PANTONE Color Manager Fel: "Tillgången till ... har gått ut".

Många användare av Pantone Color Manager upplever ett återkommande fel att "åtkomst till PANTONE-fack .... har löpt ut". Felet kan inte åtgärdas med uppdateringar, aktivering och avaktivering eller ominstallation och kan verkligen kosta dig mycket tid och nerver. Därför följer här en kort guide om hur du i de flesta fall snabbt åtgärdar felet på Mac och Windows: MAC-användare: 1. gå till Macintosh HD/User/(användarnamn)/ Library* /Application Support/PANTONE/PantoneColorManager 2. ta bort här ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner