A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Mediální klín

Mediální klín je standardizovaný zkušební obrazec používaný v tiskařském průmyslu a v oblasti Správa barev se používá. Mediální klín se skládá z řady barevných políček se známými hodnotami barev a intenzitami barev. Používá se ke kontrole přesnosti barev a reprodukce barev výtisků, zejména při kalibraci systémů správy barev.

Klín média obsahuje řadu barevných políček s různými barvami, včetně základních barev (azurová, purpurová, žlutá) a také černých políček a políček ve stupních šedi. Pro moderní, RGB založené na tiskových standardech, jako jsou FOGRA58 Textile-RGB klín média se může skládat také z různých polí RGB, v případě klínu média pro vícebarevný tisk, jako je sedmibarevný tisk podle FOGRA55 , se klín média může skládat také z 5 až 8 nebo více barev. Takové mediální klíny jsou však stále spíše výjimkou než pravidlem, CMYK Mediální klíny jako např. UGRA/Fogra Media Wedge CMYK 3.0 jsou v praxi nejběžnější mediální klíny.

Každé pole má defia definovanou hustotou nebo intenzitou. Tyto hodnoty jsou přesně známé, liší se pro všechny testované mediální klíny. Důkazya slouží jako reference pro porovnání s vytištěným výsledkem.

Pokud je použit mediální klín, vytiskne se společně s tiskovou úlohou, tj. většinou ve formátu PDF. Následně je vytištěný klín média vytištěn s Kolorimetrnapř. a Spektrofotometr, kalibrované. Naměřené hodnoty barev se pak porovnávají se známými referenčními hodnotami mediálního klínu, aby bylo možné posoudit přesnost reprodukce barev a v případě potřeby provést úpravy v řízení barev.

Mediální klín je důležitým nástrojem, který zajišťuje barevnou správnost a konzistenci vytištěných produktů. Zejména v Důkaz média se používá k zajištění toho, aby výsledek tisku odpovídal barevným specifikacím před zahájením vlastní tiskové produkce.

Další články k tématu:

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie