Ενσωμάτωση γραμματοσειρών, μετατροπή σε διαδρομές ή ραστεροποίηση;

Για να διασφαλιστεί η ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των πελατών και των παρόχων υπηρεσιών ελέγχου, οι γραμματοσειρές πρέπει να ενσωματωθούν, να μετατραπούν σε διαδρομές ή να ραστεροποιηθούν. Αυτό διασφαλίζει ότι είναι και παραμένει ακριβώς η ίδια γραμματοσειρά και το ίδιο ακριβώς στυλ γραμματοσειράς. Πώς το κάνω αυτό; Στο InDesign και το QuarkXPress, επιλέξτε το πρότυπο PDF/X-3 κατά την εξαγωγή των δεδομένων. Στο Illustrator και το Freehand, επιλέξτε τη γραμματοσειρά και επιλέξτε "Μετατροπή γραμματοσειράς σε μονοπάτια" στο μενού. Στο Photoshop, επιλέξτε το επίπεδο κειμένου, κάντε κλικ στο δεξί ...

Συναίνεση GDPR cookie με πραγματικό cookie banner