A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Beviser

Proof (eller prøvetryk) i trykkeribranchen henviser til den farvenøjagtige og juridisk bindende simulering af et trykresultat til kontrolformål. Den ansvarlige standard for prøvetryk er ISO 12647-7:2016, dvs. den aktuelle revision fra 2016.

Proofs bruges til at simulere, hvordan det senere trykresultat vil se ud, så man kan opdage eventuelle fejl på et tidligt tidspunkt. Dette forhindrer, at fejl først opdages efter trykning, fordi korrektionen så er mere omkostningskrævende.

Proofs (korrekt: kontraktproofs eller kontraktproofs) er et ISO-certificeret testmedie til den grafiske industri. Proofs simulerer farven på et offsettryk eller dybtryk i farve og juridisk bindende inden for de snævre tolerancer i ISO 12647-7. I dag beregnes de næsten udelukkende ved hjælp af en RIP og produceres derefter med inkjetprintere på certificerede papirer til korrekturer.

Dataene til prøvetrykkene konverteres til separationer og samles derefter igen til et sammensat billede for at simulere overtryk og trapping korrekt. Dataene overføres derefter som en nyligt genereret komposit til en inkjetprinter, normalt med mere end 8 farver, som udskriver dataene. Ud over trykdataene skal prøvetryk også have en UGRA/Fogra mediekile for at være farvepræcise og juridisk bindende. Takket være den standardiserede kile er trykkeriet i stand til at kontrollere, at korrekturerne er korrekte. Da mange trykkerier ikke har denne måleteknologi til rådighed, forsynes prøvetrykkene ofte direkte med en testrapport, der afspejler korrektheden af de målte værdier for mediekilen direkte på prøvetrykkene.

Tidligere processer som chromalin osv. findes ikke længere på markedet i dag.

Ud over udtrykket "proofs" bruges også udtryk som colour proofs eller digital proofs.

Ud over den højeste standard for kontraktproofs, forkortet "proofs" (ISO 12647-7), definerer ISO 12647 også begrebet "valideringsprints" (ISO 12647-8) definiert. Valideringstrykket er kendetegnet ved, at det er mindre nøjagtigt med hensyn til farver, men kan også produceres på laserprintere. Sammenlignet med kontraktkorrekturer accepterer det dog betydeligt større farveafvigelser og er kun juridisk bindende efter forudgående konsultation. Ægte "proofs", dvs. ægte kontraktproofs i henhold til ISO 12647-7, er i øjeblikket ikke kun langt den bedste variant med hensyn til farver, men også de eneste juridisk bindende proofs.

Yderligere oplysninger:
http://de.wikipedia.org/wiki/Proof_(Druck)

Relaterede Einträge

Efterlad en kommentar

GDPR-cookiesamtykke med ægte cookie-banner