A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Důkazy

Důkaz(nebo nátisky) se v oblasti tisku vztahují k barevné vazbě a právně závazné simulaci výsledku tisku pro kontrolní účely. Za nátisky je odpovědná norma ISO 12647-7:2016, tj. v aktuální revizi z roku 2016.

Proofy slouží k simulaci toho, jak bude vypadat pozdější výsledek tisku, aby bylo možné odhalit případné chyby již v rané fázi. Tím se zabrání tomu, aby se chyby objevily až po tisku, protože pak je oprava nákladnější.

Důkazy (správně: Důkaz o smlouvěs nebo anglicky Důkaz o smlouvěs) jsou certifikovaným nástrojem ISO pro nátisky v grafickém průmyslu. Proofy simulují barevnost Ofsetový tisknebo Hlubotisks barvou a právně závazné v rámci úzkých tolerancí normy ISO 12647-7. Dnes se vyrábějí téměř výhradně prostřednictvím a. RIP a následně vyrobeny na inkoustových tiskárnách na certifikovaných papírech pro nátisky.

Data pro nátisky se převedou na separace a poté se znovu sestaví do složeného obrazu, aby se správně simuloval přetisk a trapping. Poté se data opět přenesou jako nově vytvořený kompozit do obvykle více než osmibarevné inkoustové tiskárny, která data vytiskne. Kromě tiskových dat musí nátisky obsahovat také UGRA/Fogra Mediální klín Nosit mediální klín, aby byl barevně přesný a právně závazný. Díky standardizovanému klínu může tiskárna kontrolovat správnost barevných náhledů. Protože mnoho tiskáren nemá tuto měřicí technologii k dispozici, jsou barevné nátisky často opatřeny přímo zkušebním protokolem, který správnost naměřených hodnot mediálního klínu odráží přímo na nátiscích.

Dřívější postupy, jako je chromalin apod., se dnes již na trhu nevyskytují.

Kromě termínu "důkazy" existují také termíny jako např. Barevné nátisky nebo Digitální náhledy společné.

Kromě nejvyššího standardu prokazování smluv, zkráceně "prokazování" (ISO 12647-7), obsahuje norma ISO 12647 také termín "Validační tisks" (ISO 12647-8) definated. Validační tisk se vyznačuje tím, že je méně přesný z hlediska barevnosti, ale lze jej také vytvářet na laserových tiskárnách. Ve srovnání se smluvními nátisky však připouští podstatně větší barevné odchylky a je právně závazný pouze po předchozí dohodě. Skutečné "nátisky", tj. skutečné smluvní nátisky podle normy ISO 12647-7, jsou v současnosti nejen zdaleka nejlepší variantou z hlediska barevnosti, ale také jedinými právně závaznými nátisky.

Další informace:
http://de.wikipedia.org/wiki/Proof_(Druck)

Ähnliche Einträge

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie