proof.de ISOCoatedV2 / FOGRA39 Återstart i M1?

Ny utgåva av ISOCoatedV2 i M1 i sikte?

Även nästan 9 år efter introduktionen av den efterföljande färgrymden PSOCoatedV3 är ISOCoatedV2 / FOGRA39 fortfarande den mest utbredda färgrymden i Europa. Vi på Proof GmbH räknar då och då till cirka 200 jobb för bland annat den tyska federationen för tryck- och medieindustrin. Vid den senaste räkningen stod korrektur i ISOCoatedV2 för cirka 68% av alla korrekturjobb på vårt företag. Detta är ett tydligt tecken på den fortsatt utbredda användningen av färgrymden. ISOCoatedV2: Från klassisk färgrymd till branschledande Förutom provtryck för offsettryck på bildtryckspapper finns det även många andra användningsområden inom färgrymden...

Läs mer på

Proof.de Proof GmbH Fogra Certifiering 2020 enligt Fogra Spot Cert för ISOCoatedV2, PSOCoatedV3, PSOUncoatedV3 och eciCMYK-v2

Proof GmbH 2020 återigen Fogra- och Fogra "Spot cert"-certifierad

Även i år har vi skickat in korrektur för Fogra-certifiering. Detta bevisar att vi inte bara levererar enastående provtryckskvalitet genom interna kvalitetskontroller och kontroller, utan att kvaliteten på våra provtryck också bekräftas av externa organ. Vi har därmed fått korrektur certifierade för sjunde året i rad. Under 2019 certifierades vi även för återgivning av spotfärger ("Spot-cert"), och under 2020 var vi det första företaget någonsin att lägga till Fogra-59-certifiering: Vi certifierades för första gången för den nya Fogra 59 eciCMYK-V2-standarden Vi har...

Läs mer på

Fogra-certifiering 33246 av Proof GmbH, proof.de

Proof GmbH fyrdubbelt Fogra- och Fogra "Spot cert"-certifierad

Även i år har vi skickat in korrektur för Fogra-certifiering. Detta bevisar att vi inte bara levererar enastående provtryckskvalitet genom interna kvalitetskontroller och kontroller, utan att kvaliteten på våra provtryck också bekräftas av externa organ. Vi har därmed fått korrektur certifierade för sjunde året i rad. Under 2019 implementerade vi två innovationer i Fogra-certifieringen. Vi certifierades för första gången för den nya standarden Fogra 54 Vi genomförde också en certifiering för PANTONE spotfärger för alla fyra tryckförhållanden, "Spot cert". I och med detta har vi ...

Läs mer på

Fiery XF version 7

Vilken bevisprofil för hålrumsaffischer och valaffischer?

Som vi alla vet är det alltid val runt hörnet, och trenden mot allt större och fler valaffischer fortsätter med oförminskad styrka. Förr var det bara moder natur som gjorde landskapen färgglada på våren, men i dag kan alla lokala, statliga, nationella och europeiska val göra detta med lätthet. Idag har varje kandidat, varje stort eller litet parti de tekniska och ekonomiska möjligheterna att förvandla hela gator till ett färgglatt hav av budskap och ansikten. När fotografen har tagit bra bilder av valkandidaterna i studion, retuscheras bilderna och skickas sedan för layout. Fram till för några år sedan ...

Läs mer på

FOGRA-certifiering 32473 av Proof GmbH

Proof GmbH Fogra-certifierad igen 2018

Även i år har vi skickat in korrektur för Fogra-certifiering. Vi vill visa att vi genom våra interna kvalitetskontroller och granskningar inte bara levererar enastående provtryckskvalitet, utan att kvaliteten på våra provtryck även bekräftas av en extern instans. Vi har därför för sjätte året låtit certifiera korrektur. Kvaliteten på våra tryck har återigen bekräftats av Fogra. Du kan ladda ner hela den 12-sidiga Fogra-testrapporten här. Som du kan se i testrapporten uppgraderade vi vårt Fiery XF-proofsystem för cirka 6 veckor sedan.

Läs mer på

DieDruckerei.de har bytt till de nya standarderna PSOCoatedV3 och PSOUncoatedV3

De första onlinetryckarna byter till PSOCoatedV3 och PSOUncoatedV3

DieDruckerei.de är det första välkända onlinetryckeriet som övergår till PSOCoatedV3 och PSOUncoatedV3. Detta är ett tecken på att de nya standarderna Fogra51/52, nästan exakt tre år efter att de publicerades, i allt högre grad börjar användas i produktionen och som krav från tryckerier för att skapa data. Att omställningen inte heller här går helt smärtfritt framgår av datakraven, som förutom den nya PSOCoatedV3 även känner igen en 300%-variant av profilen - ett arv från ISOCoatedV2 300%-tiden, PSOCoatedV3 finns bara i en 300%-variant, så en PSOCoatedV3 300%-profil finns inte. Trots detta: ...

Läs mer på

Proof GmbH Fogra Cert-logotyp 2017 Skapande av kontraktsbevis

Proof GmbH 2017: Förnyad Fogra-certifiering för PSOCoatedV3, PSOUncoatedV3 och ISOCoatedV2

Under 2017 slutförde Proof GmbH återigen framgångsrikt Fogra-certifieringen för produktion av kontraktsprov - Contract Proof Creation. Liksom tidigare år har vi också certifierats igen för Fogra 39 - ISOCoatedV2. Vi producerade certifieringsbevisen på våra EPSON 7900-, EPSON 9900- och Epson P9000V-provskrivare med X-Rite ILS30 Spectroproofer-mätinstrument och mätte dem igen internt med en I1Pro2 innan vi skickade utskrifterna till Fogra. Tre av våra fyra korrekturpapper ingick också i certifieringen. Kraven för Fogra-certifieringen ...

Läs mer på

Proof GmbH Kontrakt Bevis Skapande Certifikat 30710

Proof GmbH: Fogra-certifierad igen för PSOCoatedV3 (Fogra 51), PSOUncoatedV3 (Fogra 52) och ISOCoatedV2 (Fogra39)

Ett år efter introduktionen av de nya tryckprofilerna Fogra 51 och 52, PSOCoatedV3 och PSOUncoatedV3, har Proof GmbH återigen framgångsrikt slutfört Fogra-certifieringen för produktion av kontraktsprov - Contract Proof Creation. Vi har också blivit omcertifierade för Fogra 39 - ISOCoatedV2. Vi producerade certifieringsbevisen på våra EPSON 7900-, EPSON 9900- och Epson P9000V-provskrivare med Spectroproofer-mätinstrument och mätte dem igen internt med en I1Pro2 innan vi skickade utskrifterna till Fogra. Tre av våra fyra korrekturpapper ingick också i certifieringen ...

Läs mer på

Proof GmbH: Första Fogra 51- och Fogra 52-certifierade företaget i världen

Proof GmbH certifierades av Fogra igen i september 2015, denna gång för standarderna Fogra 51 (PSOCoated_v3), Fogra 52 (PSOuncoated_v3) och Fogra 39 (ISOCoatedV2). Proof GmbH har därmed återigen fått sin kvalitet oberoende bekräftad av Fogra's strikta kriterier. Fogra-testerna går långt utöver den enkla kolorimetriska avläsningen av en mediakil. De speciella testutskrifterna för Fogra bedöms bland annat enligt följande kriterier: Färgnoggrannhet hos Ugra/Fogra-mediekilen CMYK 3 Färgnoggrannhet och färgskala Enhetlighet och homogenitet hos provtryck Glans och färgsättning hos ...

Läs mer på

FOGRA Etikett 28651

Proof GmbH: Fogra-certifierad för ISOCoatedV2 (Fogra 39) och PSOUncoated (Fogra 47)

Proof GmbH har återigen klarat och framgångsrikt slutfört Fogra-certifieringen för produktion av kontraktsbevis - Contract Proof Creation. Vi producerade certifieringsbevisen på både EPSON 7900- och EPSON 9900-proofskrivare med Spectroproofer-mätinstrument. Våra två korrekturpapper ingick också i certifieringen. Detta innebär att Proof GmbH är certifierad för de mest frekventa korrekturstandarderna. Kraven för Fogra-certifiering går långt utöver att bara mäta mediakilen. Provtryckningarna analyseras enligt följande kriterier: Överensstämmelse med toleranserna för Fogra-mediekilen ...

Läs mer på

Fogra-intyg 27643 för Proof GmbH för ISOCoatedV2 Standard Fogra 39

Proof GmbH: Fogra-certifierad för skapande av kontraktsbevis

Proof GmbH har framgångsrikt klarat Fogra-certifieringen för produktion av kontraktsprov enligt Fogra39. Under testnummer 27643 testades produktionen av korrektur av Fogra enligt korrekturstandarden ISOCoatedV2. Med denna certifiering bekräftar Fogra att man uppfyller de höga kvalitetsstandarderna för kontraktsprover i enlighet med ISO 12647-7. Produktionen av exakta och färgkorrekta prover är därför den viktigaste faktorn i tryckkvalitetskontrollen. Fogra media wedge har etablerat sig i prepress- och tryckpraxis som ett pålitligt och utbrett sätt att kontrollera färgkorrektheten hos digitala konstverk. ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner