A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Vodoodpudivý

Odborný termín pro to je hydrofobik (starořecky hýdor "voda", phóbos "strach"). Voda se od hydrofobních materiálů odvaluje, aniž by je zvlhčovala.

Vodě přátelské

Odborně se tomu říká hydrofilní (starořecky hýdor "voda", phílos "milující"). Hydrofilní povrchy absorbují vodu, a proto je lze smáčet vodou.

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie