A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

XYZ

XYZ hänvisar till en färgrymd som kallas "CIE XYZ", som också är känd som CIE 1931 XYZ färgrymd. CIE står för Commission Internationale de l'Éclairage, dvs. den internationella belysningskommissionen, och XYZ hänvisar till färgrymdens matematiska koordinater. För en kund skriver vi ut XYZ-EPS-mål i den maximala färgrymden för våra bevis-system. Så om du har tryckt XYZ-data är du välkommen att kontakta oss när som helst.

CIE XYZ-färgrymden är en enhetsoberoende färgrymd som utvecklats av CIE för att modellera människans färguppfattning. Den är baserad på primärfärgerna X, Y och Z och fungerar som referens för andra färgrymder och färgmodeller. XYZ-färgrymden utgör en länk mellan ljusets fysikaliska egenskaper och människans färguppfattning.

I XYZ-färgrymden representeras alla färger som tredimensionella koordinater, X, Y och Z representerar ljusstyrkan och andelen av respektive primärfärg. Y-värdet representerar färgens ljusstyrka eller luminans, medan X och Z är de färgkoordinater som anger färgens spektrala komponent.

CIE XYZ färgrymden utgör grunden för andra färgrymder såsom CIE Lab färgrymden (se även den fria färg CIELAB HLC färgatlas, där HLC representerar en annan form av CIELAB färgrymd) och RGB färgrymd. Genom att konvertera mellan olika färgrymder kan färger visas och återges i olika system.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner