Pappersvit simulering av PSOUncoated

Sedan 2009 är PSOUncoated standardprofilen för obestruket obestruket papper. Trots detta har leverantörer av korrekturtjänster ofta problem med att korrektur på PSOUncoated ofta skiljer sig avsevärt från tryckresultatet vid första anblicken. Omedelbart synligt: den vita punkten på papperet. PSOUncoated:s vita papper ser mycket gråaktigt ut. Om PSOUncoated t.ex. proofas på ett EFI 9120 XF-papper, som egentligen har en neutral vit färg som papper, måste papperet färgas om av skrivaren i fråga om pappersvithet. Genom att ...

Läs mer på

Alla D50 är inte likadana: standardljus och ISO3664:2009

Sedan 2009 har tryckerier och leverantörer av korrekturtjänster allt oftare stött på en ny standard för D50-ljus: ISO 3664:2009. Denna standard specificerar hur det nya D50-standardljuset ser ut under vilket korrektur och tryckprodukter matchas. Och en innovation är omedelbart uppenbar under provtryckningen: det nya standardljuset innehåller UV-komponenter som tar hänsyn till de optiska vitmedel som ofta används i offsetpapper. Resultatet: I trycksalen ligger ett gulblekt korrektur bredvid ett blåvitt glödande tryckark. ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner