Závěrečná zkouška pro návrháře médií: povinné barevné nátisky

Od roku 2010 je v zadání ZFA (Zentraler Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien) vyžadován doklad pro závěrečnou zkoušku pro návrháře digitálních a tištěných médií, obor design a technologie, tisk. Ke zkušebnímu CD je přiložen mediální klín UGRA/Fogra 2.0, který slouží jako standardizovaný kontrolní prostředek a lze jej umístit vedle zkušebního úkolu v korektuře. Dříve se v rámci ZFA vyžadoval pouze náhled nebo barevně správný výtisk. Konkrétně se v něm psalo, že zkoušející se musí "ujistit, že má k dispozici ...

Přečtěte si více

Deset bodů, které byste měli při korektuře rozhodně zvážit.

Důkazy je vlastně docela jednoduchý. Zkušenosti však ukazují, že mnozí zákazníci opakovaně narážejí na stejné chyby. Sestavili jsme deset nejdůležitějších bodů pro úspěšný Důkazsestavené úlohy:

1.: Proofen co nejpozději ve výrobním procesu
2: Zvolte správný profil pro vaše účely
3.: Převést RGB nebo LAB Obrázky po CMYK na adrese
4.: Jméno Pantone a HKS Správné barvy
5: Proveďte důkaz dat v poměru 1:1 a ne v malém měřítku.
6: Vždy proveďte důkaz pomocí UGRA/Fogra Mediální klín 3.0
7: Ujistěte se, že máte správný pracovní lístek
8: Ujistěte se, že poskytovatel služeb má k dispozici aktuální ověřovací software a hardware.
9: Přijímejte pouze skutečné "důkazy o smlouvě" po. ISO 12647-7
10: Ujistěte se, že váš poskytovatel ověřovacích služeb má platné certifikáty.

V následujícím textu bychom vám rádi tyto jednotlivé body představili trochu podrobněji.

Přečtěte si více

shop.proof.de Domovská stránka

Objednávka náhledů: shop.proof.de je online

Od nynějška si můžete snadno objednat náhledy na stránkách proofs.de: Na adrese shop.proof.de najdete pohodlný internetový obchod s mnoha výhodami: Pohodlné nahrávání dat: Pro každou položku lze nyní nahrát jeden nebo více souborů. To vám umožní přiřadit vaše data přímo k jednotlivým korekturám. Platba přes Paypal, inkaso, fakturu atd.: Na shop.proof.de máte k dispozici více platebních metod: Paypal a inkaso. Samozřejmě můžete stále pohodlně objednávat korektury na účet. ...

Přečtěte si více

Doplněk k průvodci vzorci PANTONE

Lze provést korekturu speciálních barev?

Vzhledem k tomu, že mnoho tiskovin obsahuje speciální barvy, například Pantone nebo HKS, často vyvstává otázka, zda lze tyto barvy vůbec kontrolovat. Odpověď dnes zní "ano". Moderní nátiskové systémy dokáží velmi dobře simulovat přímé barvy. Důvod: moderní nátiskové systémy mají nejen CMYK, ale tisknou až 12 různými barvami. Kromě klasických základních barev jsou tedy v zařízení zahrnuty jako reálné barvy také oranžová, zelená a fialová. Proof tiskárny, jako je Epson 7900 nebo 9900, jsou proto v ...

Přečtěte si více

Vkládat písma, převádět na cesty nebo rastrovat?

Aby byla zajištěna bezpečná výměna dat mezi zákazníkem a poskytovatelem korekturních služeb, musí být písma vložena, převedena na cesty nebo rastrována. Tím je zajištěno, že se jedná a zůstane přesně stejné písmo a přesně stejný styl písma. Jak to mám udělat? V aplikacích InDesign a QuarkXPress vyberte při exportu dat standard PDF/X-3. V aplikacích Illustrator a Freehand vyberte písmo a v nabídce zvolte "Převést písmo na cesty". Ve Photoshopu vyberte textovou vrstvu, klepněte pravým tlačítkem myši na ...

Přečtěte si více

Ugra/Fogra media wedge V3.0 s testovacím protokolem

K čemu slouží UGRA-Fogra Media Wedge 3.0?

Každá tiskárna v Německu se při své práci řídí předem definovaným standardem, tzv. procesním standardem ofsetového tisku. Tato norma definuje cílové a toleranční hodnoty tištěných výrobků. Aby bylo možné prokázat, že váš nátisk dodaný tiskárně splňuje tyto normy nebo je v rámci tolerancí, je v případě pochybností - tj. v případě sporu - změřen klín média a hodnoty jsou analyzovány. Pokud jsou tyto naměřené hodnoty v pořádku, je tiskárna povinna tyto hodnoty dodržet a dosáhnout. ...

Přečtěte si více

Ugra/Fogra media wedge V3.0 s testovacím protokolem

Jak přesné jsou náhledy barev?

Důkaz je vyhotoven v souladu s aktuálně platnou normou ISO 12647-7 a díky klínu média UGRA-Fogra a ověřovacímu protokolu je barevně přesný a právně závazný. Jak toto ověření funguje? Pokud potřebujete náhled s mediálním klínem UGRA/Fogra CMYK V3.0, existují dva způsoby, jak lze k datům přidat ověřovací protokol. U korekturních zařízení, v nichž je integrováno měřicí zařízení, se mediální klín se standardizovanými barevnými políčky 3×24 vytiskne přímo pod data korektury. Tento mediální klín je přímo v proofingovém zařízení připojen k jakémusi "fénu" v ...

Přečtěte si více

Co je to důkaz? K čemu potřebujete zkušební výtisk?

Zjednodušeně řečeno, nátisk je simulace pozdějšího tisku, a to buď jako měkký nátisk na monitoru, nebo jako smluvní nátisk, validační nátisk či formulářový nátisk na papíře. Softproof: Softproof je barevně přesná reprezentace tisku na monitoru. Může být proveden v agentuře nebo například přímo v tiskovém stroji, aby tiskárna mohla koordinovat tisk s měkkým nátiskem. Smluvní nátisk: Nejvyšší úroveň nátiskové kontroly: ...

Přečtěte si více

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie