Devicelink PDF Barevný převod tiskových dat PDF, jako jsou reklamy CMYK na CMYK, např. pro převod barev ISOCoatedV2 na hlubotiskový a webový ofsetový barevný standard.

DeviceLink Převody barev PDF pro displeje

Nedávno jsme začali nabízet převody barev DeviceLink prostřednictvím DeviceLinks od společnosti ColorLogic z mnoha standardů RGB a CMYK na jiné standardy CMYK z ofsetového a hlubotiskového tisku. Optimalizovaný převod barev mezi různými tiskovými standardy Profily pro převod barev zachovávají separační strukturu, omezují celkové použití barvy pro zvolený tiskový standard a zachovávají čistotu primárních a sekundárních barev. Zajišťují plynulé přechody v gradientech a umožňují správný převod dat PDF a PDF/X. Konverze zachovávající separace zajišťuje, že nevznikají čisté šedé tóny ve čtyřech barvách a že duplexní tóny (černá + primární barva) a triplexní tóny (černá + sekundární barva) zůstávají čisté ...

Přečtěte si více

Srovnání eciRGB_V2 (bílá) a sRGB

Proč je vlastně důležité vkládat profily RGB do tiskových dat?

 Před několika dny nám zavolal zákazník z oblasti designu, který na radu výrobní společnosti ("Tiskárna má ještě předtiskové oddělení, které dokáže optimálně připravit vaše data...") odeslal otevřené údaje Adobe InDesign ve formátu ISOCoatedV2 300% s obrázky RGB do výrobní společnosti pro komplexní výrobu CD. Výsledek hotových vytištěných bookletů a inlayí CD vůbec neodpovídal kalibrovanému obrazu na monitoru našeho zákazníka, klient byl také nespokojen a vyžádal si prostřednictvím výrobní společnosti tisková data z tiskárny, aby problém vyřešil.

Přečtěte si více

Certifikační logo PDFX tiskárny Proof GmbH pro certifikaci výstupu dat PDF-X/4 na důkaz

Proof GmbH je opět připraven k výstupu PDFX Certifikát PDF/X-4

Dva roky po své první certifikaci PDFX-ready společnost Proof GmbH v červnu úspěšně dokončila recertifikaci švýcarské iniciativy PDFX-ready pro výstupní kontrolu dat PDF/X-4. Společnost Proof GmbH je tak v současné době jedinou německou společností, která je certifikována pro korekturní výstup souborů PDF/X-4. Touto re-certifikací jsme opět prokázali, že dokážeme na našem korekturním systému vyvést data PDF/X-4 v souladu s aktuálními specifikacemi. Certifikaci provedly společnosti Ugra a Fogra jménem PDFX-ready a je platná do března 2016. Certifikát PDFX-ready pro tiskárnu Proof GmbH jako soubor PDF ...

Přečtěte si více

Certifikát PDF X-ready pro zkušební tisk dat PDF-X/4. Tiskárna Proof GmbH je již řadu let certifikována pro nátisk dat PDF/X-4.

Proof GmbH je certifikován jako PDFX-ready Creator pro vytváření souborů PDF/X-4 a PDF/X-1a.

V květnu prošel Proof GmbH druhou certifikací švýcarské iniciativy PDFX-ready, tentokrát pro vytváření dat PDF/X-4 a PDF/X-1a. Touto certifikací jsme úspěšně prokázali, že jsme schopni vytvářet bezchybná data připravená pro formát PDFX..... Certifikaci provedly jménem iniciativy PDFX-ready společnosti Ugra a Fogra a je platná do května 2016. Certifikát PDFX-ready Creator pro Proof GmbH si můžete stáhnout jako soubor PDF zde.  

Certifikát PDF X-ready pro zkušební tisk dat PDF-X/4. Tiskárna Proof GmbH je již řadu let certifikována pro nátisk dat PDF/X-4.

Proof GmbH je připraven k výstupu PDFX Proof PDF/X-4 Certified

V březnu Proof GmbH úspěšně prošel certifikací švýcarské iniciativy PDFX-ready pro zkušební výstup dat PDF/X-4. Společnost Proof GmbH je tak v současné době jedinou německou společností, která získala certifikaci pro korekturní výstup souborů PDF/X-4. Touto certifikací jsme úspěšně prokázali, že dokážeme přijímat data PDF/X-4 podle specifikací PDFX-ready a výstupovat je v našem korekturním systému. Certifikaci provedly společnosti Ugra a Fogra jménem PDFX-ready a je platná do března 2016. Certifikát PDFX-ready pro tiskárnu Proof GmbH ve formě souboru PDF lze ...

Přečtěte si více

Certifikát PDF X-ready pro zkušební tisk dat PDF-X/4. Tiskárna Proof GmbH je již řadu let certifikována pro nátisk dat PDF/X-4.

Data ve formátu PDF X/4 - kdo počítá? InDesign nebo RIP?

Nedávno jsme obdrželi soubor PDF od švýcarského zákazníka, který jsme měli zkontrolovat podle normy ISOCoatedV2. Formát byl vytvořen jako PDFX-4, soubor jsme mohli otevřít, provést preflight a také zobrazit v Acrobatu. Při korektuře v aplikaci Fiery XF 5.2 se však soubor vypsal až po více než 3 hodinách RIPu. Výstup na obrazovku Adobe PDF X4 v Acrobatu Professional Rozložení obrazovky jsme zaznamenali na moderním Macbooku Pro se čtyřmi procesorovými jádry a nejnovější verzí Acrobatu Pro, abychom vám ukázali enormní nároky na hardware, a tedy i na ...

Přečtěte si více

Certifikát PDF X-ready pro zkušební tisk dat PDF-X/4. Tiskárna Proof GmbH je již řadu let certifikována pro nátisk dat PDF/X-4.

PDF/X4 - budoucnost PDF/X

Standard PDF/X4, nová specifikace pro export PDF, je k dispozici již několik let. Jaké jsou však skutečné výhody PDF/X4?

Uživatelé z oblasti tisku znají normy ISO PDF-X již řadu let. Zatímco název PDF znamená "Portable Document Format", tj. přenosný, a tedy přenositelný dokument, PDF "X" je verze specializovaná pro "eXchange", tj. výměnu souborů PDF. Konkrétně to znamená, že mnoho funkcí, které může soubor PDF potenciálně zobrazovat (formulářová pole, výpočty, 3D prvky, filmy atd.), ale které nelze ovládat v tisku, je v PDF/X zakázáno, aby byla zajištěna bezpečná výměna dat.

Přečtěte si více

Jaké údaje mám poskytnout pro ověření?

Kontrolní nátisk je vhodný pro dva typy kontroly barev: jednak ve fázi tvorby nebo retuše, např. pro opětovné porovnání barevně retušovaného snímku s originálem, a jednak pro kontrolu finálních dat přímo před tiskem. U kontrolních náhledů během tvorby dat projektu je formát dat obvykle nepodstatný. Ať už se jedná o PDF, JPEG, TIFF; EPS, PS nebo dokonce PSD ... mnoho společností provádějících nátisky akceptuje různé datové formáty. Pro správné posouzení výsledku je však důležité, aby byl náhled vytvořen v barevném prostoru, ve kterém je ...

Přečtěte si více

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie