FOGRA Download Karakteriseringsdata för provningsprofiler. Nytt: Fogra 51 och Fogra 52

Fogra 51/52: Profiler och karakteriseringsdata på Fogra och ECI online.

Efter dagens kick-off av de nya tryckförhållandena Fogra 51 (PSO Coated V3) och Fogra 52 (PSO Uncoated V3) har Fogra och ECI (European Color Initiative) publicerat de nya profilerna och tillhörande karakteriseringsdata på sina respektive hemsidor. Fogra karaktäriseringsdata för Fogra 51 och 52 hittar du här ECI-profilerna för nedladdning hittar du här, något dolda mitt på sidan I respektive nedladdning hittar du också PDF-filer med förklaringar och kommentarer om respektive profiler och karaktäriseringsdata. På Fogra-sidan hittar du ...

Läs mer på

Proof GmbH: Första Fogra 51- och Fogra 52-certifierade företaget i världen

Proof GmbH certifierades av Fogra igen i september 2015, denna gång för standarderna Fogra 51 (PSOCoated_v3), Fogra 52 (PSOuncoated_v3) och Fogra 39 (ISOCoatedV2). Proof GmbH har därmed återigen fått sin kvalitet oberoende bekräftad av Fogra's strikta kriterier. Fogra-testerna går långt utöver den enkla kolorimetriska avläsningen av en mediakil. De speciella testutskrifterna för Fogra bedöms bland annat enligt följande kriterier: Färgnoggrannhet hos Ugra/Fogra-mediekilen CMYK 3 Färgnoggrannhet och färgskala Enhetlighet och homogenitet hos provtryck Glans och färgsättning hos ...

Läs mer på

Fogra 51 och 52: Start av de nya utskriftsvillkoren

Med en lång försening kommer de nya tryckvillkoren Fogra 51 och Fogra 52, PSOCoatedV3 och PSOUncoatedV3 väntas nu äntligen börja tillämpas i slutet av september. bvdm tillsammans med Fogra och ECI till en gemensam "kick-off" av de nya tryckvillkoren vid Media University i Stuttgart.

Onsdagen den 30.09.2015 från kl. 10.00 presenterar föreningarnas representanter innovationerna på HdMskrev Karl Michael Meinecvia ECI:s distributionslista.

Vid denna kick-off presenterades de nya, gemensamt utvecklade tryckvillkoren och de testade arbetsverktygen för genomförandet av ISO 12647-2:2013 kommer att presenteras för den professionella allmänheten. Deltagandet förväntas vara gratis, registrering med namn och företag till e-postadressen ks@bvdm-online.de begärs. Evenemanget kommer att äga rum i den nya byggnaden för Stuttgart Media University (HdM), fakultet 3, bottenvåningen, föreläsningssal i003, Nobelstraße 10, D-70569 Stuttgart (Vaihingen).

Fogra51 och Fogra52: Det var en ganska svår förlossning med tång.

Starten av Fogra51 och Fogra52 har hittills präglats av förseningar och snedvridningar. Stora serier av mätningar fick kasseras efter testning, mätteknik som t.ex. den nya SpectrobevisILS-30 eller nya provpapper levererades endast med stor försening. Seminarierna för övergången till de nya ISO-standarderna i Fogra har pågått med full fart sedan slutet av förra året med många deltagare - bara de nya standarderna var inte synliga förrän i dag. Min sista status för publikationen var i slutet av augusti, nu finns det åtminstone en start i slutet av september ... om de nya tryckvillkoren slutligen kommer att presenteras återstår att se.

Det negativa exemplet med de amerikanska standardiseringsorganen var dock en varning för alla intensivt engagerade företrädare för sammanslutningar och intresserade företag:

Under 2013 hade IDEAlliance förmodligen bråttom att fastställa nya tryckvillkor för GRACol 2013 och SWOP 2013, men som hittills knappast har spelat någon roll i praktiken. Varför? Till och med IDEAlliance rubricerar alla sina publikationer om de nya standarderna med följande ord: "Om du inte arbetar extremt färgkritiskt finns det ingen som helst anledning att byta från de gamla standarderna till de nya ... Slutsats: Håll dig till ditt etablerade, "gamla" arbetsflöde med profilerna från 2006.... vi är inte så säkra själva och arbetar för närvarande med många "tillägg" ...".

PSOCoatedV3 och PSOUncoatedV3: vad som definitivt kommer att komma

Vad som dock står klart är att de nya standarderna kommer att medföra många förändringar som berörda tryckeri- och prepressföretag redan nu kan förbereda sig på: De enskilda ändringarna i detalj:

Läs mer på

Fogra 51 och Fogra 52 Beta Proofs tillgängliga

Genom att byta till den nya Fiery XF 6.1 och använda de nya X-Rite Spectroproofer-mätinstrumenten kan vi nu provtrycka de aktuella betaversionerna av de nya tryckstandarderna Fogra 51 och Fogra 52. Eftersom de aktuella korrekturprofilerna endast är tillgängliga i preliminära betaversioner, är versionerna naturligtvis inte färgbindande och juridiskt bindande. Ändå kan intresserade byråer och tryckerier få en uppfattning om det aktuella utvecklingsläget och bättre uppskatta de kommande förändringarna från de korrekturpapper som används till den ändrade färgen på de nya M1-korrekturerna. Även in ...

Läs mer på

Ny programvara för korrekturläsning: Fiery XF 5.2 Korrekturläsning

Proof.de: Proofing-programvara uppdaterad till Fiery XF 6.1

Proof.de har satt kursen för produktionen av proofs enligt Fogra 51 och Fogra 52 med Fiery XF 6.1 proofing software. Den nya programversionen stöder nu den nya spektroproofern från X-Rite, som också nyligen har blivit tillgänglig och nu kan mäta i mätlägena M0, M1 och M2. Detta skapar förutsättningar för automatiserat skapande av bevis och bevisverifiering enligt Fogra51 och Fogra52 samt de nya M1-standarderna enligt SWOP och GRACol. Samtidigt uppdaterades Adobe PDF Print Engine (APPE) som arbetar i vår RIP till version ...

Läs mer på

ONE Technologies: Det korrekturpapper för Fogra 51 som tillkännagavs i maj är fortfarande inte tillgängligt.

Fogra 51 och Fogra 52: Ingen start i sikte.

Fogra 51 och Fogra 52, Optiska vitmedel. och de nya standarderna för Offsettryck och Bevising är för närvarande på allas läppar. Inom bevissektorn har det hittills bara gjorts tillkännagivanden, men inga verkliga lösningar är i sikte. Redan 2013 har omorganiseringen av ISO 12647-2 för offsettryck, men även här är det enligt ECI Tidigast 2015 med "Rekommendationen om genomförandet av den nya ISO 12647-2 samt tillhandahållande av motsvarande handböcker och arbetsmaterial". Enligt vår uppfattning är den nuvarande statusen för Fogra 51 och Fogra 52 följande:

Färgprofiler:

  • Fogra 51 och Fogra 52 avslutade sin beta-fas vid Fogra i maj 2014 och övergick till Europeiska revisionsrätten. Den information och de nedladdningar som sammanställts där i projektet "Fred15" är dock från mars 2014, och inget konkret har publicerats på ECI:s sändlista om de nya standarderna sedan dess. Det finns alltså för närvarande inget datum för offentliggörandet av de slutliga profilerna, manualerna och arbetsmaterialet. Fogra, ECI, UGRA och bvdm fortsätta att arbeta tillsammans med de nya standarderna.

Proofpapper:

ONE Technologies: Det korrekturpapper för Fogra 51 som tillkännagavs i maj är fortfarande inte tillgängligt.
ONE Technologies: Det korrekturpapper för Fogra 51 som tillkännagavs i maj finns fortfarande inte tillgängligt.
  • ONE Technologies tillkännagav redan i maj 2014 det certifierade provpapper "ONE Proof 51 Paper SATIN" ... som tyvärr fortfarande inte finns tillgängligt någonstans i november.
  • GMG tillkännagav i oktober provpappret "GMG ProofPaper semimatte 250". OBA"som inte heller finns tillgänglig någonstans.
  • Även EFI arbetar med nya Bevismen namn, priser och publiceringsdatum är inte kända.

Mätningsteknik:

  • Epson meddelade i augusti att från och med den 1 september 2014 kommer alla Epson Spectroproofer-mätinstrument endast att levereras med det nya mäthuvudet ILS 30. Tyvärr finns den nya Spectroproofer ännu inte att köpa som tillbehör.
  • Alla tidigare källor har rapporterat att den nya Spectroproofer kan mäta Fogra 51 och 52, dvs. M1 och M2, men inte Fogra 51 och 52, dvs. M1 och M2. ISOCoatedV2 eller M0 mer, EFI talar om att arbeta med Eldig XF 6.1 och Spectroproofer ILS 30 för att kunna stödja alla mätlägen, dvs. Fogra 51 och 52 och ISOCoatedV2 samtidigt ... tyvärr finns varken Fiery XF 6.1 eller Spectroproofer tillgängliga ännu ... men enligt EFI testar de för närvarande alla tre mätlägena ... M0, M1 och M2 med den nya Spectroproofer ... det låter lovande.

    Läs mer på

Fogra 51 och Fogra 52 i betafasen

I och med revideringen av ISO 12647-2 kommer tryckindustrin inom kort att få se en omorganisation av de viktigaste tryckförhållandena för offsettryck. För närvarande genomförs olika trycktester och praktiska försök under samordning av Fogra för att analysera lämpligheten hos de nya tryckförhållandena och produktionsutrustningen. Fogra 51 kommer att bli standard för matt och glansigt bestruket offsetpapper. Fogra 52 kommer att bli standard för understruket papper. Lämpligheten av papper med en högre andel optiska vitmedel för simulering av tryck på optiskt vitmedel enligt specifikationerna i ISO ...

Läs mer på

Pappersvit simulering av PSOUncoated

PSOUncoated har varit standardprofilen för obestruket obestruket papper sedan 2009. Trots detta har leverantörer av korrekturtjänster ofta problem med att korrektur på PSOUncoated ofta skiljer sig avsevärt från tryckresultatet vid första anblicken. Omedelbart synligt: den vita punkten på papperet. PSOUncoated-papperets vita yta är mycket gråaktig. Om PSOUncoated t.ex. proofas på ett EFI 9120 XF-papper, som egentligen har en neutral vit färg, måste papperet färgas om av skrivaren med avseende på pappersvita. Denna pappersvita simulering gör att korrekturet ser "gråaktigt" ut och ofta inte liknar det faktiska tryckupplagans papper ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner