Bädda in teckensnitt, konvertera till banor eller rasterisera?

För att garantera ett säkert datautbyte mellan kunden och leverantören av korrekturtjänster måste teckensnitten bäddas in, konverteras till banor eller rastreras. Detta säkerställer att det är och förblir exakt samma teckensnitt och exakt samma teckensnittsstil. Hur kan jag göra detta? I InDesign och QuarkXPress väljer du standarden PDF/X-3 när du exporterar data. I Illustrator och Freehand markerar du teckensnittet och väljer "Convert font to paths" i menyn. I Photoshop markerar du textlagret, högerklickar ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner