A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Pomocné znaky v aplikaci InDesign (dialog pro export do PDF)

Běžné pomocné znaky

"Obvyklými pomocnými znaky" se rozumí pomocné tiskové znaky, jako jsou ořezové značky, značky na spad a rejstříkové značky, ale jistě také barevné kontrolní proužky a popisky jednotlivých separací a informace o stránce.

UCR

UCR je zkratka pro Under Colour Removal, což je proces používaný při separaci CMYK k omezení maximálního množství naneseného inkoustu.

UGRA

UGRA je centrem excelence pro média a tiskové technologie.

UGRA/Fogra Media Wedge CMYK 3.0

UGRA/Fogra Media Wedge CMYK 3.0 je v polygrafickém průmyslu široce používán, protože se jedná o standardizovaný a uznávaný testovací formulář pro kalibraci barev a měření barev. Mediální klín CMYK 3.0 byl vyvinut Švýcarským grafickým výzkumným institutem (UGRA) a společností Fogra (Forschungsgesellschaft Druck e.V.) a vychází z norem a standardů, jako je například řada ISO 12647. Poskytuje jednotný základ pro měření a kontrolu barev a zohledňuje typické vlastnosti tiskového procesu. Obsahuje barevná pole s různými odstíny, pole v odstínech šedi a pole pro plošné pokrytí. To umožňuje komplexní kontrolu reprodukce barev a přesnosti barev ...

Přečtěte si více

UV tisk

Als UV Druck werden Druckverfahren im Digitaldruck, im Offsetdruck und im Flexodruck bezeichnet, bei denen die Druckfarben über starke UV Strahler direkt nach dem Auftrag gehärtet werden. Die Drucke werden so stabil, kratzfest und dringen nicht in das Papier oder Drucksubstrat ein. Dadurch können die Drucke direkt weiterverarbeitet werden.

UV LED tisk

UV LED tisk je termín používaný pro popis tiskových procesů v digitálním, ofsetovém a flexotiskovém tisku, při nichž jsou tiskové barvy po tisku vytvrzovány LED UV lampami.

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie