Ofta ställda frågor

De vanligaste frågorna om korrektur och korrekturtryckning

A Bevis Proof.de har skapats i enlighet med den gällande ISO-standarden 12647-7 och är UGRA-Fogra Mediekil och testrapport färgkodad och juridiskt bindande. Vi är för närvarande certifierade tre gånger av Fogra enligt Fogra 39, 51 och 52.

proof.de arbetar uteslutande med Epson Proofningsenheter utrustade med de senaste X-Rite Spectroproofer ILS30 mätinstrumenten och Bevis mäta och kontrollera direkt efter utskrift i enheten.

Hur fungerar den?
Om du vill ha ett bevis med UGRA/Fogra media wedge för proof.de CMYK V3.0, kommer mediakilen med sina 72 standardiserade färgfält att tryckas direkt under ditt korrektur. Denna mediakil torkas sedan aktivt direkt i korrekturläsaren och mäts sedan med en Spectroproofer-mätanordning. De mätvärden som fastställs på detta sätt analyseras av korrekturservern. Om de uppmätta färgvärdena ligger inom toleranserna för ISO-standarden skrivs en testrapport av mätningen ut direkt bakom mediakilen, vilket garanterar färgnoggrannhet i enlighet med ISO 12647-7 (se bilden nedan). Som du kan se på bilden nedan ligger våra provtryck vanligtvis långt under de gränser som tillåts enligt standarden.

Det automatiska skapandet och kontrollen av mediakilen direkt i proofer har många fördelar:

 • - Mätningen utförs automatiskt direkt efter korrekturutskriften, vilket eliminerar mätfel som orsakas av manuella handhavandefel. Eftersom testrapporten inte "klistras på" i efterhand, vilket ofta är fallet, utesluts även manipulering.
 • - Med samma mätinstrument som är integrerat i Proofern kalibrerar korrekturskrivaren sig själv med jämna mellanrum och garanterar därmed perfekta korrekturresultat.
 • - Vi har det proofingsystem som har den mest exakta färgåtergivningen på hela tryckmarknaden (togs i drift 2016, programvara från 2017). Det gör att vi inte bara kan återge de klassiska CMYK-färgrymderna, utan även Pantone och HKS Färger proofensom annars ofta skulle vara bleka och inte särskilt nära originalet. Över 99% av alla Pantone-färger kan reproduceras med vårt proofing-system.

Mer information om testprotokollet, mediakilen och UGRA/Fogra:s arbete och ansvar finns på följande adress www.ugra.ch och www.fogra.org.

Vi provar på fyra typer av papper:

För simulering av fri från vitmedel Papper för utskrift av bilder(t.ex. ISOCoatedV2) vi använder EFI Gravyrbeständigt papper 4245 med 245 g/kvm. Det har en mycket hög kvalitetskänsla och är också perfekt för presentationer till kunder.

För simulering av Tillsatsmedel  papper för utskrift av bilder (t.ex. PSOcoatedV3) vi använder EFI 8245 OBA med 245 g/kvm. Till skillnad från Gravure Proof Paper har OBA-pappret en betydligt vitare pappersvithet.

Den som behöver ett bevis för fri från vitmedel Naturligt pappere (t.ex. PSOuncoated) vi erbjuder ett provtryck på matt papper, som kan EFI 9120 XF 120 g papper/kvadratmeter. Det är mycket bra för att simulera obestruket papper, eftersom det är mycket likt skrivpapper i känsla och tjocklek.

Den som behöver ett bevis för obestruket papper som innehåller vitmedel (t.ex. PSOuncoatedV3) vi erbjuder ett provtryck på matt papper, som kan EFI 8175OBA matt Proofpapper med 170/sqm. Det innehåller en hög andel vitmedel och är därför mycket likt ett modernt, ljusvitt preprint- eller kontorspapper.

EFI 4245 djuptrycksprov Paper EFI 8245 OBA Semimatt EFI 9120 XF matt EFI 8175OBA matt
Vikt: 245 gr/sqm 245 gr/sqm 120 gr/sqm 175 gr/sqm
Styrka: 260 µ 245 µm 150 µm 230 µm
Opacitet: 96% > 95% 95 % 97%
Glamour (Tappi 75°) 54 % (satin glans) 22 % (halvmatt) 6 % (matt) 5% (matt)
L*a*b papper vitt 94,5 / 0,0 / -1,5 M0: 95,8 / 0,9 / -4,3
M1: 96,0 / 1,1 / -5,6
96,7 / 0,2 / -2,4 M0: 96,8 / 2,5 / -7,7
M1: 97 / 3,0 / -10,8

 

Mer information om våra certifierade bevispapper hittar du här.

Många utskriftsportaler är processstandard Offsettryck certifierad (PSO) och skriv ut i enlighet med ISO 12647-Detta är samma ISO-standard som vi använder för att skapa våra korrektur. Korrektur och tryck är därför en perfekt matchning.

I vissa fall erbjuder tryckerier på nätet dig också en Digitalproof kan produceras - men endast som en del av den faktiska beställningen, dvs. inte i förväg. Flyeralarm erbjuder t.ex. inte något korrektur i förväg. Dessutom är dessa korrektur inte billiga, beroende på format. Och Flyeralarm.de erbjuder t.ex. inte korrektur för broschyrer.

Med proof.de kan du Digitala bevis så att du kan visa kunden det tryckta resultatet i förväg - i varje steg av designprocessen. Och när din kund har godkänt proof.de-provet kan du lugnt skicka data till flyeralarm.de eller andra tryckportaler. Om de trycker enligt processstandarden för offsettryck bör korrektur och tryck ligga mycket nära varandra.

I Tyskland finns det en standard som alla välkända tryckerier orienterar sig efter: ProcessStandard Offsettryck - PSO eller ProcessStandard Rotogravyr - PSR för Gravyrtryck. Dessa standarder definierar vissa toleranser för en tryckprodukt. För att kunna bevisa att det bevis som du har levererat till tryckeriet uppfyller dessa standarder mäts mediakilen och värdena analyseras i tveksamma fall - dvs. i händelse av tvist eller osäkerhet. Om mediakilen är "OK" och de uppmätta värdena ligger inom toleransen, måste tryckeriet också uppnå dessa värden.

I praktiken visar det sig:
Om du korrekturläser och trycker en 8-sidig bildbroschyr räcker det oftast att sammanställa de 8 sidorna på tryckarket och på korrekturet och trycka en mediakil efter den sista sidan. Om mediakilen är försedd med en testrapport är den direkt "" och därmed färg- och juridiskt bindande. Strängt taget gäller detta bara för den sista sidan, men erfarenheten har visat att tryckeriet skulle ha svårt att bevisa att korrekturet på sidan 5 inte är "OK".

Strängt taget måste en mediakil placeras på varje provsida, även om testrapporten inte krävs. Så om du vill vara på den säkra sidan eller redan har haft problem med tryckeriet tidigare, bör du antingen ha en mediakil eller en mediakil med en testrapport som skapas för varje tryckt sida. Dessa mediakilar skärs inte av, utan skrivs ut direkt med testrapporten och dokumentet på ett ark. Så om du beställer ett DIN A4-prov med mediakil och testrapport, kommer kilen och rapporten att läggas till ditt A4-dokument. Du kommer därför att få ett ark i formatet 31 x 31 cm. Ditt DIN A4-sidformat kommer aldrig att vara trimTestrapporten och mediakilen skrivs ut bredvid den, dvs. sidstorleken utökas med dessa element. Dessutom finns en Arbetsbiljett tryckt med all viktig information om proofingsystem, profiler och Rendering avsikts, programvara för korrekturläsning etc.

För att du ska kunna bedöma färgen på ett bevis behöver du en enhetlig ljusmiljö: för även om det identiska beviset ligger på bordet i din byrå i Hamburg och hos kunden i München samtidigt, är ljuset i ett norrläge mot Alster en molnig dag inte detsamma som det ljus som råder exakt samtidigt i München i ett söderläge med utsikt över Isar: kollegan i München och kollegan i Hamburg talar samtidigt i telefon om helt olika färger.

Endast standardiserat artificiellt ljus kan därför användas för färgmatchning. Färgmatchningen måste ske i samma ljus som när korrekturet anpassas till offsettrycket: D50 Standardljus. Detta är ljus med 5.000 Kelvin ljustemperatur och en definierad, enhetlig spektralfördelning som återger färgerna optimalt.

På grund av skillnaden mellan en glödlampa, ett neonrör, en halogenlampa och en dagsljuslampaLED som möjlig ljuskälla är skillnaderna enorma. Sedan 2009 gäller också en ny belysningsstandard: den ISO 3664:2009. I denna standard specificeras hur den nya standardljuskällan D50 ser ut, med vilken provtryck och tryckprodukter harmoniseras. Och en nyhet märks direkt vid provtryckningen: det nya standardljuset innehåller UV-komponenter som reagerar på de optiska vitmedel som ofta används i offsetpapper. Detta har inte varit fallet tidigare.

Med vår Proof.de Metamerism-kort kan du ta reda på om ljuskällan motsvarar standardljuset och om en färgbedömning är tillåten.

Intressanta ytterligare länkar:
En artikel om problemen med den nya ISO 3664:2009 på Proof.de
En bra diskussion om ämnet kan hittas här.

A Kontraktsbevis enligt ISO 12647-7 används främst för att simulera färgen i den efterföljande tryckprocessen. UGRA/Fogra media wedge CMYK V3.0 används främst för att kontrollera denna bindning. Ytterligare information som simuleringsprofil, datum och tid och mycket mer skrivs ut på kontraktsprovet i en job ticket. För att verifiera färgnoggrannheten mäts mediakilen efter utskrift och en testrapport skrivs ut på den för att bevisa att de uppmätta värdena ligger inom toleranserna för MediaStandard Print och ISO 12647-7. Om så är fallet anses kontraktsprovet vara juridiskt bindande.

A Formulär bevis skapas för att kontrollera att en layout eller ett gängformulär är fullständigt. På blankettprovet kontrolleras också att sidorna är korrekt placerade. Formuläret trycks vanligtvis på billigt papper och i dålig kvalitet, eftersom det endast är avsett för att kontrollera status. Av denna anledning skickas vanligtvis samma data till korrekturenheten som sedan skickas till plattsättaren. Formulärkorrekturen visar därför samma resultat som den efterföljande utskriften, om än i betydligt sämre kvalitet.

A Valideringstryck enligt ISO 12647-8 är ett färgäkta tryck som vanligtvis produceras på ett digitalt trycksystem med laserskrivare. Till skillnad från det riktiga "korrekturet" screenas det efter behov, har en mycket ojämnare tryckbild, särskilt med färgområden och gradienter, och mäts med synbart högre toleranser. Därför är det inte heller färg- och juridiskt bindande som det riktiga korrekturet. Bevis på kontraktetmen får endast användas för färgmatchning i tryckeriet efter föregående samråd.

"Vi trycker på ett Berberich Allegro 135gr/kvm. Kan ni göra ett provtryck på detta papper? Kan ni trycka på vårt Cirkulationspapper bevis?"

I vår telefonsupport kommer frågan om ett prov på papper för utskrift ofta upp. Tyvärr måste vi alltid svara negativt på denna fråga.eansvar. Det är tekniskt sett fortfarande inte möjligt att bevisa detta på produktionspapper.

Alla proofingsystem som för närvarande är certifierade av Fogra är baserade på en bläckstråleskrivare som proofskrivare, vanligtvis från Epson, Canon eller HP. Dessa skrivare kännetecknas av en stor FärgrymdEpson-systemen bygger på Epsons 11-färgssystem, som används av de flesta provtryckare. De Epson-system som används av de allra flesta provtryckare är baserade på 11-färgssystemet Pigmentbläck som kan återge en betydligt större färgrymd än t.ex. ISOCoatedV2 eller PSOCoatedV3. Förutsättningen för detta är dock att man använder specialpapper som är optimerade för bläckstråletryck, där pigmenten och bläcket kommer till sin fulla rätt. Detta kräver speciella lacker som är optimerade för optimal reproduktion, snabb torkning, bra Slitstyrka och hög UV-stabilitet hos trycket. På ett bildtryckspapper utan dessa beläggningar skulle färgen rinna, knappt torka och inte vara kladdfri. Färgrymden skulle inte heller kunna uppnås. Ett bevis skulle därför inte vara möjligt ur denna synvinkel.
Du hittar detaljerad information om detta i vår bevisblogg på www.proof.de

Der MoiréMoire-effekten, eller med andra ord en halvtonsöverlappning, är ett vanligt fenomen när man tittar på tryck. Den uppstår när två enhetliga mönster överlappar varandra ojämnt.
Moiré kan oftast inte kontrolleras i provningen.
Alla vanliga proofingsystem koncentrerar sig på reproduktion av färger, men inte på reproduktion av den typiska offsetrastret och offsetrosetten. Varför är det så?
Skrivare arbetar med olika skärmbredder och skärmhöjder. Det finns många olika typer av raster på marknaden, från 54 till 80 raster i arkoffset till 32 raster i tidningstryck. Ibland är rasterpunkten rund, ibland kvadratisk, ibland diamantformad. Dessutom varierar också rastervinkeln från Färg med fläckarn varierar från skrivare till skrivare. Vissa skrivare skriver också ut en frekvensmodulerad bildskärm som inte är beroende av någon bildskärmsvinkel, utan snarare kvasi kaotiskt från den RIP produceras. På grund av detta koncentrerar sig tillverkarna av tryckprotokoll främst på reproduktionen av färger, men inte på bildrutor och offsetrosetter. Du hittar detaljerad information om detta i vår bevisblogg på www.proof.de

Sedan 2010 har Slutprov mediedesigner digital och tryckt formgivning, specialisering design och teknik, tryckt formgivning i uppdragsbeskrivningen för ZFA (Zentraler Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien) kräver ett bevis. Som ett standardiserat kontrollmedel ingår en UGRA/Fogra Media Wedge 2.0 på uppgifts-CD:n och kan placeras bredvid examinationsuppgiften i beviset.
Om du vill ha det bekvämt kan du beställa vår mediakil med testrapport, som är lika erkänd och som också kan användas.
Du kan hitta detaljerad information om slutprovet för mediedesigners i vår bevisblogg på www.proof.de

För bevis för ALDI eller Hofer, som har en verifierbar GTIN kod har vi utvecklat en särskild procedur med vilken vi kan kontrollera revisionsbarheten hos vår proofade kod. Streckkods kan säkerställa. Vi har sammanfattat detaljerade förklaringar till detta i en artikel på vår blogg:

Verifierbarhet av GTIN-koder för ALDI / Hofer i beviset

För omvandling till testbar GTIN-koder tar vi ut en fast avgift på 10 euro plus moms per GTIN-kod och fil. Om en produktförpackning har en streckkod på fyra sidor debiterar vi dig alltså 40 euro utöver korrekturkostnaderna. Om du behöver flera korrektur av samma motiv debiteras avgifterna för byte av koder naturligtvis bara en gång.
Med flera motiv och flera GTIN-koder per motiv uppstår kostnader som ofta överstiger korrekturkostnaderna. Förberedelsen av koderna är dock ett manuellt arbete som kräver tid, ansträngning och expertis. Vi ber därför om er förståelse.

Vi använder alla aktuella profiler i enlighet med Process Standard Offset (PSO) och Process Standard Rotogravure (PSR) från ECI och några äldre - men vanliga - bevisstandarder.

I detalj är dessa

Offsettryck och tidningar

 • ISO Coated v2 (ECI) / ISOCoated V2 300% (ECI)
  Standard för glättat och matt bestruket konstpapper
 • ISOUncoated 
  Standard för obestruket vitt obestruket papper
 • PSOCoatedV3 (Fogra 51)
  Efterföljaren till ISOCoatedV2 för glättat och matt bestruket konstpapper med måttliga optiska vitmedel
 • PSOUncoatedV3 (Fogra52)
  Efterföljaren till PSOUncoated för obestruket, träfritt obestruket papper med många optiska vitmedel.
 • PSO Uncoated ISO12647 (ECI)
 • Efterföljaren till ISOUncoated
 • PSO LWC Förbättrad (ECI)
 • LWCLWC-papper förbättrat, glansigt bestruket, efterföljare till ISO Web Coated
 • PSO LWC Standard (ECI)
  LWC-papper standard, glänsande bestruket
 • ISO Web Coated 
  LWC-papper standard, glänsande bestruket
 • ISO Uncoated Yellowish
  obestruket obestruket papper, något gulaktigt
 • SC Paper (ECI)
  Superkalandrerat papper, satinfinish
 • PSO SC-B Paper v3
  SC-B papper, superkalandrerat papper, satinerat
 • PSO MFC Paper (ECI) 
  Maskinbearbetat bestruket papper
 • PSO SNP Paper (ECI) 
  Tidningspapper
 • WAN-IFRAnewspaper 26v5
 • Tidningspapper
 • ISONewspaper 26v4 
  Tidningspapper
 • PSO Coated NPscreen ISO12647 (ECI) 
  Glansigt och matt bestruket bildpapper, FM-skärm
 • PSO Coated 300% NPscreen ISO12647 (ECI) 
  obestruket vitt obestruket papper, FM-skärm
 • PSO Uncoated NPscreen ISO12647 (ECI) 
  obestruket vitt obestruket papper, FM-skärm
 • Improved Newsprint, INP
 • Uppgraderat tidningspapper
 • PSO Coated v2 300% Glossy laminate (ECI)
 • Bildutskrift med efterföljande glanslaminering av film
 • PSO Coated v2 300% Matte laminate (ECI)
 • Bildutskrift med efterföljande mattlaminering av film
 • eciCMYK - CMYK-utbytesfärgrymd
 • FOGRA53 är ett CMYK-utbytesfärgutrymme och används för färgkommunikation för tryckproduktion.
 • Heaven 42 (Scheufelen Paper)
 • Ljusvitt konstpapper
 • Profil: Heaven42_AM_U280_K98_G80_HD.icc (Heidelberger Druck)
 • PaC.Space
  PaC.Space är den första enhetliga färgstandarden för förpackningsgravyr som möjliggör ett gränssnitt från levererade prepressdata till process- eller tryckspecifika justeringar.

Gravyrtryck

 • LWC Plus V2 M1
  Efterföljaren till LWC Plus (PSR_LWC_PLUS_V2_PT.icc)
 • Förbättrat LWC-papper (light weight coated)
 • LWC Plus
  Efterföljaren till HWC
 • LWC Standard V2 M1
  Efterföljare till LWC Standard
 • LWC Standard 
  LWC-papper (bestruket papper med låg vikt)
 • SC Plus V2 M1
  Efterföljare till SC Plus
 • SC Plus
 • vitare superkalanderat papper
 • SC Standard V2 M1
  Efterföljaren till SC Standard
 • SC Standard
  superkalanderpapper
 • PSR MF V2 V2 M1
  Rotogravyr, papperstyp MF eller INP
 • News Plus (PSRgravyrMF)
  PSRgravureMF (2004) kallas nu News Plus.

Ytterligare internationella profiler

 • GRACoL2006_Coated1v2
  GRACoL tolkning av ISO 12647-2, glansig och matt bildutskrift med bestruken yta
 • SWOP2006_Coated3v2
 • SWOP SWOP-tolkning av ISO12647-2 för offsettryck på tunnt bestruket papper.
 • SWOP2006_Coated5v2
 • Annan SWOP-tolkning av ISO12647-2 för rulloffsettryck på tunt bestruket papper, härledd från Adobe USWebCoated v2
 • JapanFärg2011Coated
  Den nya standarden från Japan Printing Machinery Association (JPMA)
 • Japan Color 2001 Coated
  Standard från Japan Printing Machinery Association (JPMA)
 • SWOP 2013 C3
 • CGATS21-2-CRPC5
 • GRACoL 2013 Uncoated
  CGATS21-2-CPRC3
 • GRACoL 2013
  CGATS21-2-CRPC6

Mer detaljerad information om standarderna för offset-provtryck, ICC-profiler och de provtrycksprofiler som används finns på här eller på vår bevisblogg på http://www.proof.de/proof/proof-profile/

Vi har sammanställt alla våra tillgängliga korrekturprofiler för nedladdning i vår blogg. All information om bevisen och ICC-profilerna för nedladdning hittar du här:
http://www.proof.de/proof/proof-profile/
Ytterligare information om profilerna, nedladdningar och exakta specifikationer finns också på respektive organisations webbplats, t.ex:
http://www.eci.org
http://www.wan-ifra.org
https://www.idealliance.org

Det bästa är alltid att fråga tryckeriet i fråga vilken standard de rekommenderar. Generellt kan sägas att många tryckerier använder färgstandarden ISO coated v2 som vägledning, även om den egentligen bara är avsedd för arkoffset på bestruket papper. Även om detta inte skulle vara juridiskt bindande när det gäller färg för andra tryckprocesser och medier, skulle det åtminstone vara lämpligt för att kommunicera en förväntan till tryckeriet.

I princip är det säkrast att använda den standard som tryckeriet kräver för sina tryckdata. I Europa är det ofta vettigt att använda ISO coated v2 (FOGRA 39) i tveksamma fall, eftersom den ofta används som referens för tryckprocesser och medier som den egentligen inte är avsedd för. Utöver detta är det svårt att ge rekommendationer, eftersom det tyvärr inte finns några enhetliga standarder överallt.

är standardiserade produkter som skapas och testas enligt en viss uppsättning värderingar. Det är just detta som skiljer dem från alla "färgglada utskrifter".

Ett traditionellt provtryck för offset på bildtryckspapper, till exempel, produceras enligt standardvärdena i ISOCoated V2 (papperstyp 1 och 2, glättat och matt bestruket bildtryck, Ökning av tonvärdekurvorna A (CMY) och B (K) från ISO 12647-2:2004) och kontrolleras enligt en värdeuppsättning (FOGRA39L). Ett korrektur för obestruket papper (t.ex. PSOUncoated) produceras och kontrolleras enligt helt andra värdeuppsättningar. Detta är logiskt, eftersom ett tryck på obestruket papper definitivt ser annorlunda ut när det gäller färg och vithet än ett tryck på konstpapper.

Ett korrektur måste därför alltid skapas enligt en standard och vara verifierbart enligt en referensvärdesuppsättning. Ett korrektur utan profil kan tyvärr inte tas fram, eftersom det bara skulle vara "färgat papper från ett proofingsystem", men inte ett färgkorrekt, ISO-kompatibelt korrektur. Om du fortfarande behöver ett Skapa bevismen inte har exakta uppgifter om den profil som krävs, ska du i tveksamma fall använda bevis ISOCoated V2. Detta har etablerat sig som den mest använda standarden i branschen och kommer därför alltid att accepteras som det grundläggande beviset.

I och med införandet av de nya standarderna finns nu även de nya korrekturstandarderna Fogra 51 och Fogra 52 tillgängliga parallellt med ISOCoatedV2 och PSOUncoated på korrekturpapper som innehåller blekmedel. Fråga ditt tryckeri om de redan trycker enligt de nya eller gamla standarderna och beställ dina korrektur i enlighet med detta.

Våra Heaven42-provtryck är ett specialfall. Det är inte en internationell standard, utan en intern standard från Scheufelen Papierfabrik, som används för att simulera tryckning på det utbredda och ovanligt ljusa vita papperet. Dessa korrektur är därför inte juridiskt bindande när det gäller färg, men simulerar färgen på det papper som publiceras av Scheufelen och Heidelberger Druck inom toleranserna. Färgprofildet.

Vi proofar med det proofingsystem som har den mest exakta färgåtergivningen på hela tryckmarknaden. Tack vare vårt proofingsystem med 11 färger kan vi proofa spotfärger som Pantone och HKS bättre än många andra tjänsteleverantörer. Vi har lagrat alla vanliga färger i vår proofing-programvara så att spotfärger simuleras så exakt som möjligt i det digitala korrekturet.

Om vårt system inte känner till din färg kan vi ange färgen manuellt. Även då strävar vi efter att återge färgen så exakt som möjligt. Det är dock uppenbart att färger som Pantone 811 eller silver och guld endast kan återges ungefärligt.

Följande Färgsysteme lagras i vår korrekturskrivare:

 • - HKS: HKS K, HKS N, HKS Z
 • - Pantone: Pantone C, Pantone U, Pantone Goe C, Pantone Goe U,
  Pantone M, Pantone TCX (textil), Pantone TPX, Pantone DS
 • - Toyo
 • - DIC

Ytterligare kompakt information om hur PANTONE- och HKS-färger kan visas finns här.

Detaljerad information, bildexempel och färgavvikelsetabeller för alla vanliga PANTONE-färger hittar du på vår blogg Proof.de:

' Kan HKS-färgerna provas?
' Kan Pantone-färger provas?
' Färgavvikelser från Pantone-färger i beviset i Delta-E (∆E)
' Färgavvikelser för Pantone Metallics och Pantone Premium Metallics i provningen i Delta-E (∆E)
' Färgavvikelser från HKS-färger i beviset i Delta-E (∆E)

Pantone- och HKS-färger ska skapas som fulltonfärger och namnges korrekt.
Vår RIP känner igen färgerna genom deras namn och tilldelar motsvarande Laboratorium-värden. Observera att t.ex. en PANTONE 300 C (för bestruket papper) och en PANTONE 300 U (för obestruket papper) har olika färgvärden. Laboratorium-värden kan tilldelas. Vår RIP skulle därför också försöka Särskild färg för obestruket papper på ett prov för bestruket papper.
Detta kan dock inte enkelt replikeras i produktionstryck, där fysiskt blandade spotfärger används. Det skulle finnas betydande färgavvikelser mellan korrekturet och upplagan.

Om du vill veta i förväg hur bra vi kan Särskild färg ta en titt här: https://shop.proof.de/de/info/Pantone-und-HKS-Proof.html

Den underliggande färgtonen kan provtryckas, men det finns inga skrivare som är lämpliga för provtryckning och som har metalliska pigment. Det är därför tyvärr inte möjligt att återge den metalliska glansen i korrekturet.

PANTONE har för närvarande två parallella Metallics färgfans:

PANTONE Metallics Coated: Inkluderar de klassiska metalliska nyanserna som redan funnits tillgängliga sedan slutet av 1980-talet.

 • - Viktigast av allt Grundfärgn: PANTONE 877, 876, 875 ...
 • - Typiska färgnamn: PANTONE 8020, 8040, 8060 etc.

PANTONE Premium Metallics Coated: Den nya Metallics-fansen, som funnits sedan 2012, visar nya, finare Metallics-nyanser.

 • - Viktigast av allt GrundfärgPANTONE Silver 10077 C
 • - Typiska färgnamn: PANTONE 10142, 10158, 10214 etc.

 

Den största skillnaden mellan de två fläktarna ligger i sammansättningen av deras respektive basfärger: Å ena sidan finns det olika Pantone Silver: PANTONE 877 eller PANTONE Silver 10077 C. I PANTONE Metallics Coated kompletteras silvret av andra guldbasfärger, medan i PANTONE Premium Metallics Coated är det nydefinierade silvret den enda metallbasfärgen och tonas av PANTONE Goe-basfärger.

Du hittar detaljerad information om PANTONE Metallics i vår Proof-blogg på www.proof.de

I slutet av beställningsprocessen i vår shop, när du har klickat på "Beställ nu mot avgift", ser du en länk till vårt uppladdningsområde, där du kan ladda upp upp till 30 filer per artikel, var och en upp till 420 MB stor. De flesta kunder använda detta sätt. Dina uppgifter kommer att finnas tillgängliga för kontroll i butiken under cirka 1 år, i händelse av datafel som t.ex. RGB data etc., kan du enkelt och smidigt radera dina gamla data och ladda upp nya data. För oss är detta det enklaste sättet att hantera dina bevisdata.
Ibland finns det dock goda skäl att använda en annan metod, oavsett om det handlar om mycket stora filer, en långsam proxyserver eller helt enkelt det faktum att du redan har en WeTransfer-länk till data men inte vill ladda ner den först och sedan ladda upp den igen.

Vi laddar också gärna upp och bearbetar dina data från WeTransfer, Dropbox eller en direktlänk till ditt NAS-system, din FTP eller din webbserver. Du kan helt enkelt skriva sådana länkar eller åtkomstdata för dem i meddelandefältet under orderprocessen.

Vi förser också gärna kunder med frekventa beställningar med en egen FTP-uppladdning, där de också kan ladda upp stora mängder data.

Från DIN A4 till DIN A1 erbjuder vi inte bara DIN-format som DIN A4, utan även ett överdimensionerat DIN A4+-format. "+"-formaten är vardera ca 2,5 cm högre och bredare än respektive DIN-format. Detta har följande bakgrund:

Vi provar från rullar, och rullformaten är vanligtvis optimalt anpassade till DIN-formaten. Vår vanligaste rullbredd är 61 cm, vilket är perfekt för två DIN A4-sidor som läggs horisontellt plus en marginal på 3 mm och ett mellanrum på 5 mm i mitten mellan sidorna.

Lägg nu tillsnittmärken. och Blödning ökar sidstorleken i motsvarande grad. Så om din sida är 297 mm istället för 297 mm på grund av utfall ochsnittmärken. 315 mm kan vi inte längre få plats med två sidor i liggande format bredvid varandra. RIP:en placerar då sidorna på rullen i stående format. Det innebär att vi måste skära bort ca 170 mm av materialet och slänga det. För DIN-format med utfall debiterar vi dig därför ett litet tillägg för att ta hänsyn till den högre materialåtgången.

Format

A6: 105 x148 mm
A5: 148 x 210 mm
A4: 210 x 297 mm
A4+: 235 x 320 mm
A3: 297 x 420 mm
A3+: 320 x 445 mm
A2: 420 x 594 mm
A2+: 445 x 620 mm
A1: 594 x 840 mm
A1+: 620 x 880 mm
70/100: 700 x 1000 mm
A0+: 882 x 1247 mm

Vi skalar inte data, lägger inte till något och utelämnar ingenting. Du får ditt korrektur i exakt samma storlek som de data du har angett. Om du har skapat beskärningsmarkeringar i PDF-filen kommer dessa att inkluderas i korrekturet. Om du inte har skapat några kommer ditt korrektur inte att ha några beskärningsmarkeringar.

Nej, vi provar från rullar och inte från exakta DIN-ark. Ditt korrektur har vanligtvis en vit kant som är flera millimeter bred, men den kan ibland vara flera centimeter bred på grund av rullformatet. Vi skär för hand, så skärningarna är inte alltid 100% exakta.

Mediakil, testrapport och job ticket (några rader text med uppgifter om medium, tryckare, korrekturprofil etc.) trycks under eller bredvid ditt motiv. Utrymmet för detta läggs till i ditt motiv och behöver inte tas med i dina beräkningar.

Vi behöver varken Blödningeller tryckmärken av något slag. I princip trycker vi 1:1 det som skapas i dina tryckdata. Om du förser oss med tryckdata med utfalls- och beskärningsmärken, får du också ett korrektur med utfalls- och beskärningsmärken. Observera att bleed och tryckmärken förstorar formatet. Så om du vill korrekturläsa en A4 med utfall och beskärningsmarkeringar hos oss ska du inte beställa A4, utan A4+.

Ja, så länge antalet och formatet på sidorna i dina utskriftsdata stämmer överens med din beställning, spelar det ingen roll för oss hur många filer dessa sidor är spridda över. Till exempel är kombinationer av en flersidig PDF och JPG eller Tiff också möjliga.

Så länge dina utskriftsdata endast innehåller CMYK-färger och eventuellt specialfärger (Pantone eller HKS), är det inte relevant för beviset vilken typ av färg som används. Färgprofil är inbäddad i filen. Vår RIP simulerar den beställda profilen med hjälp av befintliga CMYK-värden och Pantone- eller HKS-färger enligt Lab-värden som finns lagrade i vår RIP. Korrekt skapade PDF/X3 och PDF/X4 möjliggör dock även utskriftsdata som RGB-färger som ska färgkontrolleras. De motsvarande färgprofilerna måste dock vara inbäddade för alla element och utmatningsprofilen måste också motsvara den beställda profilen.

När vi får en fil från dig kontrollerar vi först om filen innehåller några andra färger än CMYK. Om filen enbart innehåller CMYK skickas den direkt för korrektur.

Hantering av felaktiga profiler för CMYK-data / "Profile mismatch"

Om vi endast har fått CMYK-data från dig ignorerar vi alla inmatnings- och utmatningsprofiler som finns i dessa och använder endast de CMYK-värden som vi för till den beställda utmatningsfärgrymden.

Exempel 1: Data i ISOCoated, beställt korrektur i ISOCoatedV2, dvs. felaktig eller ingen CMYK-profil inbäddad

Du skickar en fil med profilen ISOCoated och en färgyta i CMYK 100/70/0/0 och beställer ett korrektur enligt ISOCoatedV2. Vi ignorerar profilen ISOCoated och provtrycker det rena färgvärdet 100/70/0/0 enligt ISOCoatedV2.

Varför gör vi detta? I våra korrektur försöker vi återge den "levda verkligheten" i trycket så nära som möjligt. I många diskussioner med tryckerier har vi sett att de i nästan 100% av fallen inte utför profilkonverteringar från CMYK till CMYK, utan istället applicerar ett färgvärde på 100/70/0/0 på plåten utan att ta hänsyn till CMYK-profiler, infogar papperet och trycker i enlighet med standarden. Så vi återger också denna metod, även om det faktiskt skulle vara "mer korrekt" att utföra en färgrymdsöverföring från ISOCoated 100/70/0/0 till ISOCoatedV2. Detta resulterar dock i ett annat färgvärde, med Relativt kolorimetriskhan konvertering med Djupkompensation till exempel 100/63/1/6 eller perceptiv med Djupkompensation 100/63/3/15 !

Praktiskt fall: En av våra kunder provtryckte 30 något olika, mörkblå färgområden i ISOCoatedV2, under vilka CMYK-värdet var skrivet i svart, för att testa färgen på en pulverlackerad yta. Kunden använde de provtryckta färgområdena för att definiera ett mycket lämpligt CMYK-färgvärde, infogade det i sina broschyrer och startade utskriftsjobben.
Resultatet: Den mörkblå färgen var en helt annan än på referensprovet, kunden och byrån var mycket missnöjda och började leta efter fel.

Nu kom fallet till oss. Vi fick en ISOCoatedV2-prooffil och jämförde den med vår kollegas proof. Färgerna med samma svarta CMYK-värden tryckta under var tydligt olika, men båda korrekturfilerna hade en mediakil och var korrekt uppmätta. Efter en del felsökning kom vi på idén att begära in den fil som vår kollega ursprungligen hade korrekturläst, och som fortfarande fanns kvar. Denna fil innehöll en Fogra27Coated-profil, dvs. en konvertering av den gamla ISOCoated. Vid den tidpunkten hade ett korrektur enligt ISOCoatedV2 beställts.
Vad var det som hade hänt? Kollegan hade tagit hänsyn till ingångsprofilerna, vilket resulterade i en betydande förändring av CMYK-värdena för färgmattorna på grund av en färgrymdsöverföring från CMYK till CMYK, som nämnts ovan. De svarttryckta CMYK-värdena under färgmattorna hade dock naturligtvis inte ändrats. Det samplade CMYK-värdet motsvarade därför inte längre alls det korrekturlästa värdet. Vår kund var förbluffad: "Vadå, var våra CMYK-värden inte provtryckta?".

Detta skulle inte ha varit fallet för oss, eftersom vi skulle ignorera den inbäddade profilen för CMYK-data. I det här fallet skulle det också ha varit vår kunds förväntan. Efter knappt två timmar hade vi identifierat "felet" (eller kanske snarare: "skillnaden"), skapat ett bevis för vår kund som var "i linje med förväntningarna", som han kunde använda för att bestämma det lämpliga CMYK-värdet i ISOCoatedV2, och hade löst problemet.

Om vi får en PDF-fil som innehåller RGB-bilder är nästa steg att kontrollera om filen är en giltig PDF/X-3 eller PDF/X-4. Om så är fallet och alla RGB-profiler är korrekta med färgrymden (sRGB / AdobeRGB / ECI-RGB-V2 etc.), kontrollerar vi om rätt färgrymd för utdata har använts som avsikt för utdata och om CMYK-data också har rätt ingångsprofiler. Om så är fallet proofar vi filen med inställningarna: "Beakta alla inmatnings- och utmatningsfärgrymder".

Om RGB-data inte innehåller någon profil, t.ex. om den har skapats i Device-RGB, genererar vi ett e-postmeddelande med "Data incorrect" där vi förklarar vårt förfarande enligt följande:

"Kära kund,
Kära kund, datakontrollen har visat att dina data innehåller RGB-element. RGB-element kan endast tolkas på ett tillförlitligt sätt i beviset om de är märkta med en färgprofil och en renderingsintention. Detta gäller till exempel korrekta PDF/X-3- och PDF/X-4-data. Dessutom måste den korrekta utskriftsintentionen anges.
Minst ett av dessa kriterier verkar inte gälla för din fil.
Det säkraste sättet är därför att konvertera RGB-data till CMYK. Detta har fördelen att du har kontroll över konverteringen och kan se CMYK-resultatet igen i Acrobat innan du laddar upp filen igen för korrektur. Vi kan då på ett tillförlitligt sätt använda dina CMYK-värden för korrekturet. För att göra detta hämtar du den aktuella ordern i ditt kundkonto, tar bort de felaktiga uppgifterna och laddar upp de korrigerade uppgifterna.
Om RGB-elementet t.ex. bara är en liten bild som inte är relevant för helhetsintrycket av beviset, eller om du inte har någon annan fil tillgänglig för beviset, kan vi naturligtvis också använda dina RGB-data för beviset. Om det finns tillgängligt använder vi dina RGB-källprofiler och renderingsintentioner, annars använder vi sRGB standard och återgivningssyftet "relativ kolorimetrisk med djupkompensation", vilket kommer att leda till korrekta bevisresultat i de allra flesta fall.
Om du vill att vi ska kontrollera de medföljande RGB-data, vänligen meddela oss. Vi svarar gärna på alla frågor du kan tänkas ha. Med vänliga hälsningar, ditt korrekturteam"

Om vi kunde välja hur våra kunder ska betala, skulle vi föredra följande betalningsalternativ:
1: Sofortüberweisung (låga avgifter för oss, säker betalningsmetod, snabb överföring till vårt konto)
2: Betalning på konto (inga avgifter, men trots bra betalningsbeteende måste vi följa upp med vissa kunder och påminna dem om att betala)
3.: Kreditkort eller autogiro (allt faktureras via och kostar oss märkbart högre avgifter än t.ex. med Sofortüberweisung)

Vi skickar alla bevis omedelbart, även vid betalning på konto, även för nya kunder, vilket är anledningen till att det inte finns någon förskottsbetalning i vår butik. Vi litar på att våra kunder uppskattar vår service och gärna betalar för den.

Så känn dig fri att välja den betalningsmetod som passar dig bäst. Om det inte spelar någon roll för dig, föredrar vi omedelbar banköverföring eller betalning på konto ... 🙂

När du loggar in i vår shop och väljer ditt konto ser du en översikt över dina tidigare beställningar. Du kan hämta och ladda ner fakturan direkt i översikten.

Det spelar ingen roll för oss om du vill ha samma sida korrekturläst 10 gånger eller 10 olika sidor som var och en korrekturläses en gång. Om du t.ex. lägger till 10 A4-sidor i ISOCoatedV2 i din varukorg kan du ladda upp en fil som vi kan korrekturläsa 10 gånger. Eller en PDF med 10 olika sidor. Eller en JPEG, två TIFFS, en ZIP-fil med fyra enkelsidiga PDF-filer och en PDF med tre sidor i. Så länge det är rimligt att det är 10 sidor som ska korrekturläsas är det helt okej. Om du vill ha en sida korrekturläst 10 gånger eller 5 sidor korrekturlästa två gånger var, skriv ett kort meddelande till oss i meddelandefältet vid beställningen, annars vet vi inte säkert om du helt enkelt har glömt eller förbisett sidor under uppladdningen.

För leveranser till EU-länder, s.k. gemenskapsinterna leveranser, måste du uppge ditt momsregistreringsnummer när du gör din beställning. Vi kommer då att utfärda en faktura utan tysk moms. Det är dock viktigt för det tyska skatteverket att vi verifierar ditt momsregistreringsnummer och dokumenterar försändelsens gränspassage till ditt land med hjälp av spårningsprotokollet. Endast under dessa två förutsättningar kan vi utfärda en momsfri faktura.
För Tyskland och andra tredje länder måste endast gränsövergången styrkas. Vi behöver inget moms-ID i detta fall, butiken genererar automatiskt en faktura utan tysk moms.

Du kan inte välja vilket papper vi ska använda för ditt korrektur. Vilket papper vi använder beror på vilken korrekturprofil du har beställt. Vi använder totalt 4 olika papper för våra korrektur. Ett bestruket och ett obestruket papper vardera utan Optiska vitmedel. och en med optiska vitmedel. Vi använder alltid obestruket papper för profiler avsedda för obestruket papper och bestruket papper för profiler avsedda för bestruket papper.

Du kan också ta reda på när vi använder vilka papper på "Korrekturpapper" Läs mer.

Om vi t.ex. får en beställning på två sidor men bara en sida har laddats upp, kontaktar vi dig vanligtvis för att kontrollera om du behöver samma motiv flera gånger eller om det fortfarande saknas tryckdata. För att undvika eventuella förseningar kan du meddela oss - helst via kommentarsfältet - vad vi ska kontrollera och hur ofta.

Vänligen kontakta oss så snart som möjligt. Det gör du enklast via chatten eller per telefon på +49 (0) 7071-7952740. Vi kan ändra eller annullera beställningar vid ett senare tillfälle, men produktionen av dina korrektur kan ibland påbörjas omedelbart efter att beställningen har slutförts. Snabbhet är därför av största vikt.

Orderstatus ändras inte automatiskt, utan måste ändras manuellt av en anställd. Om du nyligen har laddat upp nya uppgifter kan det mycket väl vara så att ingen ännu har kunnat se de nya uppgifterna. Om dina uppgifter fortfarande saknas eller är felaktiga kommer vi att kontakta dig igen. Antingen via e-post eller via telefon.

Ta kontakt med oss! Trots alla våra ansträngningar kan det tyvärr hända att korrekturprogrammet har en dålig dag och skriver ut felaktigt, eller att vi, som bara är människor, råkar fånga fel arbetsflöde eller förbiser fina ränder på korrekturet i den stressiga expedieringen. I sådana fall skapar vi omedelbart nya korrektur och skickar dem till dig igen.

Vi skickar upp till DIN A4+-format i en 400 gr/kvm kromosulfatkartong med rivflik, från DIN A3-format i en fyrkantig kartonghylsa med enkel vägg, som också är försedd med en rivflik.

Proverna placeras också i skyddshöljen av polyeten. Detta ger korrekturet ett optimalt skydd mot regn, fukt och klimatpåverkan under försändelsen. Skyddshylsorna är riv- och vattenavvisande och kan därför användas flera gånger. Du kan enkelt skicka korrektur i samma skyddshölje efter kontroll. Polyetenfilmer brinner restfritt utan giftiga ångor, gaser eller slagg och är grundvattenneutrala.

Kartonghöljet är också återanvändbart, även om avrivningsfliken inte längre fungerar vid återsändning.

Bara några gånger per år får vi feedback om att våra förpackningar har veckats eller skadats under leveransen. Före den nuvarande lösningen med kromosulfatkartong var detta ett särskilt vanligt problem med kuvert.

Vi skickar också gärna korrekturet neutralt; vänligen meddela oss detta i meddelandefältet under beställningsprocessen.


Vi skickar också gärna dina korrektur neutralt. Vänligen skriv din begäran om neutral försändelse i kommentarfältet under beställningsprocessen. Våra korrektur är i allmänhet helt neutrala och har ingen hänvisning till proof.de. Det innebär att din kund inte kan se vem som har producerat dina korrektur.
Vid neutral avsändning får du din kontrollfaktura via e-post.

Vad vi också kan erbjuda dig: Ladda upp din följesedel som en extra fil till dina korrekturdata. Vi skriver sedan ut din följesedel i svartvitt och bifogar den med din beställning. Detta är mycket praktiskt: du beställer 10 sidor A4-prov som ska skickas direkt till din kund.
- Lägg 10 sidor DIN A4 i varukorgen och checka ut med kundens leveransadress
- Skriv i kommentarsfältet: "Vänligen använd neutral frakt, egen följesedel kommer att laddas upp" eller något liknande
- Ladda upp två filer: 1x "Proofs" och 1x "Delivery note" eller något liknande 🙂
- Slutför din beställning

Om du t.ex. vill att vi ska korrekturläsa alla korrektur två gånger och sedan skicka en uppsättning till dig och en uppsättning till din kund, kan du antingen göra två beställningar eller skriva din begäran och den andra leveransadressen i kommentarsfältet. Vi kommer sedan att justera fakturan för 2x utskick och bifoga den med din försändelse. Viktigt: Betala inte via Paypal eller Sofortüberweisung, utan välj "Faktura" som betalningsmetod, eftersom beloppet på orderbekräftelsen då inte längre kommer att matcha det slutliga fakturabeloppet och Paypal skulle därför begära fel belopp från dig.

Du får en spårningslänk via e-post för paket vars fraktetikett vi har skapat med hjälp av vår butiksprogramvara. För korrektur på upp till A4+ skickar vi standardförsändelsen som storbrev med Deutsche Post. Vi kan se spårningen för detta på vår webbplats, men i regel anger den bara om varan redan har levererats eller inte. Spårningen för paket som skickas neutralt, DHL Express före kl. 9.00 och Express med lördagsleverans, kan endast ses från vår webbplats, eftersom vi genererar etiketterna för detta utanför vår butiksprogramvara. Om du kontaktar oss kan vi dock hitta den relevanta länken åt dig.

Allt som kommer in till oss före kl. 16.00 skickas samma dag, förutsatt att beställningen har slutförts i tid och att tryckdata är klara för korrektur. Om du väljer ett av våra expressleveransalternativ kommer korrekturet tillförlitligt fram till sin destination inom Tyskland nästa arbetsdag. Med standardfrakt kan det ibland ta några dagar att leverera, vilket vi inte kan påskynda i efterhand.

Du hittar mer detaljerad information om detta på "Fraktkostnader och leveranstider" Läs mer.

Kontakta oss omedelbart, helst via chatten eller per telefon på +49 (0) 7071-7952740. Trots vår goda förpackning kan det hända att paketet och dess innehåll skadas under transporten och att korrekturet kommer fram böjt. Även om leveransen inte längre är i våra händer kommer vi omedelbart att skapa nya korrektur och skicka dem till dig igen. För att vara på den säkra sidan ber vi dig skicka oss en bild på det veckade korrekturet och/eller den veckade förpackningen och inte kasta bort dem. Ett klagomål till DHL eller UPS är vanligtvis inte framgångsrikt för oss, men på det här sättet kan vi åtminstone försöka. Vi tackar så mycket.

Fler artiklar i ämnet:

2 svar på ”Häufige Fragen”

 1. Complimenti per il sito, l'ho appena scoperto, ma non ho trovato quello che cercavo.
  Ho fatto delle prove colouri ed ho usato il profilo colore:

  Profilfärg ISO Coated V2 300 - Fogra39L,TAC 300% - ISOcoated_v2_300_eci.icc

  Indicazione del tipografo per il tipo di carta su cui vado a stampare un libro fotografico: la carta è La Garda Pat Kiara da 115m/MQ. Prima di fare la tiratura finale, farò una copia del libro stampato in digitaleinkjet (NO HP Indigo). La carta che verrà usata non sarà la stessa ma la Symbol Tatami White da 115g/MQ.

  Questa stampa digitale la fa un altro tipografo che mi consiglia un profilo Fogra39L.
  Queste due carta, sono simili, non sono delle patinate classiche ma delle cosidette SPESSORATE, hanno "una mano" molto alta e la superfice della patinatura è meno liscia e più assorbente.

  Stampa con meno LINEE (risoluzione non eccessiva) per immettere meno inchiostro, evitare che il puntino del retino possa dilatarsi con perdita di qualità colore e incisione delle fotografie.

  Spero mi possiate confermare tali mie considerazioni, e dare al tipografo digitale spiegazioni in merito al corretto profilo da utilizzare.

  Tack
  Distinti saluti
  Luca

  Svara
  • Hej Luca,

   Jag är inte säker på om jag verkligen kan säga något om detta, eftersom jag inte riktigt känner till papperen. I stort sett förstår jag dock poängen: Om både offsettryckaren och digitaltryckaren arbetar enligt FOGRA39 med profilen ISOCoatedV2-300% och båda har bra system som arbetar enligt PSO eller PSR och också kan visa FOGRA39 på dessa papper, borde det egentligen inte vara några problem med stora tryckavvikelser ... oavsett om skärmbestämmelsen är större eller mindre. Jag har ett fint exempel på hyllan här, där den stora upplagan producerades i närheten med hjälp av offsettryck och - på grund av några pinsamma stavfel - reproducerades igen i en mindre upplaga med hjälp av digitaltryck. Det digitala trycket kom från ett helt annat onlinetryckeri och trycktes flera månader senare ... men när jag lägger de två broschyrerna bredvid varandra kan jag bara vid andra eller tredje anblicken se vilket som är offset och vilket som är digitalt tryck.
   När standardisering fungerar kan det verkligen vara en välsignelse! Och om tryckningen görs rent enligt FOGRA39, då är mina FOGRA39-prov för produktionstryck också helt fantastiska. Jag har en gammal sättare som kund som producerar konstböcker. Han skär alltid upp ryggen efter tryckningen och klistrar fast mina korrektur på respektive sida under tryckningen. Om tryckeriet har gjort ett bra jobb, då är matchningen helt enkelt superb!
   Och FOGRA39 ISOCoatedV2 och ISOCoatedV2 300% används fortfarande i så stor utsträckning att tryckerier vanligtvis är väl utrustade för att använda dem. Vi såg detta igen på Fogra Colormanagement Symposium 2024, 9 år efter lanseringen av FOGRA51: I många branscher och tryckprocesser är FOGRA39 fortfarande extremt utbredd och viktig, inte bara som färgrymd för tryck utan även som färgrymd för utbyte.
   Lycka till med ditt projekt! Matthias

   Svara

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner