Koordinace papíru, zkušební normy a přesnosti přímých barev.

Dnes volal zákazník, který chtěl Důkaz z několika HKS N Speciální barvan na a Přírodní papír chtěl zadat. "Jaký profil bych měl zvolit? A jak přesně můžete sladit mé přímé barvy v nátisku? Pravděpodobně budu muset porovnat několik červených barev HKS N. proofen. Mimochodem, má být vytištěn na továrním tiskovém papíře Fly Cream, jako poněkud nažloutlý papír."

Jaká je bílá barva papíru pro tisk?

První, co jsem s klientem udělal, bylo, že jsem hledal Oběhový papír v naší papírové bílé databázi. Rychlý pohled prostřednictvím fulltextového vyhledávání odhalil: Fly Cream od společnosti Papier Union jsme naměřili:

Podle našich měření neobsahuje Fly Cream žádné optické zjasňovače, tj. "bez OBA". Bílá barva papíru LAB se při všech třech měřeních pohybuje kolem hodnot LAB 95 / 0,7 / 9,2.
Podle našich měření neobsahuje Fly Cream žádné optické zjasňovače, tj. "žádné optické zjasňovače". OBA". Na stránkách LAB Bílá barva papíru pro všechna tři měření je přibližně LAB 95 / 0,7 / 9,2

S hodnotou B v LAB 9,2 není Fly Cream opravdu jen trochu nažloutlý, jak si zákazník myslel, ale jasně nažloutlý, kamzičí, krémový... jakkoli ho chcete nazvat. Nápad byl tedy jasný, důkazní profil "ISOUncoatedYellowish", Fogra 30 zkontrolovat, do jaké míry by zde mohla odpovídat bílá barva papíru.

Jaká je papírová bílá barva možného důkazního standardu?

Společně se zákazníkem jsme se podívali na naše "Bílá barva papíru s důkazními profily" Tabulka podle:

Bílý papír důkazního standardu Fogra30, ISOUncoatedYžlutý
Bílá barva papíru DůkazyFogra30, ISOUncoatedYellowish v LAB:95.93 / -0.77 / 3.85

Oproti očekávání zákazníka není bílá barva papíru ISOUncoatedYellowish ani zdaleka tak nažloutlá jako bílá barva výrobního papíru Fly cream, který je na ose B nažloutlejší o více než 5 stupňů. Tím bylo vše jasné: PSOUncoated jako standardní přírodní papír bez zjasňovačů není vhodný, je zjevně příliš bílý, ISOUncoatedYellowish je mnohem lepší.

Na jakém papíru je tato zkušební norma vytištěna?

Protože bílá barva výrobního papíru byla určena společností Papier-Union a ukázalo se, že zkušební norma ISOUncoatedYellowish je vhodná, dalším krokem bylo zjistit, na jakém papíru budeme provádět zkušební normu ISOUncoatedYellowish. Protože pokud bude tento papír jasný, můžeme také zkontrolovat, jak dobře můžeme na tomto papíře sladit červené tóny přímých barev HKS N. Na stránce Proof Papers máme také přehled tohoto papíru. Tam je Tabulka ukazující, na jakém papíře provádíme důkazní standard.

V záhlaví tabulky s důkazními normami jsou uvedeny příslušné důkazní papíry Proof.de. V tomto případě pro ISOUncoatedYellowish: EFI 9120 XF
V záhlaví tabulky s důkazními normami jsou uvedeny příslušné důkazní dokumenty Proof.de. V tomto případě pro ISOUncoatedYžlutý: EFI 9120 XF

Nyní, když byl kontrolní papír s EFI 9120 XF čistý, jsme mohli přejít k poslední tabulce. Přesnost barevné reprodukce přímých barev na našich příslušných zkušebních papírech. Tyto tabulky naleznete na stránce: Proofy PANTONE a HKS.

Barevné odchylky v důkazu barev HKS a PANTONE

Zde najdete barevné odchylky všech přímých barev HKS a PANTONE ve vztahu k použitému zkušebnímu médiu.
Zde najdete barevné varianty všech modelů HKS a PANTONE Speciální barvy v závislosti na použitém zkušebním médiu. Kliknutím na "HKS N" přejdete na tabulku barevných odchylek barev HKS N na EFI 9120 XF pro zkušební normu ISOUncoatedYellowish.

Nyní můžeme přejít k poslední tabulce: The Barevné odchylky od barev HKS N na našem kontrolním papíru EFI 9120 XF. Náš zákazník si nyní může před nátiskem zkontrolovat, jak dobře jsme schopni technicky sladit jeho přímé barvy HKS N v nátisku. Shodujeme se s jeho potenciálními červenými tóny HKS N s hodnotami výrazně nižšími než Delta-E00 = 1 velmi dobrý, takže rozdíl ve vizuálním vnímání jeho barev HKS N oproti původnímu referenčnímu HKS bude sotva viditelný.

Červené barvy HKS vedle HKS 13 N lze velmi dobře reprodukovat v důkazu na EFI 9120 XF. Kontrolní nátisk těchto barev bude proto poměrně přesný.
Červené barvy HKS vedle HKS 13 N lze velmi dobře reprodukovat v důkazu na EFI 9120 XF. Kontrolní nátisk těchto barev bude proto poměrně přesný.

Závěr: Práce na měření a analýze v posledních několika měsících se našim zákazníkům s důkazy znatelně vyplácí.

Tento příklad jasně ukazuje, že naši zákazníci mohou využívat naše tabulky bílého papíru a tabulky s odchylkami přímých barev při zkušebním tisku, aby mohli kvalifikovaně předběžně rozhodnout o smyslu zkušebního tisku s přímými barvami a předem informovat své zákazníky o přesnosti shody bílého papíru zkušebního tisku a výrobního papíru. A to i bez toho, že by kdy měli v ruce arch výrobního papíru nebo vějíř přímých barev vybrané přímé barvy.

Na tomto místě je třeba také říci, co v konkrétním případě nesimulujeme: Pokud si zákazník objedná nátisk se čtyřmi přímými barvami HKS N v nátiskovém standardu ISOUncoatedYellowish, pak si musí být vědom toho, že ve skutečnosti nesimulujeme bílou barvu výrobního papíru Papier-Union Fly Cream, ale pouze standardní hodnotu bílé barvy papíru vybraného nátiskového profilu ISOUncoatedYellowish. Co také nesimulujeme, je posun červených tónů HKS N směrem ke žluté v důsledku zvoleného produkčního papíru nebo nátiskové normy, protože se soustředíme na hodnotu LAB definice přímých barev HKS N uloženou v nátiskovém systému. Červené tóny se proto budou ve výrobní sérii na Fly Cream jevit také poněkud teplejší a žlutější než v nátisku.

 

Další články k tématu:

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie