Devicelink PDF Färgkonvertering av PDF-utskriftsdata som annonser CMYK till CMYK, t.ex. för färgkonvertering av ISOCoatedV2 till färgstandarder för djuptryck och rulloffset.

DeviceLink PDF-färgkonverteringar för bildskärmar

Vi har nyligen börjat erbjuda DeviceLink-färgkonverteringar via DeviceLinks från ColorLogic från många RGB- och CMYK-standarder till andra CMYK-standarder från offset- och djuptryck. Optimerad färgkonvertering mellan olika tryckstandarder Färgkonverteringsprofilerna bibehåller separationsstrukturen, begränsar den totala färgmängden för den valda tryckstandarden och bibehåller renheten hos primär- och sekundärfärgerna. De säkerställer mjuka övergångar i gradienter och möjliggör korrekt konvertering av PDF- och PDF/X-data. Den separationsbevarande konverteringen säkerställer att rena gråtoner inte skapas i fyra färger och att duplextoner (svart+primärfärg) och triplextoner (svart+sekundärfärg) förblir rena ...

Läs mer på

Jämförelse eciRGB_V2 (vit) och sRGB

Varför är det egentligen viktigt att bädda in RGB-profiler?

 För några dagar sedan fick vi ett samtal från en kund inom designsektorn som på tillverkningsföretagets inrådan ("Tryckeriet har fortfarande en prepressavdelning som kan förbereda dina data optimalt...") skickade öppna Adobe InDesign-data i ISOCoatedV2 300% med RGB-bilder till produktionsföretaget för en komplex CD-produktion. Resultatet av de färdigtryckta CD-häftena och inlays motsvarade inte alls den kalibrerade bildskärmsbilden hos vår kund, kunden var också missnöjd och begärde tryckdata från tryckeriet via produktionsbolaget för att felsöka problemet.

Läs mer på

PDFX-certifieringslogotyp för Proof GmbH för certifiering för bevisutmatning av PDF-X/4-data

Proof GmbH är återigen PDFX-ready Output Proof PDF/X-4-certifierad

Två år efter sin första certifiering av PDFX-ready slutförde Proof GmbH i juni framgångsrikt omcertifieringen av det schweiziska PDFX-ready-initiativet för korrekturutmatning av PDF/X-4-data. Detta gör att Proof GmbH för närvarande är det enda tyska företaget som är certifierat för korrekturläsning av PDF/X-4-filer. Med denna omcertifiering har vi återigen bevisat att vi kan mata ut PDF/X-4-data på vårt proofingsystem i enlighet med gällande specifikationer. Certifieringen utfördes av Ugra och Fogra på uppdrag av PDFX-ready och är giltig till mars 2016. PDFX-ready-certifikatet för Proof GmbH som PDF-fil ...

Läs mer på

PDF X-ready-certifikat för korrekturutskrift av PDF-X/4-data. Proof GmbH har redan varit certifierad för korrekturtryck av PDF/X-4-data i många år

Proof GmbH är PDFX-ready Creator-certifierad för skapande av PDF/X-4- och PDF/X-1a-filer.

I maj klarade Proof GmbH den andra certifieringen inom det schweiziska initiativet PDFX-ready, denna gång för skapandet av PDF/X-4- och PDF/X-1a-data. Med denna certifiering har vi framgångsrikt bevisat att vi kan skapa felfria PDFX-ready-data.... Certifieringen utfördes på uppdrag av PDFX-ready av Ugra och Fogra och är giltig fram till maj 2016. Du kan ladda ner PDFX-ready Creator-certifikatet för Proof GmbH som en PDF-fil här.  

PDF X-ready-certifikat för korrekturutskrift av PDF-X/4-data. Proof GmbH har redan varit certifierad för korrekturtryck av PDF/X-4-data i många år

Proof GmbH är PDFX-ready Output Proof PDF/X-4-certifierad

I mars klarade Proof GmbH certifieringen av det schweiziska PDFX-ready-initiativet för korrekturutskrift av PDF/X-4-data. Därmed är Proof GmbH för närvarande det enda tyska företaget som har certifierats för proofing av PDF/X-4-filer. Med denna certifiering har vi framgångsrikt bevisat att vi kan ta emot PDF/X-4-data enligt specifikationerna i PDFX-ready och mata ut dem på vårt proofingsystem. Certifieringen utfördes av Ugra och Fogra på uppdrag av PDFX-ready och är giltig fram till mars 2016. PDFX-ready-certifikatet för Proof GmbH som en PDF-fil kan ...

Läs mer på

PDF X-ready-certifikat för korrekturutskrift av PDF-X/4-data. Proof GmbH har redan varit certifierad för korrekturtryck av PDF/X-4-data i många år

PDF X/4-data - vem beräknar? InDesign eller RIP?

Vi fick nyligen en PDF-fil från en schweizisk kund som vi ombads proofa enligt ISOCoatedV2. Formatet var skapat som PDFX-4, vi kunde öppna filen, preflighta den och även visa den i Acrobat. Vid korrekturläsning i Fiery XF 5.2 kunde filen dock inte matas ut förrän efter en RIP-tid på över 3 timmar. Adobe PDF X4 skärmutskrift i Acrobat Professional Vi spelade in skärmlayouten på en modern Macbook Pro med fyra processorkärnor och den senaste Acrobat Pro-versionen för att visa de enorma kraven på hårdvaran och därmed ...

Läs mer på

PDF X-ready-certifikat för korrekturutskrift av PDF-X/4-data. Proof GmbH har redan varit certifierad för korrekturtryck av PDF/X-4-data i många år

PDF/X4 - Framtiden för PDF/X

PDF/X4-standarden, en ny PDF-specifikation för PDF-export, har funnits tillgänglig i flera år. Men vilka är de faktiska fördelarna med PDF/X4?

Användare inom tryckerisektorn har varit bekanta med ISO PDF-X-standarderna i många år. Medan namnet PDF står för "Portable Document Format", dvs. det bärbara och därmed överförbara dokumentet, är PDF "X" en version som är specialiserad för "eXchange", dvs. utbyte av PDF-filer. Konkret innebär detta att många av de funktioner som en PDF-fil potentiellt kan visa (formulärfält, beräkningar, 3D-element, filmer etc.), men som inte kan kontrolleras i utskrift, är förbjudna i PDF/X för att garantera ett säkert datautbyte.

Läs mer på

Vilka uppgifter ska jag lämna för kontroll?

Ett korrektur är lämpligt för två typer av färgkontroll: dels under skapande- eller retuscheringsfasen, t.ex. för att jämföra en färgretuscherad bild med originalet igen, dels för att kontrollera de slutliga uppgifterna direkt före tryckning. För kontrollprover under dataskapandet av ett projekt är dataformatet vanligtvis irrelevant. PDF, JPEG, TIFF; EPS, PS eller till och med PSD ... många korrekturföretag accepterar en mängd olika dataformat. För en korrekt bedömning av resultatet är det dock viktigt att korrekturet skapas i den färgrymd i vilken det aktuella...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner