MYIRO-9: Ny måleenhed fra KonicaMinolta i brug hos Proof.de. Ejer Matthias Betz forklarer de vigtigste fordele ved det nye auto-spektrofotometer.

MYIRO-9: Nyt farvemåler fra KonicaMinolta i brug

I løbet af de sidste par måneder har vi hos Proof.de tænkt på at forbedre vores allerede meget gode farvemålingsteknologi yderligere med hensyn til hastighed og målepræcision. Relativt hurtigt stod det klart, at kun to enheder kunne komme i betragtning til dette: KonicaMinolta MYIRO-9, efterfølgeren til den tidligere FD-9, eller X-Rite ISIS 2 XL. Udgangspunktet: Da vi har 5 korrekturapparater på Proof GmbH, er kalibreringen af mål til profiloptimering en tidskritisk opgave for os. Derfor havde vi ...

Læs mere her

Sammenligning mellem PANTONE U-farver i blæseren og simuleringen i farveprøven

Farveafvigelser for PANTONE EXTENDED GAMUT Coated i prøven i Delta-E (∆E)

Nuværende Beviserystemer kan Særlig farven som HKS eller Pantone meget godt. Med den Ildsjælende XF 6.3 Bevissoftware og Epson SC-P9000V proofprinter, har vi vurderet, med hvilken farveafvigelse i Delta-E die PANTONE udvidet Gamut Coated farverne kan kontrolleres.

Farveafvigelserne blev bestemt på grundlag af de målte FarverumProofsoftwaren i proof.de beregner udskriftskvaliteten af prøvesystemet. Afvigelser er derfor mulige i praksis. Det viser sig dog, at næsten alle PANTONE-farver kan simuleres ganske godt i det store farverum på prøvetrykudstyret.

Jo mindre ∆E-værdien er, jo lavere er Farveafstand fra PANTONE-referencen til den kontrollerede PANTONE-farve. Højere ∆E-værdier viser, hvilke PANTONE-farver der kan gengives dårligere i prøvetrykket.

PANTONE
UDVIDET GAMUT Coated

Delta-E farveafvigelse
Bevis

PANTONE
UDVIDET GAMUT Coated

Delta E
Farveafvigelse
Bevis
PANTONE 100 XGC 0.24 ∆E PANTONE 355 XGC 0.84 ∆E
PANTONE 101 XGC 0.24 ∆E PANTONE 356 XGC 0.00 ∆E
PANTONE 102 XGC 0.49 ∆E PANTONE 357 XGC 0.64 ∆E
PANTONE 103 XGC 0.64 ∆E PANTONE 358 XGC 0.27 ∆E
PANTONE 104 XGC 0.93 ∆E PANTONE 359 XGC 0.27 ∆E
PANTONE 105 XGC 0.77 ∆E PANTONE 360 XGC 0.59 ∆E
PANTONE 106 XGC 0.24 ∆E PANTONE 361 XGC 0.65 ∆E
PANTONE 107 XGC 0.50 ∆E PANTONE 362 XGC 0.35 ∆E
PANTONE 108 XGC 0.25 ∆E PANTONE 363 XGC 0.38 ∆E
PANTONE 109 XGC 0.26 ∆E PANTONE 364 XGC 0.88 ∆E
PANTONE 110 XGC 0.57 ∆E PANTONE 365 XGC 0.26 ∆E
PANTONE 111 XGC 0.98 ∆E PANTONE 366 XGC 0.27 ∆E
PANTONE 112 XGC 0.36 ∆E PANTONE 367 XGC 0.55 ∆E
PANTONE 113 XGC 0.25 ∆E PANTONE 368 XGC 0.61 ∆E
PANTONE 114 XGC 0.50 ∆E PANTONE 369 XGC 1.04 ∆E
PANTONE 115 XGC 0.50 ∆E PANTONE 370 XGC 0.00 ∆E

Læs mere her

Opdatering til Fiery XF Proofing 6.2

Opdatering af vores korrekturprøvningssoftware til Fiery XF 6.2

I sidste uge opgraderede vi vores proofing-software til den nyeste version af Fiery XF Proofing, som har versionsnummeret 6.2. De fleste af nyhederne i softwaren vedrører produktionstryk snarere end korrektur og vil derfor ikke påvirke os direkte. Vi vil dog drage fordel af den opdaterede profileringssoftware i den nye version. Derudover er Adobe PDF Print Engine APPE, som arbejder i baggrunden, sandsynligvis også blevet opdateret. Som en del af en serviceopdatering et par dage tidligere ...

Læs mere her

Ny software til korrektur: Fiery XF 5.2 Proofing

Proof.de: Proofing-software opdateret til Fiery XF 6.1

Proof.de har sat kursen for produktion af korrekturer i henhold til Fogra 51 og Fogra 52 med Fiery XF 6.1 proofing software. Den nye softwareversion understøtter nu den nye spectroproofer fra X-Rite, som også er blevet tilgængelig for nylig, og som nu kan måle i M0-, M1- og M2-tilstande. Det skaber forudsætningerne for automatiseret proofoprettelse og proofverifikation i henhold til Fogra51 og Fogra52 samt de nye M1-standarder i henhold til SWOP og GRACol. I samme ...

Læs mere her

Opdatering til Fiery XF Proofing 6.2

Ny proofing-software i brug: Fiery XF 6.0 Proofing

Med Ildsjælende XF 6.0 Bevising, har vi brugt den seneste opgradering af bevis-software fra virksomheden EFI i brug. Skiftet gik forholdsvis gnidningsløst for os og blev gennemført i løbet af få timer. Den nye proof-software giver en række fordele for Proof.de-kunder:

 • endnu hurtigere og mere præcise farveresultater
 • Gennemførelse af målemetoderne M0, M1 (D50) og M2 (uden UV-komponent) til målinger i henhold til ISO 13655
 • Bedre visning af gradienter gennem Fiery Dynamic Smoothing
 • Opdaterede bevisstandarder: GRACoL og SWOP 2013
 • Ny IDEAlliance ISO 12647-7 Medie kile 2013 tilgængelig
 • Op til fire parallelle forekomster af Adobe PDF-udskrivningsmotor eventuel

Læs mere her

Ny software til korrektur: Fiery XF 5.2 Proofing

Ny software til beviser indføres: Fiery XF 5.2

Ny software til korrektur: Fiery XF 5.2 ProofingDie Bevis Softwaren til Proof GmbH blev opdateret til det nye system i sidste uge. Ildsjælende XF 5.2 opdateret. Rent visuelt er den Beviser Proof-kunder vil få gavn af mange nye funktioner i Fiery XF 5.2:

 • Fuld understøttelse af alle 1.677 Pantone Plus farver
 • Forbedret gengivelse af Særlig farven
 • Præcis forudsigelse af gengivelsesnøjagtigheden af spotfarver før korrekturlæsning
 • Udskrivningsrækkefølge for spotfarver kan vælges: Når du udskriver Pantone og sort, kan du vælge, om sort skal køres i den første farveenhed og Pantone i den anden enhed, eller Pantone i den første farveenhed og sort i den anden enhed. Afhængigt af valget vil det proofede resultat være forskelligt. Standard proofen vi bruger farverne på en sådan måde, at Pantone eller HKS Farver i henhold til den CMYK farver ligger i støbeskeen.
 • Seneste Adobe PDF-udskrivningsmotor APPE 2.6 med optimeret overtryksadfærd og bedre implementering af transparenter, især også med Pantone og HKS
 • Hurtigere beregning i den RIP gennem parallel behandling af flere instanser af Adobe PDF Print Engine
 • Bedre, mere præcis og hurtigere beregning af PDF/X4-data

Læs mere her

GDPR-cookiesamtykke med ægte cookie-banner