PSO

PSO je zkratka pro "ProcessStandard Ofsetový tisk", standard vyvinutý organizací Fogra a Německý svaz tiskařského a mediálního průmyslu. ProcessStandard Offset je soubor norem a standardizací pro ofsetový tisk. Pomocí zkušebních zařízení a kontrolních postupů popsaných v PSO se sleduje, řídí a kontroluje tiskový proces od dodání dat a přípravy dat přes výrobu tiskových forem až po tisk.

Následující normy jsou shrnuty v PSO - "ProcessStandard Offset":

ISO 00005-4: Optická hustota
ISO 02846-1: Tiskové barvy
ISO 03664: Standardní osvětlení
ISO 12218: Analogová expozice tiskových desek
ISO 12641: Zkušební diagram skeneru
ISO 12642: Výstupní zkušební diagramy
ISO 12646: Monitory
ISO 12647-2: Standard tisku
ISO 12647-7: Digitalproof
ISO 13655: Spektrální Měření barev
ISO 13656: Denzitometrické a kolorimetrické měření
ISO 14981: Denzitometr

Ähnliche Einträge

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie