XYZ

XYZ avser en Färgrymd som kallas "CIE XYZ", vilket också är känt som CIE 1931 XYZ-färgrymden. CIE står för Commission Internationale de l'Éclairage, den internationella belysningskommissionen, och XYZ avser de matematiska koordinaterna för färgrymden. För en kund trycker vi XYZ-EPS-mål i den maximala färgrymden för vår Bevisystems. Så om du skulle ha tryckt XYZ-data är du välkommen att kontakta oss när som helst.

CIE XYZ-färgrymden är en enhetsoberoende färgrymd som utvecklats av CIE för att modellera mänsklig färguppfattning. Den är baserad på primärfärgerna X, Y och Z och fungerar som referens för andra färgrymder och Färgmodelle. XYZ-färgrymden utgör en länk mellan ljusets fysiska egenskaper och den mänskliga uppfattningen av färg.

I XYZ-färgrymden representeras alla färger som tredimensionella koordinater, X, Y och Z representerar ljusstyrkan och andelen av respektive primärfärg. Y-värdet representerar färgens ljusstyrka eller luminans, medan X och Z är de färgkoordinater som anger färgens spektrala komponent.

CIE XYZ-färgrymden utgör grunden för andra färgrymder som CIE Laboratorium-färgutrymme (se även freecolour CIELAB HLC färgatlas, varvid HLC representerar en annan manifestation av CIELAB-färgrymden) och RGB-färgrymd. Genom att konvertera mellan olika färgrymder kan färger representeras och reproduceras i olika system.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner