Fogra SpotCert Certifiering 35140 - Proof GmbH

Proof GmbH Fogra-certifiering med SpotCert igen 2022

I år har vi återigen gjort korrektur för Fogra-certifieringen och skickat dem till München-Aschheim. Varje år bevisar vi därmed att vi inte bara levererar utmärkt provtryckskvalitet genom interna kvalitetskontroller och kontroller, utan att kvaliteten på våra provtryck också mäts och bekräftas av en extern instans. Vi har därför fått våra provtryck certifierade för åttonde året i rad. Sedan 2019 är vi även certifierade för återgivning av spotfärger ("Spot-cert"). Varför Fogra-certifierad? Fogra ...

Läs mer på

Titel Testrapport Fogra Certificate Proof GmbH 2021 Fogra Contract Proof Creation 34558

Proof GmbH 2021 återigen Fogra-certifierad med Fogra "Spot cert".

Även i år har vi skickat in korrektur för Fogra-certifiering. Vi bevisar därmed att vi inte bara levererar utmärkt provtryckskvalitet genom interna kvalitetskontroller och kontroller, utan att kvaliteten på våra provtryck också bekräftas av en extern instans. Vi har därmed fått provtryck certifierade för sjunde året i rad. Sedan 2019 har vi också varit de första att certifieras för återgivning av spotfärger ("Spot-cert") och 2020 har vi också fått ...

Läs mer på

Proof.de Proof GmbH Fogra Certifiering 2020 enligt Fogra Spot Cert för ISOCoatedV2, PSOCoatedV3, PSOUncoatedV3 och eciCMYK-v2

Proof GmbH 2020 återigen Fogra- och Fogra "Spot cert"-certifierad

Även i år har vi skickat in korrektur för Fogra-certifiering. Vi bevisar därmed att vi inte bara levererar utmärkt provtryckskvalitet genom interna kvalitetskontroller och kontroller, utan att kvaliteten på våra provtryck också bekräftas av en extern instans. Vi har därmed fått provtryck certifierade för sjunde året i rad. Redan 2019 certifierades vi även för återgivning av dekorfärger ("Spot-cert"), och 2020 var vi det första företaget någonsin att lägga till Fogra-59-certifieringen: ...

Läs mer på

Fogra-certifiering 33246 av Proof GmbH, proof.de

Proof GmbH fyrdubbelt Fogra- och Fogra "Spot cert"-certifierad

Även i år har vi skickat in korrektur för Fogra-certifiering. Vi bevisar därmed att vi inte bara levererar utmärkt provtryckskvalitet genom interna kvalitetskontroller och kontroller, utan att kvaliteten på våra provtryck också bekräftas av en extern instans. Vi har därmed fått provtryck certifierade för sjunde året i rad. Under 2019 gjorde vi två innovationer inom Fogra-certifieringen. Vi certifierades för första gången för den nya standarden Fogra 54 Vi har certifierats för ...

Läs mer på

FOGRA-certifiering 32473 av Proof GmbH

Proof GmbH Fogra-certifierad igen 2018

Även i år har vi skickat in korrektur för Fogra-certifiering. På så sätt vill vi bevisa att vi inte bara levererar utmärkt provtryckskvalitet genom våra interna kvalitetskontroller och kontroller, utan att kvaliteten på våra provtryck också bekräftas av en extern instans. Vi har därför låtit certifiera våra provtryck för sjätte året. Kvaliteten på våra utskrifter bekräftades återigen av Fogra. Här kan du ladda ner hela den 12-sidiga testrapporten från Fogra. Hur ...

Läs mer på

Fogra-intyg 27643 för Proof GmbH för ISOCoatedV2 Standard Fogra 39

Proof GmbH: Fogra-certifierad för skapande av kontraktsbevis

Proof GmbH har framgångsrikt klarat Fogra-certifieringen för produktion av kontraktsprov enligt Fogra39. Under testnummer 27643 testades produktionen av korrektur av Fogra enligt korrekturstandarden ISOCoatedV2. Med denna certifiering bekräftar Fogra att man uppfyller de höga kvalitetsstandarderna för kontraktsprover enligt ISO 12647-7. Produktionen av verifierbara och färgkorrekta prover är därmed den viktigaste faktorn i kvalitetskontrollen av utskrifter. Fogra mediakil har visat sig fungera väl i ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner