Offsetfilmlaminering med mat eller blank OPP-film af et tryk i henhold til Fogra51 PSO Coated V3

Fogra 56/57 til laminering af glans- og matfilm af PSOCoatedV3-udskrifter udgivet

For et par dage siden offentliggjorde Fogra karakteriseringsdataene for de nye trykstandarder Fogra56 og Fogra57, og ECI gjorde de respektive ICC-profiler tilgængelige til download på hjemmesiden eci.org. FOGRA56 og FOGRA57 er separations- og printstandarder til mat og blank laminering af "PSO Coated v3"/Fogra51-print. Med hensyn til de to forgængerstandarder Fogra49 og Fogra50 for glans- og matfilmlaminering af ISOCoatedV2 / Fogra39-print, blev kun standarden for matfilmlaminering hovedsageligt efterspurgt til Proof.de, da de stærkere og mere vanskelige effekter med hensyn til farveændringer ...

Læs mere her

To år efter offentliggørelsen: de store trykkerier skifter til Fogra 51 og 52

I slutningen af 2017 ser de nye standarder PSOCoatedV3 og PSOUncoatedV3 endelig ud til at være ankommet til det brede printmarked. Mindst to store spillere på markedet og Flyeralarm-partnere - Druckerei Thieme og, fra i dag, Schleunungdruck - er skiftet til de nye standarder. Efter at eksperter som Christian Piskulla fra Cleverprinting provokerende antydede, at de nye standarder ville fejle (PSOcoated_v3 og ISO 12647-2:2013 fejler), ser det ud til, at de nye trykstandarder spreder sig i praksis. To af Flyeralarms fire partner-trykkerier efterspørger nu udtrykkeligt den nye profil, mens Flyeralarm selv ...

Læs mere her

FOGRA Download Karakteriseringsdata for proof-profiler. Nyt: Fogra 51 og Fogra 52

Fogra 51/52: Profiler og karakteriseringsdata på Fogra og ECI online

Efter dagens kick-off af de nye trykbetingelser Fogra 51 (PSO Coated V3) og Fogra 52 (PSO Uncoated V3) har Fogra og ECI (European Color Initiative) offentliggjort de nye profiler og tilhørende karakteriseringsdata på deres respektive hjemmesider. Fogra-karakteriseringsdataene for Fogra 51 og 52 kan findes her ECI-profilerne til download kan findes her, lidt gemt midt på siden I de respektive downloads finder du også PDF-filer med forklaringer og noter om de respektive profiler og karakteriseringsdata. På Fogra-siden finder du ...

Læs mere her

Proof GmbH: Første Fogra 51- og Fogra 52-certificerede virksomhed på verdensplan

Proof GmbH blev certificeret af Fogra igen i september 2015, denne gang for standarderne Fogra 51 (PSOCoated_v3), Fogra 52 (PSOuncoated_v3) og Fogra 39 (ISOCoatedV2). Dermed har Proof GmbH endnu en gang fået sin kvalitet uafhængigt bekræftet af Fogra's strenge kriterier. Fogra-testene går langt videre end blot den kolorimetriske aflæsning af en mediekile. De særlige testprint til Fogra vurderes bl.a. ud fra følgende kriterier: Farvenøjagtighed af Ugra/Fogra-mediekilen CMYK 3 Farvenøjagtighed og farveskala Ensartethed og homogenitet af prøvetrykkene Glans og farvning af ...

Læs mere her

Fogra 51 og 52: Start af de nye udskrivningsbetingelser

Med en lang forsinkelse kommer de nye udskrivningsbetingelser Fogra 51 og Fogra 52, PSOCoatedV3 og PSOUncoatedV3 forventes nu endelig at blive taget i brug fra slutningen af september. bvdm inviterer sammen med Fogra og ECI til en fælles "kick-off" af de nye trykforhold på medieuniversitetet i Stuttgart.

Onsdag den 30.09.2015 fra kl. 10.00 vil repræsentanter for foreningerne præsentere innovationer på HdMskrev Karl Michael Meinecvia EIC's distributionsliste.

På dette kick-off blev de nye, i fællesskab udviklede trykbetingelser og afprøvede arbejdsredskaber til gennemførelse af den ISO 12647-2:2013 vil blive præsenteret for den professionelle offentlighed. Deltagelse forventes at være gratis; tilmelding med navn og firma til e-mail-adressen ks@bvdm-online.de anmodes om. Arrangementet finder sted i den nye bygning af Stuttgart Media University (HdM), fakultet 3, stueetagen, forelæsningslokale i003, Nobelstraße 10, D-70569 Stuttgart (Vaihingen).

Fogra51 og Fogra52: Sikke en tangfødsel.

Indledningen af Fogra51 og Fogra52 har indtil nu været præget af forsinkelser og forvridninger. Store serier af målinger måtte kasseres efter afprøvning, måleteknologi som f.eks. den nye SpectrobevisILS-30 eller de nye prøvepapirer blev kun leveret med stor forsinkelse. Seminarerne om overgangen til de nye ISO-standarder i Fogra har kørt på højtryk siden slutningen af sidste år med mange deltagere - kun de nye standarder var ikke i sigte indtil i dag. Min sidste status for udgivelsen var i slutningen af august, nu er der i det mindste kick-off i slutningen af september ... om de nye trykbetingelser endelig bliver præsenteret, er endnu uvist.

Det negative eksempel fra de amerikanske standardiseringsorganer var dog helt klart en advarsel til alle de intensivt involverede repræsentanter for sammenslutninger og interesserede virksomheder:

I 2013 havde IDEAlliance formentlig travlt med at fastsætte nye trykningsbetingelser for GRACol 2013 og SWOP 2013, men som hidtil næppe har spillet en rolle i praksis. Hvorfor? Selv IDEAlliance overskriver alle sine publikationer om de nye standarder med følgende ordlyd: "Medmindre du arbejder ekstremt farvekritisk, er der ingen som helst grund til at skifte fra de gamle standarder til de nye ... Konklusion: Hold dig venligst til din etablerede, "gamle" arbejdsgang med profilerne fra 2006.... vi er ikke så sikre selv og arbejder i øjeblikket på talrige "tilføjelser" ...".

PSOCoatedV3 og PSOUncoatedV3: hvad der helt sikkert kommer

Det står dog klart, at de nye standarder vil medføre en lang række ændringer, som de berørte trykkerier og prepress-virksomheder allerede nu kan forberede sig på: De enkelte ændringer i detaljer:

Læs mere her

Fogra 51 og Fogra 52 Beta Proofs er tilgængelige

Ved at skifte til den nye Fiery XF 6.1 og bruge de nye X-Rite Spectroproofer-måleinstrumenter er vi nu i stand til at lave korrektur på de aktuelle betaversioner af de nye Fogra 51- og Fogra 52-trykstandarder. Da de aktuelle korrekturprofiler kun er tilgængelige i foreløbige betaversioner, er versionerne naturligvis ikke farvebindende og juridisk bindende. Ikke desto mindre kan interesserede bureauer og trykkerier få en idé om den aktuelle udviklingsstatus og bedre vurdere de kommende ændringer fra de anvendte korrekturpapirer til den ændrede farve på de nye M1-korrekturer. Også i ...

Læs mere her

Ny software til korrektur: Fiery XF 5.2 Proofing

Proof.de: Proofing-software opdateret til Fiery XF 6.1

Proof.de har sat kursen for produktion af proofs i henhold til Fogra 51 og Fogra 52 med Fiery XF 6.1 proofing software. Den nye softwareversion understøtter nu den nye spectroproofer fra X-Rite, som også er blevet tilgængelig for nylig, og som nu kan måle i M0-, M1- og M2-måletilstandene. Det skaber forudsætningerne for automatiseret proofoprettelse og proofverifikation i henhold til Fogra51 og Fogra52 samt de nye M1-standarder i henhold til SWOP og GRACol. Samtidig blev Adobe PDF Print Engine (APPE), der arbejder i vores RIP, opdateret til version ...

Læs mere her

ONE Technologies: Det korrekturpapir til Fogra 51, som blev annonceret tilbage i maj, er stadig ikke tilgængeligt.

Fogra 51 og Fogra 52: Ingen start i sigte.

Fogra 51 og Fogra 52, optiske blegemidler og de nye standarder for Offsettryk og Bevising er i øjeblikket på alles læber. I bevissektoren er der indtil videre kun blevet fremsat meddelelser, men der er ingen reelle løsninger i sigte. Allerede i 2013 blev der i forbindelse med omorganiseringen af ISO 12647-2 til offsettryk, men selv her er det ifølge den ECI Tidligst i 2015 med "Henstilling om gennemførelsen af den nye ISO 12647-2 samt tilvejebringelse af tilsvarende manualer og arbejdsmaterialer". Efter vores opfattelse er den nuværende status for Fogra 51 og Fogra 52 følgende:

Farveprofiler:

 • Fogra 51 og Fogra 52 afsluttede deres betafase i Fogra i maj 2014 og blev overdraget til ECI. De oplysninger og downloads, der er samlet der i "Fred15"-projektet, stammer imidlertid fra marts 2014, og der er ikke offentliggjort noget konkret på ECI-mailinglisten om de nye standarder siden da. Så der er på nuværende tidspunkt ingen dato for offentliggørelsen af de endelige profiler, manualer og arbejdsmaterialer. Fogra, ECI, UGRA og bvdm fortsat arbejde sammen om de nye standarder.

Korrekturpapirer:

ONE Technologies: Det korrekturpapir til Fogra 51, som blev annonceret tilbage i maj, er stadig ikke tilgængeligt.
ONE Technologies: Det korrekturpapir til Fogra 51, der blev annonceret i maj, er stadig ikke tilgængeligt.
 • ONE Technologies annoncerede allerede i maj 2014 det certificerede proofpapir "ONE Proof 51 Paper SATIN" ... som desværre stadig ikke er tilgængeligt nogen steder i november.
 • GMG annoncerede i oktober prøvetrykspapiret "GMG ProofPaper semimatte 250 OBA"som heller ikke er tilgængelig nogen steder.
 • Også EFI arbejder på nye Beviserubstrat, men navngivning, priser og udgivelsesdatoer er ikke kendt.

Målingsteknologi:

 • Epson meddelte i august, at fra den 1. september 2014 vil alle Epson Spectroproofer-måleapparater kun blive leveret med det nye ILS 30-målehoved. Desværre kan den nye Spectroproofer endnu ikke købes som tilbehør.
 • Mens alle tidligere kilder har rapporteret, at den nye Spectroproofer kan måle Fogra 51 og 52, dvs. M1 og M2, men ikke Fogra 51 og 52, dvs. ISOCoatedV2 eller M0 mere, taler EFI om at arbejde med Ildsjælende XF 6.1 og Spectroproofer ILS 30 for at kunne understøtte alle måletilstande, dvs. Fogra 51 og 52 og ISOCoatedV2 på samme tid ... desværre er hverken Fiery XF 6.1. tilgængelig endnu eller Spectroproofer ... men ifølge EFI er de i øjeblikket ved at teste alle 3 måletilstande ... M0, M1 og M2 med den nye Spectroproofer ... det lyder lovende.

  Læs mere her

Opdatering til Fiery XF Proofing 6.2

Ny proofing-software i brug: Fiery XF 6.0 Proofing

Med Ildsjælende XF 6.0 Bevising, har vi brugt den seneste opgradering af bevis-software fra virksomheden EFI i brug. Skiftet gik relativt glat for os og blev gennemført i løbet af et par timer.ledigt. Den nye proofing-software giver flere fordele for Proof.de-kunder:

 • endnu hurtigere og mere præcise farveresultater
 • Gennemførelse af målemetoderne M0, M1 (D50) og M2 (uden UV-komponent) til målinger i henhold til ISO 13655
 • Bedre visning af gradienter gennem Fiery Dynamic Smoothing
 • Opdaterede bevisstandarder: GRACoL og SWOP 2013
 • Ny IDEAlliance ISO 12647-7 Medie kile 2013 tilgængelig
 • Op til fire parallelle forekomster af Adobe PDF-udskrivningsmotor eventuel

Læs mere her

Fogra 51 og Fogra 52 i betafasen

Med revisionen af ISO 12647-2 vil trykkeribranchen snart opleve en omorganisering af de vigtigste trykbetingelser for offsettryk. Forskellige tryktests og praktiske forsøg udføres i øjeblikket under koordinering af Fogra for at analysere egnetheden af de nye trykbetingelser og produktionsudstyr. Fogra 51 bliver standarden for mat og blankt bestrøget offsetpapir. Fogra 52 bliver standarden for understreget papir. Egnetheden af papirer med en højere andel af optisk hvidt til simulering af tryk på optisk hvidt papir i henhold til specifikationerne i ISO ...

Læs mere her

GDPR-cookiesamtykke med ægte cookie-banner