A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Počítadlo závitů

Malá lupa používaná při reprodukci a tisku s 8 až 10násobným zvětšením. Lustry se často používají v předtiskové přípravě ke kontrole rastrů nebo přesnosti registrů.

Pokles barvy

V ofsetovém tisku snížení tloušťky vrstvy barvy nebo hustoty barvy na potištěném archu od začátku do konce tisku.

Vzdálenost barev

Naměřená vzdálenost (barevný rozdíl) mezi dvěma barvami. Barevná umístění obou barevných hodnot jsou zobrazena v rámci systému a rozdíl je uveden v delta-E. 

Aplikace inkoustu

Pokrytí inkoustem v tisku označuje množství inkoustu naneseného na potištěný povrch. Označuje se také jako pokrytí inkoustem nebo hustota inkoustu. Pokrytí barvou je důležitým parametrem v procesu tisku, protože ovlivňuje intenzitu a sytost barev. Vysoké pokrytí inkoustem může vést k intenzivnějším barvám a vyšší sytosti, ale také k delší době schnutí a případně k problémům, jako je prosakování inkoustu papírem. Naopak nízké pokrytí inkoustem může vést k bledým nebo vymývaným barvám. Aplikace inkoustu se obvykle udává v procentech a ...

Přečtěte si více

Správa barev

Cílem správy barev je zajistit, aby byly barvy reprodukovány co nejpodobněji na různých zařízeních, jako jsou fotoaparáty, skenery, monitory, laserový a inkoustový tisk, ofsetový tisk a mnoho dalších.

Kolorimetr

Zařízení pro měření souřadnic chromatičnosti barvy pomáhá určit barevné hodnoty stávající barvy.

Kolorimetrie

Kolorimetrie neboli teorie barev je věda o barvách.
Kolorimetrie se zabývá především objektivním a měřitelným hodnocením a definováním barevných valencí (vizuální vnímání barev) a jejich vzájemných vztahů.

Barevný model

Barevný model (nebo barevný systém) je abstraktní matematická metoda pro určení a specifikaci barev a jejich vzájemného vztahu.
Často se ztotožňuje s barevným prostorem, což je však konkrétní aplikace barevného modelu na metodu poskytující barvy (tiskárna, obrazovka atd.).

Barevný režim

Barevný režim je nastavení, které určuje, v jakém rozsahu lze zobrazit barvy obrazového souboru. To má také vliv na velikost souboru.
Nejběžnější barevné režimy jsou barevný režim RGB, barevný režim CMYK, laboratorní barevný režim, indexovaný barevný režim, stupnice šedi a bitová mapa.

Umístění barvy

Barevný lokus popisuje polohu naměřené nebo vybrané barvy v barevném prostoru. Často se definuje pomocí souřadnic, např. pomocí L, a a b v barevném prostoru CIELab.
Množina všech barevných míst barevného prostoru se nazývá barevný gamut.

Barevný profil

Charakteristické vlastnosti zařízení pro zpracování barev jsou uloženy v barevném profilu. 
Takovými zařízeními mohou být skenery, tiskárny a monitory. 
Pomocí barevných profilů je možné zjistit, jaký barevný rozsah může zařízení zobrazit. 

Barevný nátěr

Barevný nátisk (správně: smluvní nátisk) je zkušební zařízení certifikované podle normy ISO 12647-7 pro grafický průmysl. Barevný nátisk simuluje barevnost ofsetového nebo hlubotiskového tisku barevně a právně závazným způsobem v rámci úzkých tolerancí normy ISO.

Barevný prostor

Barevný prostor je založen na barevném modelu a je jeho konkrétní aplikací na metodu barvení (tiskárna, obrazovka atd.). Obsahuje tedy všechny barvy, které lze touto metodou skutečně reprezentovat, a odpovídající materiály.

Barevné vidění

Lidské barevné vidění je složitý proces, který nám umožňuje rozlišovat miliony barevných odstínů. Je založeno na interakci světla se specializovanými buňkami v oku a na zpracování těchto signálů v mozku. 1. Základy barevného vidění Barevné vidění vzniká vnímáním světla různých vlnových délek. Světlo je elektromagnetické záření a viditelný rozsah světelného spektra sahá přibližně od 380 nm (fialová) do 740 nm (červená). 2. Struktura lidského oka Lidské oko má několik struktur, které jsou pro barevné vidění klíčové: Rohovka: Světlo nejprve dopadá na rohovku, která je ...

Přečtěte si více

Oddělování barev

Při separaci barev se barevný digitální obraz rozdělí na samostatné barevné separace podle barevných složek.

Barevná škála

1. tiskové barvy: Standardizované procesní barvy pro čtyřbarevný tisk (CMYK)
2. stiskněte kontrolní stupnici: Schematický vzorek barvy vytvořený při tiskové zkoušce, který se používá k vyhodnocení tisku ve výrobním cyklu.

Barevné spektrum

V tiskařském průmyslu se termínem barevné spektrum obvykle označuje dosažitelný barevný prostor. "Barevné spektrum" popisuje souhrn barev, které může tiskový proces nebo konkrétní tiskárna reprodukovat. Barevné spektrum je určeno použitými tiskovými barvami, inkousty a tiskovými technikami. "Nová tiskárna CANON má super barevné spektrum" by byla klasická hovorová formulace. Čím větší je barevný rozsah tiskového procesu, tím více různých barev lze přesně reprodukovat. Tiskové technologie, jako je ofsetový tisk, flexotisk a digitální tisk, mají různé barevné spektrum, které závisí na tiskové barvě, podkladu a dalších technických faktorech, jako jsou procesní nebo přímé barvy. ...

Přečtěte si více

Barevné obsazení

Pokud se barevný obrázek jeví, jako by na něj byl aplikován barevný filtr, jedná se o tzv. barevný nádech. V tisku k tomu dochází v důsledku špatného vyvážení barev.

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie