A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Spektrofotometer

Spektrofotometre er af høj kvalitet Farvemålere, som kan måle og præcist beskrive enhver farve.
Måleinstrumentet opnår dette ved at belyse målefladen med hele Spektrum af det synlige lys. Reflektansværdierne for bestemte bølgelængder giver tilsammen den målte værdi, der ofte udtrykkes i Laboratorium (måletilstand kan vælges frit fra M0 til M2). De spektrale målte værdier kan også gemmes direkte.

Højkvalitets proof-printere har deres egne spektrofotometre for at kunne verificere printet direkte.

Relaterede Einträge

Efterlad en kommentar

GDPR-cookiesamtykke med ægte cookie-banner