A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

XYZ

XYZ hänvisar till en färgrymd som kallas "CIE XYZ", som också är känd som CIE 1931 XYZ färgrymd. CIE står för Commission Internationale de l'Éclairage, dvs. den internationella belysningskommissionen, och XYZ avser de matematiska koordinaterna för färgrymden.

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner