Pappersvit simulering av PSOUncoated

Sedan 2009 är PSOUncoated standardprofilen för obestruket obestruket papper. Trots detta har leverantörer av korrekturtjänster ofta problem med att korrektur på PSOUncoated ofta skiljer sig avsevärt från tryckresultatet vid första anblicken. Omedelbart synligt: den vita punkten på papperet. PSOUncoated:s vita papper ser mycket gråaktigt ut. Om PSOUncoated t.ex. proofas på ett EFI 9120 XF-papper, som egentligen har en neutral vit färg som papper, måste papperet färgas om av skrivaren i fråga om pappersvithet. Genom att ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner