 12642: Testdiagram för utdata
ISO 12646: Monitorer
ISO 12647-2: Utskriftsstandard
ISO 12647-7: Digitalproof
ISO 13655: Spektral Färgmätning
ISO 13656: Densitometrisk och kolorimetrisk mätning
ISO 14981: Densitometer

Relaterad Einträge

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner