A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Heaven 42

Heaven 42 je jasně bílý (CIE = 157) natíraný papír pro tisk obrázků z papírny Scheufelen v Lenningenu v Bádensku-Württembersku. Papír Heaven 42 je vhodný zejména pro technické motivy (šedé odstíny, stříbrné odstíny od 4c, výrazné kontrasty světla a tmy). Ty vypadají na Heaven 42 obzvláště brilantně a neutrálně. U teplých tónů (např. pleťových) se však v každém případě doporučuje barevná úprava. Tiskárna Proof GmbH může vytvářet nátisky pro výtisky na papíry Heaven 42.

Vysokorychlostní inkoustový tisk

Der High Speed Inkjet Druck wird die Druckindustrie durch seine beeindruckende Geschwindigkeit revolutionieren, mehr und mehr Druckmaschinen und Anwendungen stehen in der Startlöchern oder finden bereits in ersten Industriezweigen Anwendung. Im Vergleich zu traditionellen Druckverfahren wie Offset können Highspeed-Inkjet-Drucker insbesondere kleinvolumige Druckaufträge wesentlich schneller abschließen. Diese höhere Produktionsgeschwindigkeit ermöglicht Druckereien, ihre Durchlaufzeiten erheblich zu verkürzen und somit ihre Produktivität zu steigern. Besonders in Bereichen wie Direktmailing und Transaktionsdruck, wo schnelle Bearbeitungszeiten entscheidend sind, bietet diese Technologie enorme Vorteile. Personalisierung und Variable Data Printing (VDP) Ein herausragendes Merkmal des Highspeed-Inkjet-Drucks ist …

Přečtěte si více

HKS

HKS je německý barevný systém vyvinutý společnostmi Horstmann-Steinberg, Kast + Ehinger a H. Schmincke und Co, odtud název: HKS.

Základní barvy HKS

Všechny barvy HKS s výjimkou metalických barev lze kombinovat z 9 základních barev a černé a bílé. 9 základních barev z ventilátoru HKS je: Žlutá (HKS 3), oranžová (HKS 7), červená (HKS 13, HKS 25, HKS 27), fialová (HKS 33), modrá (HKS 43, HKS 47) a zelená (HKS 53) plus černá a bílá.

HLC

HLC je dobře srozumitelnou reprezentací barevného prostoru CIELAB. Svislá osa L je zde totožná. Horizontální poloha barevného místa je určena úhlem H vůči kladné ose a (proti směru hodinových ručiček a ve stupních) a poloměrem C, vzdáleností od osy L.

HSB

HSB je zkratka pro Hue (barevná hodnota), Saturation (sytost) a Brightness (jas) a jedná se o systém barev.
Další názvy tohoto systému jsou:
HSL, HLS a HSV
Tento barevný systém je poměrně oblíbený díky své jednoduchosti.

Hybridní síť

Hybridní obrazovka je kombinací obrazovek s amplitudovou (AM) a frekvenční (FM) modulací. Světlé oblasti obrazu se tisknou pomocí AM obrazovek a tmavé oblasti obrazu se tisknou pomocí FM obrazovek. Výsledkem je hladší a rovnoměrnější tisk než při použití samotné AM nebo FM obrazovky. Hybridní rastry se používají především v ofsetovém a digitálním tisku. Oproti čistě AM sítům nabízejí výhody, jako je lepší reprodukce jemných detailů, lepší ostrost okrajů a menší sklon k moaré efektu.

Hydrofilní

Znamená přitahující vodu, milující vlhkost (starořecky hýdor "voda", phílos "milující"). Hydrofilní povrchy pohlcují vodu, a proto mohou být smáčeny vodou.

Hydrofobní

Znamená vodoodpudivý nebo také nerozpustný ve vodě (starořecky hýdor "voda", phóbos "strach"). Na hydrofobních materiálech se voda perlí, aniž by je smáčela.

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie