Tabell för pappersvitt på proof.de för pappersvita värden för alla större papperstillverkare och onlinetryckare.

Pappersvit mätt av papperstillverkare och onlinetryckare

Vi har spektralt mätt pappersvitheten och andelen optiska vitmedel i över 1 000 papper från de viktigaste papperstillverkarna som Berberich och Papier Union samt onlinetryckare som Flyeralarm och wir-machen-druck.de. Endast ett fåtal papperstillverkare publicerar för närvarande data om pappersvithet och andelen optiska vitmedel i sina papper, men endast tekniska nyckeltal som vithet enligt ISO 2470-2 eller CIE ISO 11475. Formgivare kan dock knappast bestämma pappersvitheten med dessa värden. Dessutom är det inte möjligt att utifrån dessa data avgöra om papperet innehåller optiska vitmedel och, om så är fallet, i vilken proportion. Vi har därför ...

Läs mer på

Detalj X-Rite Spectroproofer ILS30 mäthuvud och jämförelse med X-Rite Spectroproofer ILS20

X-Rite Spectroproofer ILS30: Ny mätteknik presenteras på Proof.de

Med den nya SpectrobevisMed ILS30 från X-Rite har Proof GmbH skapat grunden för automatiserade provmätningar och provcertifieringar enligt M1-standarden. Detta innebär att prover med optiska vitmedel (OBAs - Optical Brightning Agents) kan mätas. I motsats till vad som tidigare meddelats kan den nya spektroprovarenheten också mäta de nuvarande provningsstandarderna med M0-mätstandarden som tidigare.

Den nya spektroprovaren ILS30 har också förändrat layouten på UGRA/Fogra MediekilMediekilen har ändrats något. En jämförelse mellan den gamla och den nya mediakilen visas nedan.

Detalj X-Rite Spectroproofer ILS30 mäthuvud och jämförelse med X-Rite Spectroproofer ILS20
Detaljerad Spectroproofer ILS30 fram, ILS20 bak
X-Rite Spectroproofer ILS30 Förpackning / Packaging
X-Rite Spectroproofer ILS30 Förpackning

Läs mer på

Uppdatering till Fiery XF Proofing 6.2

Ny programvara för korrekturläsning används: Fiery XF 6.0 Proofing

Med Eldig XF 6.0 BevisVi har använt den senaste uppgraderingen av bevisprogramvaran från företaget. EFI i bruk. Övergången gick relativt smidigt för oss och slutfördes inom några timmar.ledigt. Den nya proofing-programvaran ger flera fördelar för Proof.de-kunder:

  • ännu snabbare och mer exakta färgresultat
  • Genomförande av mätlägena M0, M1 (D50) och M2 (utan UV-komponent) för mätningar enligt ISO 13655.
  • Bättre gradientvisning genom Fiery Dynamic Smoothing
  • Uppdaterade bevisstandarder: GRACoL och SWOP 2013
  • Ny IDEAlliance ISO 12647-7 Mediekil 2013 tillgänglig
  • Upp till fyra parallella instanser av Adobe PDF-utskriftsmotor möjliga

Läs mer på

Fogra 51 och Fogra 52 i betafasen

I och med revideringen av ISO 12647-2 kommer tryckindustrin inom kort att få se en omorganisation av de viktigaste tryckförhållandena för offsettryck. För närvarande genomförs olika trycktester och praktiska försök under samordning av Fogra för att analysera lämpligheten hos de nya tryckförhållandena och produktionsutrustningen. Fogra 51 kommer att bli standard för matt och glansigt bestruket offsetpapper. Fogra 52 kommer att bli standard för understruket papper. Lämpligheten av papper med en högre andel optiska vitmedel för simulering av tryck på optiskt vitmedel enligt specifikationerna i ISO ...

Läs mer på

Alla D50 är inte likadana: standardljus och ISO3664:2009

Sedan 2009 har tryckerier och leverantörer av korrekturtjänster allt oftare stött på en ny standard för D50-ljus: ISO 3664:2009. Denna standard specificerar hur det nya D50-standardljuset ser ut, under vilket korrektur och tryckprodukter harmoniseras. Och en ny egenskap är omedelbart uppenbar under korrekturprocessen: det nya standardiserade ljuset innehåller UV-komponenter som reagerar med de optiska vitmedel som ofta används i offsetpapper. Resultatet: I trycksalen ligger en gulaktig, blek korrektur bredvid ett blåvitt glödande tryckark. Hur kommer det sig? Standarden kom som en överraskning och var dåligt känd inom branschen.

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner