Proof GmbH Tübingen Fogra Certification FOGRA55 7C Matthias Betz testy 7C testovací formulář

Proběhla první certifikace důkazu 7C podle FOGRA55

Společnost Proof GmbH se stala první společností, která získala certifikát pro nátisk nového sedmibarevného výměnného barevného prostoru 7C CMYKOGV FOGRA55.

proof.de Balení důkazů - Objednejte si důkaz levně na Shop.Proof.de

Důkaz levné. Co to znamená?

Levný důkaz je typický výraz, který lidé používají ve vyhledávačích, když hledají levný, barevný a právně závazný důkaz. Co však tvoří "levný důkaz"? Levný proof se vyznačuje tím, že je vyroben v souladu se specifikacemi poslední revize normy ISO 12467-7 pro proof a je v tolerancích této normy. Aktuální revizí je norma ISO 12647-7:2016, ve které byly tolerance ještě zpřísněny a byla přidána certifikovaná produkce speciálních barev, jako jsou PANTONE a HKS. Takové certifikované nátisky si můžete objednat na shop.proof.de pro všechny nátiskové ...

Přečtěte si více

Bílý papír od společností Arctic Papier, Igepa, Mundi a dalších v LAB s oceněním ioptic brightener. Kliknutím na název stáhnete spektrum jako graf, kliknutím na hodnoty LAB jej stáhnete jako spektrální data CGATS.

Papírová bílá od Arctic Paper, Surbalin od Peyer a další.

Přidali jsme dalších 140 hodnot bílého papíru od společností Arctic Paper, Peyer, Igepa, Antalis a Mondi. Celkový počet bílých odstínů papíru v naší databázi se tak zvýšil na téměř 1400. Od společnosti Peyer jsme přidali barevné odstíny produktové řady Surbalin, přičemž jsme zde nezaznamenali všechny povrchy jednotlivě. Do databáze bílého papíru však byly přidány i další výrobky Peyer, jako jsou Peytan, Peydur, Peyprint a Comet. Databázi bílého papíru najdete na shop.proof.de: https://shop.proof.de/de/info/papierweiss.html.  

V záhlaví tabulky s důkazními normami jsou uvedeny příslušné důkazní papíry Proof.de. V tomto případě pro ISOUncoatedYellowish: EFI 9120 XF

Koordinace papíru, zkušební normy a přesnosti přímých barev.

Dnes volal zákazník, který si chtěl objednat nátisk několika přímých barev HKS N na nenatíraný papír. "Jaký profil nátisku mám zvolit? A jak přesně můžete sladit mé přímé barvy v nátisku? Pravděpodobně budu muset provést korekturu několika červených barev HKS N pro srovnání. Mimochodem, chci tisknout na papír Fly Cream, který je mírně nažloutlý." Jaká je bílá barva výrobního papíru? První, co jsem se zákazníkem udělal, bylo vyhledání edičního papíru v naší databázi bílých papírů. Rychlé fulltextové vyhledávání odhalilo: Fly ...

Přečtěte si více

Tabulka bílého papíru na proof.de pro hodnoty bílého papíru všech hlavních výrobců papíru a online tiskáren.

Bílý papír měřený výrobci papíru a online tiskárnami

Spektrálně jsme změřili bělost papíru a podíl optických zjasňovačů u více než 1 000 papírů od nejvýznamnějších výrobců papíru, jako jsou Berberich a Papier Union, a také od online tiskáren, jako jsou Flyeralarm a wir-machen-druck.de. V současné době zveřejňuje údaje o bělosti papíru a podílu optických zjasňovačů ve svých papírech pouze několik výrobců, ale pouze technické klíčové údaje, jako je bělost podle ISO 2470-2 nebo CIE ISO 11475. Designéři však mohou bělost papíru pomocí těchto hodnot jen stěží určit. Navíc z těchto údajů nelze zjistit, zda papír obsahuje optické zjasňovače, a pokud ano, v jakém poměru. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ...

Přečtěte si více

Recyklované papíry White Point Sample 3

Důkaz o recyklovaném papíru. Je to možné?

Denně vytváříme nátisky na klasický bílý nenatíraný papír, ale často se objevuje otázka, jaký standard nátisku by se dal použít pro tisk na recyklovaný papír. Obecně platí, že bílá barva papíru je přesně definována v nátiskové normě a je také měřena v každém zkušebním protokolu. Pro PSOUncoated je to 95,00 / 0,00 / -2,00 v CIELAB a pro PSOUncoatedV3 je to 93,50 / 2,50 / -10,00, tj. o něco tmavší (93,50 místo 95,00 pro jas L) a výrazně namodralejší (-10,00 místo -2,00 na ose B, tj. modrožluté ose v ...

Přečtěte si více

freeColour Barevný atlas HLC titul uvnitř

Barevný atlas CIELAB HLC k dispozici v obchodě Proof.de

Trvalo to téměř rok, ale o to víc nás to těší: Hlavní projekt freieFarbe e.V., "CIELAB HLC Colour Atlas", byl dokončen a můžete si jej objednat v našem obchodě. Barevný atlas HLC je svobodný, vysoce přesný systém barev založený na otevřených standardech. Atlas barev CIELAB HLC nabízí profesionálním uživatelům barev tři rozhodující výhody: Atlas barev CIELAB HLC je založen na otevřených, nechráněných standardech, které jsou prosty autorských práv a práv k ochranným známkám. Barevný atlas se všemi svými součástmi je všem uživatelům k dispozici online zdarma a lze jej používat přímo ...

Přečtěte si více

Proof GmbH Fogra Cert Logo 2017 Vytvoření důkazu smlouvy

Proof GmbH 2017: Obnovená certifikace Fogra pro PSOCoatedV3, PSOUncoatedV3 a ISOCoatedV2

V roce 2017 společnost Proof GmbH opět úspěšně dokončila certifikaci Fogra pro výrobu smluvních důkazů - Contract Proof Creation. Stejně jako v předchozích letech jsme také opět získali certifikaci Fogra 39 - ISOCoatedV2. Certifikační nátisky jsme vyrobili na našich nátiskových tiskárnách EPSON 7900, EPSON 9900 a Epson P9000V pomocí měřicích zařízení X-Rite ILS30 Spectroproofer a před odesláním výtisků do společnosti Fogra jsme je opět interně změřili pomocí přístroje I1Pro2. Do certifikace byly zahrnuty také tři z našich čtyř zkušebních papírů. Požadavky na certifikaci Fogra ...

Přečtěte si více

proof.de: Spotcolor mediawedge / spot color media wedge s vyhodnocením podle ISO/DIS 12647-7:2016

Proof.de: Od nynějška se zkouší podle nejnovějších tolerančních kritérií normy ISO 12647-7:2016.

Na stránkách Důkaznorma ISO 12647-7 byla v listopadu 2016 revidována a testovací kritéria pro FograCert proof výroba upravena. Tato změněná kritéria jsme nyní začlenili do naší Důkazyystém a od nynějška pracovat podle přísnějších tolerancí nejnovější normy ISO 12647-7:2016. Zejména pokud jde o přesnost barev, bílou barvu papíru a vyšší požadavky na zkušební papíry, jsou zlepšení nové normy zřejmá.

Proč se pro naše zákazníky Proof téměř nic nemění

Dobrá zpráva je, že si nevšimnete, že naše korektury jsou nyní vyráběny přesně podle nejnovějšího standardu. Proč? Jednoduše: protože naše nároky na náš korekturní systém, na naše FIERY Proof software, naše EFI důkazních papírů a měřicí techniky X-Rite jsou již tak vysoké, že všechny součásti našich důkazů - a samozřejmě i naše důkazy samotné - již léta splňují nová kritéria revidované normy z listopadu 2016.

Nejdůležitější novinky nového standardu prokazování ve stručnosti

1. konzistence barev

S novou normou se klasický vzorec pro Vzdálenost barev Delta-E z tradiční definice z roku 1976 (CIELAB 1976) na aktualizovanou verzi z roku 2000 (CIEDE2000). Protože hodnoty nelze převádět přímo, zavádí se tím také nové tolerance pro důkaz, které platí s okamžitou platností. Tyto nové tolerance a nová kritéria jsou také jediným rozdílem, který na našem důkazu při bližším pohledu uvidíte.

proof.de Mediální klín Mediawedge ISO 12647-7 vs. ISO/DIS 12647-7:2016

Proč tato změna: Fogra ukázala na základě měření 116. Důkaz o smlouvě-certifikace z roku 2016 podle starých i nových tolerancí, že u starého vzorce ΔEab dochází k systematické chybě při posuzování sytých barev. Tyto barvy měly dříve příliš velkou hodnotu ΔE- ve vztahu k vizuálnímu hodnocení. Nové hodnoty Delta-E jsou naproti tomu mnohem "rovnoměrnější", tj. mnohem bližší lidskému posouzení barevného rozdílu, což Fogra prokázala i v testech.

Odchylky v šedé ose a chromatičnosti jsou nyní také určeny přesněji, vyhodnocení vzdálenosti chromatičnosti ΔH je nahrazeno metrikou ΔCh. Tuto skutečnost můžete vidět i na testovacích protokolech. Fogra píše: "Vzhledem k tomu, že ΔH závisí především na úhlu chromatičnosti, je vyhodnocení neutrální šedé nebo chromaticky podobných barev s částečně velmi velkým jasem a Nasycenís rozdíly nepřináší smysluplné výsledky. Míra ΔCh nyní popisuje skutečnou vzdálenost dvojice barev v rovině CIEa*b*, a není tedy již vhodná pouze pro vyhodnocení rozdílu chromatičnosti velmi sytých barev."

2. trvanlivost kontrolních papírů

Zavedením nové normy byly jasněji upraveny zkoušky stárnutí zkušebních papírů. Všechny certifikované kontrolní papíry jsou podrobeny následujícím zkouškám:

Přečtěte si více

Srovnání barev PANTONE U ve ventilátoru a simulace v barevném nátěru

Barevné odchylky PANTONE EXTENDED GAMUT Coated v důkazu v Delta-E (∆E)

Aktuální Důkazyystémy mohou Speciální barvan jako HKS nebo Pantone velmi dobře. S Fiery XF 6.3 Důkaza software Epson SC-P9000V jsme vyhodnotili, s jakou barevnou odchylkou v tiskárně Delta-E na PANTONE Extended Gamut Coated barvy lze korigovat.

Barevné odchylky byly stanoveny na základě naměřených hodnot Barevný prostorKontrolní software proof.de vypočítává kvalitu tisku kontrolního systému. Odchylky jsou proto v praxi možné. Ukazuje se však, že téměř všechny barvy PANTONE lze ve velkém barevném prostoru nátiskového zařízení poměrně dobře simulovat.

Čím menší je hodnota ∆E, tím nižší je hodnota Vzdálenost barev z odkazu PANTONE na ověřenou barvu PANTONE. Vyšší hodnoty ∆E ukazují, které barvy PANTONE je obtížnější reprodukovat v nátisku.

PANTONE
ROZŠÍŘENÝ GAMUT Coated

Barevná odchylka Delta-E
Důkaz

PANTONE
ROZŠÍŘENÝ GAMUT Coated

Delta E
Barevná odchylka
Důkaz
PANTONE 100 XGC 0.24 ∆E PANTONE 355 XGC 0.84 ∆E
PANTONE 101 XGC 0.24 ∆E PANTONE 356 XGC 0.00 ∆E
PANTONE 102 XGC 0.49 ∆E PANTONE 357 XGC 0.64 ∆E
PANTONE 103 XGC 0.64 ∆E PANTONE 358 XGC 0.27 ∆E
PANTONE 104 XGC 0.93 ∆E PANTONE 359 XGC 0.27 ∆E
PANTONE 105 XGC 0.77 ∆E PANTONE 360 XGC 0.59 ∆E
PANTONE 106 XGC 0.24 ∆E PANTONE 361 XGC 0.65 ∆E
PANTONE 107 XGC 0.50 ∆E PANTONE 362 XGC 0.35 ∆E
PANTONE 108 XGC 0.25 ∆E PANTONE 363 XGC 0.38 ∆E
PANTONE 109 XGC 0.26 ∆E PANTONE 364 XGC 0.88 ∆E
PANTONE 110 XGC 0.57 ∆E PANTONE 365 XGC 0.26 ∆E
PANTONE 111 XGC 0.98 ∆E PANTONE 366 XGC 0.27 ∆E
PANTONE 112 XGC 0.36 ∆E PANTONE 367 XGC 0.55 ∆E
PANTONE 113 XGC 0.25 ∆E PANTONE 368 XGC 0.61 ∆E
PANTONE 114 XGC 0.50 ∆E PANTONE 369 XGC 1.04 ∆E
PANTONE 115 XGC 0.50 ∆E PANTONE 370 XGC 0.00 ∆E

Přečtěte si více

Proof GmbH Osvědčení o vytvoření důkazu smlouvy 30710

Proof GmbH: opět certifikováno společností Fogra pro PSOCoatedV3 (Fogra 51), PSOUncoatedV3 (Fogra 52) a ISOCoatedV2 (Fogra39).

Rok po uvedení nových tiskových profilů Fogra 51 a 52, PSOCoatedV3 a PSOUncoatedV3, Proof GmbH opět úspěšně dokončil certifikaci Fogra pro výrobu smluvních náhledů - Contract Proof Creation. Rovněž jsme znovu získali certifikaci pro Fogra 39 - ISOCoatedV2. Certifikační nátisky jsme vyrobili na našich nátiskových tiskárnách EPSON 7900, EPSON 9900 a Epson P9000V pomocí měřících zařízení Spectroproofer a před odesláním výtisků do Fogra jsme je znovu interně změřili pomocí přístroje I1Pro2. Tři z našich čtyř zkušebních papírů byly také zahrnuty do certifikačního ...

Přečtěte si více

Proof GmbH: První společnost s certifikací Fogra 51 a Fogra 52 na světě

V září 2015 byl model Proof GmbH znovu certifikován společností Fogra, tentokrát pro normy Fogra 51 (PSOCoated_v3), Fogra 52 (PSOuncoated_v3) a Fogra 39 (ISOCoatedV2). Model Proof GmbH tak opět získal nezávislé potvrzení kvality podle přísných kritérií společnosti Fogra. Testy Fogra jdou daleko za pouhé kolorimetrické odečtení mediálního klínu. Speciální testovací výtisky pro společnost Fogra jsou posuzovány mimo jiné podle následujících kritérií: Barevná přesnost klínu média Ugra/Fogra CMYK 3 Barevná přesnost a barevný gamut Rovnoměrnost a homogenita nátisků Lesk a barevnost ...

Přečtěte si více

Scheufelen Heaven 42 Heaven42 Srovnání s digitálním důkazem Proof GmbH

Heaven 42 nátisků na nátiskovém papíře s optickými zjasňovači

Proof GmbH nabízí nátisky pro papíry Scheufelen Heaven 42 na nových nátiskových papírech EFI 8245 OBA. Tento zkušební papír poprvé umožňuje reprodukovat jasně bílé zbarvení papíru Heaven42. S papírem Heaven 42 vyvinula společnost Scheufelen jasně bílý papír, který otevírá nový barevný prostor. Zejména technické motivy (šedé tóny, stříbrné tóny od 4c, výrazné kontrasty světla a tmy) vypadají na Heaven 42 obzvláště brilantně a neutrálně. Při nezměněné separaci (např. s profilem ICC "IsoCoated_v2") se však vytištěný obraz jeví při stejném barevném podání a zisku bodů výrazně studenější. U teplých tónů (např. pleťových) ...

Přečtěte si více

Ugra/Fogra media wedge V3.0 s testovacím protokolem

Nové kontrolní papíry pro Fogra51 a Fogra52 v provozu

Před třemi týdny jsme začali používat dva nové nátiskové papíry pro nátisky Fogra 51 a Fogra 52 Beta Standard, které po vydání nových profilů postupně nahradí naše dva dříve používané nátiskové papíry: EFI Proof Paper 8245 OBA Semimatt EFI Proof Paper 8175 OBA Matt Pro ty, kteří potřebují nátisk pro obrazové tiskové papíry s optickými zjasňovači, nabízíme nátisk na polomatný papír EFI 8245 OBA semimatt s gramáží 245 gr/m2. EFI Proof Paper 8245OBA Semimatt byl speciálně vyvinut pro nátisk bílých a zjasněných papírů s nátěrem edice. Bílý bod tohoto tiskového papíru se vyznačuje ...

Přečtěte si více

K dispozici jsou beta verze Fogra 51 a Fogra 52

Přechodem na novou verzi Fiery XF 6.1 a použitím nových měřicích zařízení X-Rite Spectroproofer jsme nyní schopni provádět korektury aktuálních beta verzí nových tiskových norem Fogra 51 a Fogra 52. Vzhledem k tomu, že aktuální náhledové profily jsou k dispozici pouze v předběžných beta verzích, nejsou tyto verze samozřejmě barevně závazné a právně závazné. Nicméně zainteresované agentury a tiskárny si mohou udělat představu o aktuálním stavu vývoje a lépe odhadnout nadcházející změny od používaných nátiskových papírů až po změněnou barevnost nových nátisků M1. Rovněž je možné se seznámit s in ...

Přečtěte si více

Detail Měřicí hlava X-Rite Spectroproofer ILS30 a porovnání s měřicí hlavou X-Rite Spectroproofer ILS20

X-Rite Spectroproofer ILS30: Nová měřicí technologie představená na Proof.de

S novým systémem SpectrodůkazS přístrojem ILS30 od společnosti X-Rite Proof GmbH vytvořil základ pro automatizovaná kontrolní měření a kontrolní certifikace podle normy M1. To znamená, že důkazy s optickými zjasňovači (OBAs - Optical Brightning Agents) lze měřit. Oproti dřívějším oznámením je nový spektroproofer schopen měřit i současné průkazní standardy s měřicím standardem M0 jako dříve.

U nového spektrofotometru ILS30 se změnilo také uspořádání UGRA/Fogra Mediální klínmírně upraven. Níže si můžete prohlédnout srovnání starého a nového mediálního klínu.

Detail Měřicí hlava X-Rite Spectroproofer ILS30 a porovnání s měřicí hlavou X-Rite Spectroproofer ILS20
Detail Spectroproofer ILS30 front, ILS20 rear
X-Rite Spectroproofer ILS30 Verpackung / Balení
Balení přístroje X-Rite Spectroproofer ILS30

Přečtěte si více

JEDNA TECHNOLOGIE: V květnu ohlášený zkušební dokument pro Fogra 51 stále není k dispozici.

Fogra 51 a Fogra 52: Start v nedohlednu.

Fogra 51 a Fogra 52, optické zjasňovače a nové normy pro Ofsetový tisk a Důkazing jsou v současné době na rtech všech. V oblasti dokazování byla zatím učiněna pouze prohlášení, ale žádné skutečné řešení není v dohledu. Již v roce 2013 byla zahájena reorganizace tzv. ISO 12647-2 pro ofsetový tisk, ale i zde se podle ECI Nejdříve v roce 2015 s "Doporučením o provádění nového ISO 12647-2, jakož i poskytnutí příslušných příruček a pracovních materiálů". Podle našeho názoru je současný stav Fogra 51 a Fogra 52 následující:

Barevné profily:

 • Fogra 51 a Fogra 52 ukončily svou beta fázi ve Fogra v květnu 2014 a byly předány ECI. Informace a soubory ke stažení shromážděné tam v projektu "Fred15" však pocházejí z března 2014 a od té doby nebylo v poštovní konferenci ECI zveřejněno nic hmatatelného o nových normách. V současné době tedy neexistuje žádné datum zveřejnění konečných profilů, příruček a pracovních materiálů. Fogra, ECI, UGRA a bvdm pokračovat ve spolupráci na nových normách.

Proof Papers:

JEDNA TECHNOLOGIE: V květnu ohlášený zkušební dokument pro Fogra 51 stále není k dispozici.
JEDNA TECHNOLOGIE: V květnu ohlášený zkušební dokument pro Fogra 51 stále není k dispozici.
 • Společnost ONE Technologies již v květnu 2014 oznámila certifikovaný nátiskový papír "ONE Proof 51 Paper SATIN", který bohužel v listopadu stále není nikde k dispozici.
 • GMG oznámil v říjnu zkušební papír "GMG ProofPaper semimatte 250". OBA", který také stále není nikde k dispozici.
 • Také EFI funguje na nových Důkazyale názvy, ceny a data vydání nejsou známy.

Technologie měření:

 • Epson v srpnu oznámil, že od 1. září 2014 budou všechny měřicí přístroje Epson Spectroproofer dodávány pouze s novou měřicí hlavou ILS 30. Nový Spectroproofer bohužel zatím není možné zakoupit jako příslušenství.
 • Zatímco všechny předchozí zdroje uváděly, že nový Spectroproofer dokáže měřit Fogra 51 a 52, tj. M1 a M2, ale ne Fogra 51 a 52, tj. M1 a M2. ISOCoatedV2 nebo M0 více, EFI hovoří o práci s Fiery XF 6.1 a Spectroproofer ILS 30, aby bylo možné podporovat všechny režimy měření, tj. Fogra 51 a 52 a ISOCoatedV2 současně ... bohužel zatím není k dispozici ani Fiery XF 6.1., ani Spectroproofer ... ale podle EFI v současné době testují všechny 3 režimy měření ... M0, M1 a M2 s novým Spectroprooferem ... to zní slibně.

  Přečtěte si více

Je možné provést korekturu na speciálním papíře, například na cirkulárním papíře?

"Tiskneme na stroji Berberich Allegro 135gr/m2. Můžete nám dát Důkaz na tomto papíře? Můžete odkázat na náš Oběhový papír proofen?"

Při telefonické podpoře se často setkáváme s otázkou nátisku na papíře pro tisk. Bohužel na tuto otázku musíme vždy odpovědět záporně.eanodpovědi. V následujícím článku bych rád stručně vysvětlil důvody tohoto stavu.

Proofing na produkčním papíře dnes ještě není technicky možný.

Všechny společnosti, které v současné době pracují na Fogra certifikované Důkazyystémy jsou založeny na inkoustové tiskárně. jako tiskárna náhledů, většinou od společnosti Epson, Canon nebo HP. Tyto tiskárny se vyznačují velkým Barevný prostorSystémy Epson jsou založeny na 11barevném systému Epson, který používá většina nátiskových tiskáren. Systémy Epson, které používá převážná většina zkušebních tiskáren, jsou založeny na 11 barvách. Pigmentinkousty, které mají mnohem širší barevný gamut než např. ISOCoatedV2 umět mapovat. Předpokladem pro to však je. použití speciálních papírů optimalizovaných pro inkoustový tisk.Pigmenty a inkousty jsou zobrazeny v nejlepším světle. K tomu jsou zapotřebí speciální nátěry, které jsou navrženy pro optimální reprodukci, rychlé schnutí, dobré Odolnost proti oděru a vysokou UV stabilitu tisku. Na a Papír pro tisk obrázků bez těchto nátěrů by inkoust stékal, sotva by zasychal a nebyl by odolný proti rozmazání. Rovněž by nebylo možné dosáhnout barevného gamutu. Z tohoto hlediska by tedy nebyl možný důkaz.

Přečtěte si více

Fogra 51 a Fogra 52 v beta fázi

S revizí normy ISO 12647-2 dojde v polygrafickém průmyslu brzy k reorganizaci nejdůležitějších tiskových podmínek pro ofsetový tisk. V současné době probíhají pod koordinací společnosti Fogra různé tiskové testy a praktické zkoušky, jejichž cílem je analyzovat vhodnost nových tiskových podmínek a výrobních zařízení. Fogra 51 se stane standardem pro matné a lesklé natírané ofsetové papíry. Fogra 52 se stane standardem pro podtrhávané papíry. Vhodnost papírů s vyšším podílem optických zjasňovačů pro simulaci výtisků na opticky zjasněných papírech podle specifikací ISO ...

Přečtěte si více

ISO12647 ... a dále? O dalším vývoji procesního standardu ofsetového tisku

V současné době Fogra s velkým nasazením ISO 12647 modernizovat a přizpůsobit se současným podmínkám prostředí.

Důležitými novinkami reformované normy ISO 12647 budou:

Proč se reviduje norma ISO 12647? Od poslední revize v roce 2004 se výrazně změnily podmínky prostředí ve třech hlavních bodech.

Typy papíru

Předchozí typy papíru 3 a 5 s d 2004efinované bílé papíry jsou dnes na trhu jen stěží dostupné. Také Papír pro tisk obrázkůDnes je modré zbarvení stromů mnohem výraznější než před několika lety. Kromě toho se revize D50 v roce 2009, osvětlení v tiskařských halách dnes také obsahuje výrazně více UV složek než před rokem 2009. To způsobilo problémy při odběru vzorků. Důkazy bez optických zjasňovačů ve srovnání s papíry s vysokým podílem zjasňovačů. Novinkou bude pravděpodobně 8 druhů papíru namísto dosavadních 5, přičemž se bude rozlišovat také mezi lesklým a matným papírem pro tisk obrázků:

 • PT1: Křídový papír (prémiový křídový papír)
 • PT2: Zvětšený, natíraný papír pro tisk obrázků (vylepšený natíraný papír)
 • PT3: Lesklý křídový papír (standardní křídový papír)
 • PT4: Matný křídový papír (standardní matný křídový papír)
 • PT5: Bez dřeva bez povrchové úpravy
 • PT6: Superkalandrované, bez povlaku
 • PT7: Vylepšený nenatíraný papír
 • PT8: Standardní bez povrchové úpravy

Těchto osm typů papíru se mění na celkem 16 tiskových podmínek, mimo jiné použitím frekvenčně modulovaného neperiodického rastru a konvenčního periodického rastru.

Přečtěte si více

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie