Bevis på kontraktet

Ett kontrakt Bevis (tyska: Kontrakt Proof) är ett färgbindande och juridiskt bindande korrektur enligt följande ISO 12647-7. Kontraktsprovet är för närvarande den högsta provningsstandarden med de snävaste toleranserna och betraktas därför som ett "kontrakt", dvs. ett kontrakt mellan provningsföretaget och tryckeriet.

Kvaliteten och prestandan hos en Beviskan användas till exempel av Fogra verifieras och utfärdas genom certifikatet "Contract Proof Creation". Företag som är certifierade av Fogra för skapande av kontraktsbevis kommer sannolikt att bära FograCert-logotypen. Med hjälp av certifieringsnumret är det lätt att kontrollera på Fogra:s webbplats för vilken bevisstandard certifikatet utfärdades och om det är giltigt.

Eftersom certifikatet är förknippat med höga kostnader och upphör att gälla efter bara ett år och måste omcertifieras, skyr många företag kostnaderna och annonserar tyvärr med certifikat som är många år gamla.

Relaterad Einträge

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner