A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Moiré

Moaré efekt, jinými slovy polotónové překrývání, je běžným jevem při zobrazení tiskovin. Dochází k němu, když se dva stejnoměrné vzory nerovnoměrně překrývají.

Kalibrace monitoru

Aby bylo možné posoudit barvy, musí být monitor kalibrován. Tím se zajistí, že barvy a kontrasty budou na monitoru zobrazeny správně.
Doporučuje se použít měřicí zařízení, protože kalibrace monitoru od oka je velmi náchylná k chybám.
Výsledná kalibrace se uloží jako profil monitoru.

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie