ECI

ECI - European Color Initiative je skupina odborníků zabývající se mediálně neutrálním zpracováním barevných dat v digitálních publikačních systémech. Byla založena v Hamburku v červnu 1996 z iniciativy nakladatelství Bauer, Burda, Gruner+Jahr a Springer.

ECI je odpovědná za přípravu a zveřejnění Barevný profilen v současné době varhany v Evropě. Nové normy, jako např. Fogra 51 a 52 jsou v počáteční fázi pod dohledem agentury Fogra a poté jsou předány ECI k dalšímu vývoji a zveřejnění. Všechny v současnosti platné barevné profily pro Důkaz a tisk jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách ECI. Starší verze jsou k dispozici také zde.

ECI přispívá prostřednictvím poštovních konferencí Callas, na nichž Správa barev nadšenci si mohou vyměňovat názory a klást otázky kolegům.

Seznamy adresářů ECI a odkaz s pokyny, jak se přihlásit k odběru, naleznete zde.

Odkaz na ECI: www.eci.org

Další články k tématu:

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie