A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Spektrofotometer

Spektrofotometrar av hög kvalitet Färgmätaree, som kan mäta och exakt beskriva vilken färg som helst.
Mätinstrumentet uppnår detta genom att belysa mätytan med hela Spektrum av det synliga ljuset. Reflektansvärdena för vissa våglängder ger tillsammans det uppmätta värdet, som ofta uttrycks i Laboratorium (mätläge fritt valbart från M0 till M2). De spektrala mätvärdena kan också sparas direkt.

Högkvalitativa tryckerier har sina egna spektrofotometrar för att kunna verifiera utskriften direkt.

Relaterad Einträge

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner