Fogra 54 - PSO SC-B Paper v3 - publicerad och tillgänglig för kontroll

Fogra har nyligen gjort det första tryckvillkoret för rulloffset baserat på den nya ISO 12647-2:2013 tillgängligt med tryckvillkoret FOGRA54. Fogra 54 beskriver standardiserad offsettryckning i AM-raster (48-70'cm) på superkalandrerat B-papper (SC-B) med mineraloljefria tryckfärger. ECI skriver: "Främst på grund av pappersskillnader motsvarar tryckresultatet på de SC-B-papper som används alltmer idag inte längre karakteriseringsfilen "FOGRA40" och profilen "SC-papper (ECI)". Som ett resultat har skrivare problem med att producera på SC-B-papper, ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner