Nuvarande bevisstandarder 2024

Proofprofiler Offsettryck och tidningar

ISO Coated v2 (ECI) / ISOCoated V2 300% (ECI)
Profil: ISOcoated_v2_eci.icc / ISOCoated_v2_300_eci.icc
Standard för glänsande och mattbelagda Papper för utskrift av bilder
Papper: Papperstyp 1 och 2, glänsande och matt bestruket Bildutskrift Ökning av tonvärdekurvorna A (CMY) och B (K) från ISO 12647-2:2004
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA39L

ISOUncoated
Profil: ISOUncoated.icc
Standard för obestruket vitt Naturligt papper
Papper: Papperstyp 4, obestruken vit offset, tonvärdesökningskurvorna C (CMY) och D (K) från ISO 12647-2:2004.
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA29L

PSOCoatedV3 / Fogra 51
Profil: PSOcoated_v3.icc
Efterföljaren till ISOCoatedV2 För glänsande och matt bestruket bildpapper med måttliga optiska vitmedel.
Papper: Papperstyp 1, glänsande och matt bestruket Bildutskrift med måttliga ljusare ämnen (8-14 DeltaB enligt ISO 15397).
Ökningskurvor för tonvärde A (CMYK) från ISO 12647-2:2013
Pappersvit: CIELAB=95;1,5;-6
Karakteriseringsuppgifter: Fogra51 / Fogra 51 Spectral (M1)

PSOuncoated_v3 / Fogra 52
Profil: PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc
Efterföljaren till PSOUncoated för obestruket, träfritt obestruket papper med många optiska vitmedel.
Papper: Papperstyp 5, obestruket naturpapper (träfritt obestruket), med många vitmedel (mer än 14 DeltaB enligt ISO 15397), tonvärdesökningskurvor C (CMYK) från ISO 12647-2:2013
Vitbok: CIELAB=93.5;2.5;-10
Karakteriseringsuppgifter: Fogra52 (M1)

PSO Uncoated ISO12647 (ECI)
Profil: PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc
Efterföljaren till ISOUncoated
Papper: Papperstyp 4, obestruket vitt offsetpapper.
Tonvärdesökningskurvorna C (CMY) och D (K) från ISO 12647-2:2004.
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA47L

PSO LWC Förbättrad (ECI)
Profil: PSO_LWC_Improved_eci.icc
LWC-papper förbättrat, glansigt bestruket, efterföljare till ISO Web Coated
Papper: Papperstyp 3, förbättrad glansbelagd (LWC), tonvärdesökningskurvorna B (CMY) och C (K) från ISO 12647-2:2004.
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA45L

PSO LWC Standard (ECI)
Profil: PSO_LWC_Standard_eci.icc
LWC-papper standard, glänsande bestruket
Papper: Papperstyp 3, standard glossy coated (LWC)
Tonvärdesökningskurvorna B (CMY) och C (K) från ISO 12647-2:2004.
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA46L

ISO Web Coated
Profil: ISOwebcoated.icc
LWC-papper standard, glänsande bestruket
Papper: Papperstyp 3, standard glossy coated (LWC)
Tonvärdesökningskurvorna B (CMY) och C (K) från ISO 12647-2:2004.
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA28L

ISO Uncoated Yellowish
Profil: ISOuncoatedgulaktig.icc
Obestruket obestruket papper något gulaktigt (sämskpapper)
Papper: Papperstyp 5, obestruket, något gulaktig Offset
Tonvärdesökningskurvorna C (CMY) och D (K) från ISO 12647-2:2004.
Karakteriseringsdata: FOGRA30L

SC Paper (ECI)
Profil: SC_paper_eci.icc
Papper: SC, Super-Calandered, kalanderad
Tonvärdesökningskurvorna B (CMY) och C (K) från ISO 12647-2:2004.
Karakteriseringsdata: FOGRA40L

PSO SC-B Paper v3
Profil:  PSOsc-b_paper_v3_FOGRA54.icc
SC-B-papper, superkalanderat papper, satinering
Papper: Commercial offset, SC-B papper (superkalandrerat, kalandrerat), tryckkondition PC6.
Ökningskurva för tonvärdet 2013-B, vit mätplatta.
Karakteriseringsdata: FOGRA54

PSO MFC Paper (ECI)
Profil: PSO_MFC_paper_eci.icc
Papper: MFC, maskinell ytbehandling
Tonvärdesökningskurvorna B (CMY) och C (K) från ISO 12647-2:2004.
Karakteriseringsdata: FOGRA41L

PSO SNP Paper (ECI)
Profil: PSO_SNP_paper_eci.icc
Tidningspapper
Papper: SNP, standardtidningspapper, heatset web offset, punktförstärkningskurvorna C (CMY) och D (K) enligt ISO 12647-2:2004.
Karakteriseringsdata: FOGRA42L

WAN-IFRA Newspaper 26
Profiler med olika max. Applicering av bläck:
180%: TIC180_WANIFRA_NP26.icc
200%: TIC200_WANIFRA_NP26.icc
220%: TIC220_WANIFRA_NP26.icc
FärgrymdPrimär- och sekundärfärger från ISO 12647-3:2013
Maximal bläcktäckning: 180%/ 200%/ 220%

WAN-IFRAnewspaper 26v5
Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5.icc
Färgutrymme: primära och sekundära färger från ISO 12647-3:2013
Ökning av tonvärdet: 26%
Maximal bläcktäckning: 220%
Maximalt GCR: Long Black med en tidig svart start

ISONewspaper 26v4
Profil: ISONewspaper26v4.icc
Tidningspapper
Papper: Papperstyp SNP, standard Newsprint, heatset web offset, punktförstärkningskurvorna C (CMY) och D (K) från ISO 12647-2:2004.
Karakteriseringsdata: IFRA26

PSO Coated NPscreen ISO12647 (ECI)
Profil: PSO_Coated_NPscreen_ISO12647_eci.icc
Glansigt och matt bestruket bildpapper, FM-skärm
Papper: Papperstyp 1 och 2, glänsande och matt bestruket Bildutskrift, icke-periodisk raster (NPscreen), 20 µm, tonvärdesökningskurva F (CMYK) från ISO 12647-2:2004.
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA43L

PSO Coated 300% NPscreen ISO12647 (ECI)
Profil: PSO_Coated_300_NPscreen_ISO12647_eci.icc
Glansigt och matt bestruket bildpapper, FM-skärm
Papper: Papperstyp 1 och 2, glänsande och matt bestruket Bildutskrift, icke-periodisk bildruta (NPscreen), 20 µm
Tonvärdesökningskurva F (CMYK) från ISO 12647-2:2004
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA43L

PSO Uncoated NPscreen ISO12647 (ECI)
Profil: PSO_Uncoated_NPscreen_ISO12647_eci.icc
Obestruket vitt obestruket papper, FM screen
Papper: Papperstyp 4, obestruket vitt offsetpapper.
Icke-periodisk sikt (NPscreen), 30 µm.
Tonvärdesökningskurva F (CMYK) från ISO 12647-2:2004
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA44L

Improved Newsprint, INP
Profil: PSO_INP_Paper_eci.icc
Kommersiell offset, förbättrat tidningspapper (INP, Improved News Print), positiv kopia
Ökningskurvorna för tonvärdet C (CMY) och D (K), vit mätplatta.
Papper: Förbättrat tidningspapper
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA48L

PSO Coated v2 300% Matte laminate (ECI)
Profil: PSO_Coated_v2_300_Matte_laminate_eci.icc
AkzidenzOffsettryckning., positivkopia, AM-rutan med 60-80 linjer/cm, med efterföljande mattning.laminering av film (typisk OPP Matt film 15 μm med medium Opacitet ~70%, dvs. blixtsnabb ΔL* = 6 på svart solid efter avslutning), vit mätplatta.
Profilen överensstämmer med de gamla ISOcoated_v2_eci-profilerna.icc och ISOcoated_v2_300_eci.icc och visar det matchande matta slutresultatet.
Papper: Papperstyp 1 och 2, glänsande och matt bestruket Bildutskrift
Tonvärdesökningskurvorna A (CMY) och B (K) från ISO 12647-2:2004.
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA49L

PSO Coated v2 300% Glossy laminate (ECI)
Profil: PSO_Coated_v2_300_Glossy_laminate_eci.icc
Kommersiellt offsettryck, positiv kopia, AM screen med 60-80 linjer/cm, med efterföljande Glamourfilmlaminering (typisk OPP glansfilm 12-15 μm), vit mätbas.
Profilen överensstämmer med de gamla profilerna ISOcoated_v2_eci.icc och ISOcoated_v2_300_eci.icc och visar ett resultat med samma glans.
Papper: Papperstyp 1 och 2, glänsande och matt bestruket, bildutskrift, tonvärdesökningskurvorna A (CMY) och B (K) från ISO 12647-2:2004.
Karakteriseringsdata: FOGRA50L

PSO Coated v3 Matte laminate (ECI) Ny 2020
Profil: PSO_Coated_v3_Matte_laminate.icc
ECI:s offsetprofil PSO_Coated_v3_Matte_laminate.icc baseras på karakteriseringsfilen "FOGRA56.txt" och gäller för följande tryckförhållanden enligt den internationella standarden ISO12647-2:2013: kommersiell offset, premium bestruket papper, punktförstärkningskurva 2013-A, följt av laminering med matt film (typisk OPP-matt film 15 μm med medelhög opacitet ~70%, dvs. ljusare ΔL* = 6 på svart fast material efter efter efterbehandling), vit mätbas. Profilen stämmer överens med profilen PSOcoated_v3.icc och visar det färdiga resultatet med motsvarande glans. Profilen beräknades med Heidelberg ColorToolbox 2019 med följande inställningar: Svart längd 9 (infogningspunkt 10%), svart bredd 10, max yttäckning 300%, max svart 96%.
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA56.txt

PSO Coated v3 Glossy laminate (ECI) Ny 2020
Profil: PSO_Coated_v3_Glossy_laminate.icc
ECI:s offsetprofil PSO_Coated_v3_Glossy_laminate.icc baseras på karakteriseringsfilen "FOGRA57.txt" och gäller för följande tryckförhållanden enligt den internationella standarden ISO12647-2:2013: Kommersiell offset, premiumbestruket papper, punktförstärkningskurva 2013-A, följt av laminering med glansfolie (typisk OPP-glansfolie 12-15 μm), vitt mätblock. Profilen överensstämmer med profilen. PSOcoated_v3.icc och visar det matchande glansiga slutresultatet. Profilberäkningen gjordes med Heidelberg ColorToolbox 2019 med följande inställningar: Svart längd 9 (infogningspunkt 10%), svart bredd 10, maximal yttäckning 300%, maximal svart 96%.
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA57.txt

eciCMYK (Fogra 53) - CMYK-utbytesfärgutrymme
Profil: eciCMYK.icc
FOGRA53 är ett CMYK-utbytesfärgutrymme och används för färgkommunikation för tryckproduktion.

eciCMYK_v2 (Fogra 59) - CMYK-utbytesfärgutrymme Ny 2020
Profil: eciCMYK_v2.icc
eciCMYK_v2 (Fogra 59) är efterföljaren till eciCMYK (Fogra 53).

Heaven42
Med himmel 42 Scheufelen har utvecklat ett ljusvitt papper som öppnar upp ett nytt färgutrymme. Särskilt tekniska motiv (gråtoner, silvertoner från 4c, starka ljus-mörk-kontraster) ser särskilt lysande och neutrala ut på det. Med oförändrad separation (t.ex. med ICC-profilen "IsoCoated_v2") verkar den tryckta bilden betydligt kallare med samma färgning och punktförstärkning. För varma toner (t.ex. hudtoner) rekommenderas därför färgjusteringar.

Vi proofen Heaven42 på Bevispapper med optiska ljusare och mäta beviset i M1-standarden med hänsyn till dessa ljusare. Observera: Vår Heaven42 Bevis utgör en bra simulering av den ursprungliga Heaven42 ICC-profilen, men är inte - som t.ex. en ISOCoatedV2 Proof - färgkorrekt och juridiskt bindande.

Scheufelen erbjuder två ICC-profiler för nedladdning, vi testar profilen för Heidelberger Druck ("_HD").
Profil: Heaven42_AM_U280_K98_G80_HD.icc (Heidelberger Druck)
Områdestäckning: ~280 % (U)
Svart struktur: GCR , 80 % (G)
Max. Svart: 98 % (K)
Provpapper: EFI Proof Paper 8245 OBA Semimatt
Karakteriseringsuppgifter: Genereras från referensdata
Mätmetod: M1 med beaktande av optiska vitmedel.

PaC.Space
Profil: PaC.Space_CMYK_gravure_V1a.icc
PaC.Space är den första enhetliga färgstandarden för förpackningsindustrin.lågt trycksom möjliggör ett gränssnitt från levererade prepressdata till process- eller utskriftsspecifika justeringar.
Papper: Belagda substrat och filmer för förpackningar i djuptryck.
Karakteriseringsuppgifter: FOGRA_PaCSpace_MKCheck11

Utskrift av metall

Metal-Printing MPC1 FOGRA60 - Metalltryck på vitlackerad plåt Ny 2022
Profil: Metal-Printing_MPC1_FOGRA60.icc
Karakteriseringsdata FOGRA60 gäller för offsettryck på vitbelagd metall (Metal 1) enligt ISO 12647-9:2021.
Karakteriseringsdata: FOGRA60.txt

Gravyrtryck

PSR LWC Plus V2 M1 M1 v2 (2020)
Profil: PSR_LWC_PLUS_V2_M1_v2.icc
Efterföljaren till PSR LWC Plus V2 (PSR_LWC_PLUS_V2_PT.icc)
Papper: djuptryck, papperstyp LWCplus glänsande bestruket, mätunderlag: otryckt LWCplus-papper.
Karakteriseringsdata: PSR_LWC_PLUS_V2_M1

PSR LWC Plus V2 (2009)
Profil: PSR_LWC_PLUS_V2_PT.icc
Efterföljaren till HWC
Papper: Förbättrat LWC-papper (lättviktsbelagt).
Karakteriseringsdata: ECI_PSR_LWC_PLUS_V2

PSR LWC Standard V2 M1 (2019)
Profil: PSR_LWC_STD_V2_M1.icc
Efterföljaren till PSR LWC Standard V2
Papper: Rotogravyr, LWC
Mätunderlag: otryckt LWC-papper (självhäftande).
Karakteriseringsdata: SR_LWC_STD_V2_M1

PSR LWC Standard V2 (2009)
Profil: PSR_LWC_STD_V2_PT.icc
Papper: LWC (light weight coated) papper.
Karakteriseringsuppgifter: ECI_PSR_LWC_STD_V2

PSR SC Plus V2 M1 (2019)
Profil: PSR_SC_PLUS_V2_M1.icc
Efterföljaren till PSR SC Plus V2
Papper: djuptryck på rulle, SC Plus
Mätblock: otryckt SC Plus-papper.
Karakteriseringsuppgifter: PSR_SC_Plus_V2_M1

PSR SC Plus V2 (2009)
Profil: PSR_SC_PLUS_V2_PT.icc
Papper: vitare superkalanderat papper
Karakteriseringsdata: ECI_PSR_SC_Plus_V2

PSR SC Standard V2 M1 (2019)
Profil: PSR_SC_STD_V2_M1.icc
Efterföljaren till PSR SC Standard V2
Papper: djuptryck, SC-papper
Mätunderlag: Otryckt SC-papper
Karakteriseringsuppgifter: PSR_SC_STD_V2_M1

PSR SC Standard V2 (2009)
Profil: PSR_SC_STD_V2_PT.icc
Papper: superkalibrerat papper
Karakteriseringsdata: ECI_PSR_SC_STD_V2

PSR MF V2 V2 M1 (2019)
Profil: PSR_MF_V2_M1.icc
Papper: djuptryck på webben, papperstyp MF eller INP, 55 g/m2.
Mätunderlag: otryckt MF- eller INP-papper.
Karakteriseringsdata: PSR_MF_V2_M1

PSR News Plus
Profil: PSRgravureMF.icc
PSRgravureMF (2004) kallas nu News Plus.
Papper: News Plus-papper
Karakteriseringsdata: PSRgravureMF_ECI2002

Fler internationella profiler för bevis

GRACoL2006_Coated1v2
Profil: GRACoL2006_Coated1v2.icc
GRACoL-tolkning av ISO 12647-2.
Papper: Typ 1 och 2, glänsande och matt bestruket Bildutskrift
Kurvor för ökning av tonvärdet: NPDC (Neutral Print Density Curves)
Karakteriseringsuppgifter: GRACoL2006_Coated1, ett derivat från Fogra 39

SWOP2006_Coated3v2
Profil: SWOP2006_Coated3v2
SWOP-tolkning av ISO12647-2 för offsettryck på tunnt bestruket papper.
Papper: Tunnt, bestruket papper
Kurvor för ökning av tonvärdet: NPDC (Neutral Print Density Curves)
Karakteriseringsdata: SWOP2006_Coated3, ett derivat av Adobe USWebCoated v2.

SWOP2006_Coated5v2
Profil: SWOP2006_Coated5v2
Annan SWOP-tolkning av ISO12647-2 för offsettryck på tunnt bestruket papper.
Papper: Tunnt, bestruket papper med en något annorlunda vit ton än SWOP2006_Coated3V2.
Kurvor för ökning av tonvärdet: NPDC (Neutral Print Density Curves)
Karakteriseringsdata: SWOP2006_Coated5, ett derivat av Adobe USWebCoated v2.

Japan Color 2011 Coated
Profil: JapanColor2011Coated.icc
Den nya standarden från Japan Printing Machinery Association (JPMA).
Karakteriseringsuppgifter: JapanColor

Japan Color 2001 Coated
Profil: JapanColor2001Coated.icc
Definition av tryckprocessen: ISO 12647-2:1996, arkoffset, positiva plåtar.
Papper: Typ 1, (bestruket, 105 g/m²), rastrering 69/cm

SWOP 2013 C3
Profil: SWOP2013_CRPC5.icc eller . SWOP2013C3-CPRC5.icc
Profilen mäts i M1-läge med hänsyn till optiska vitmedel och måste skrivas ut på provpapper med optiska vitmedel.
Maximal bläcktäckning: 260%
GCR: Medelhög+
Maximalt svart: 100%
Punktförstärkning: CMY 16%, K19%
Papper: Papper av kvalitet #3
Karakteriseringsuppgifter: CGATS21-2-CRPC5

GRACoL 2013 Uncoated
Profil: GRACoL2013UNC_CRPC3.icc
Profilen mäts i M1-läge med hänsyn till optiska vitmedel och måste skrivas ut på provpapper med optiska vitmedel.
Maximal bläcktäckning: 260%
GCR: Medelhög+
Maximalt svart: 100%
Punktförstärkning: CMY 16%, K19%
Papper: N.N.
Karakteriseringsuppgifter: CGATS21-2-CRPC3

GRACoL 2013
Profil: GRACoL2013_CRPC6.icc
Profilen mäts i M1-läge med hänsyn till optiska vitmedel och måste skrivas ut på provpapper med optiska vitmedel.
Maximal färgtillämpning: 320%
GCR: Medelhög+
Maximalt svart: 100%
Punktförstärkning: CMY 16%, K19,1%
Papper: N.N.
Karakteriseringsdata: CGATS21-2-CRPC6

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner