Důkaz o smlouvě

Smlouva Důkaz (něm.: Kontrakt Proof) je barevně vázaný a právně závazný důkaz podle zákona o ochraně osobních údajů. ISO 12647-7. smluvní nátisk je v současné době nejvyšším standardem nátisku s nejpřísnějšími tolerancemi, a proto je považován za "smlouvu", tj. smlouvu mezi tvůrcem nátisku a tiskárnou.

Kvalita a výkonnost Důkazyystémy mohou být použity např. Fogra být ověřen a vydán certifikát "Contract Proof Creation". Společnosti, které jsou certifikovány společností Fogra pro vytváření důkazů o smlouvě, budou pravděpodobně označeny logem FograCert. Pomocí certifikačního čísla lze na webových stránkách společnosti Fogra snadno ověřit, pro jaký standard důkazu byl certifikát vydán a zda je platný.

Vzhledem k tomu, že certifikát je spojen s vysokými náklady a jeho platnost vyprší až po roce a musí být znovu certifikován, mnoho společností se vyhýbá nákladům a bohužel inzeruje s certifikáty starými mnoho let.

Ähnliche Einträge

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie