LAB

Das CIELAB-Färgmodell inrättades 1976 av Commission Internationale de l'Eclairage defiFärgmodellen är en matematisk modell där ett objekts spektrala egenskaper och vår synapparats perceptuella egenskaper beräknas. Det är en matematisk färgmodell i vilken de spektrala egenskaperna hos ett objekt och de perceptuella egenskaperna hos vår synapparat beräknas tillsammans. CIELAB, eller LAB förkortat, har etablerat sig överallt där det krävs exakta färgberäkningar, oavsett om det är i Färgmätningrecept eller i de vanligaste operativsystemen: Färghantering arbetar vanligtvis via CIELAB.

Relaterad Einträge

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner