A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kalender

En kalander är en uppsättning stålvalsar, vanligtvis uppvärmda, mellan vilka material passerar och därmed "kalandreras", dvs. slätas ut, valsas, tunnas ut etc. Kalandreringsprocessen utförs på samma sätt som kalandreringsprocessen.

Kalandrerat papper

Vid papperstillverkning kallas kalandrering även för "kalandrering". Papper glättas mekaniskt mellan kalandervalsarna för att producera ett bestruket eller obestruket papper. Kalandrering sker under mycket högt tryck och hög temperatur.

Kelvin

Kelvin är en enhet för absolut temperatur som används inom vetenskapen. Dagsljus definieras som 6500 Kelvin, men för tryckning gäller en färgtemperatur på 5000 Kelvin i Europa med standardljuset D50.

Kodak-godkännande

Kodak Approval Proof System introducerades på marknaden av Kodak på 90-talet. Med ett Kodak Approval System kan man producera utmärkta bindande halvtonprover och produktionsdummies. De ersattes huvudsakligen av de snabbare och billigare bläckstråleprovningssystemen, som är mycket bättre och mer exakta när det gäller färgåtergivning.

Färgmätare

En färgmätare för mätning/jämförelse av färger.
Den används ofta för att kalibrera bildskärmar eller för analys inom biologi/kemi. Mer sofistikerade enheter, som spektrofotometern, kan mäta färger spektralt och används också för korrektur för att verifiera eller kalibrera skrivare, bland annat.

Bevis på kontraktet

Ett kontraktsprov är ett färgbindande och juridiskt bindande prov enligt ISO 12647-7. Kontraktsprovet är för närvarande den högsta provstandarden med de snävaste toleranserna och anses därför vara ett "kontrakt", dvs. ett kontrakt mellan provtryckaren och tryckeriet.

Kraftliner

Kraftliner, auch als Craftpapier oder Kraftpapier bezeichnet, ist ein besonders festes Papier, das in der Druck- und Verpackungsindustrie eine wichtige Rolle spielt. Der Name „Kraft“ kommt aus dem Deutschen und bedeutet „Stärke“, was die Haupteigenschaft dieses Materials gut beschreibt. Es wird hauptsächlich aus Holzfasern hergestellt, die in einem speziellen Verfahren, dem Kraftverfahren, aufbereitet werden. Dabei werden die Holzspäne chemisch behandelt, um die Zellulosefasern vom Lignin zu trennen. Das Ergebnis sind lange, widerstandsfähige Fasern, die dem Papier seine Festigkeit verleihen. Dieses Papier hat eine natürliche braune Farbe, kann aber auch gebleicht …

Läs mer på

Kraftpapper

Kraftpapier, auch als Craftpapier, Kraftliner oder Craftliner bezeichnet, ist ein besonders festes Papier, das in der Druck- und Verpackungsindustrie eine wichtige Rolle spielt. Der Name „Kraft“ kommt aus dem Deutschen und bedeutet „Stärke“, was die Haupteigenschaft dieses Materials gut beschreibt. Es wird hauptsächlich aus Holzfasern hergestellt, die in einem speziellen Verfahren, dem Kraftverfahren, aufbereitet werden. Dabei werden die Holzspäne chemisch behandelt, um die Zellulosefasern vom Lignin zu trennen. Das Ergebnis sind lange, widerstandsfähige Fasern, die dem Papier seine Festigkeit verleihen. Dieses Papier hat eine natürliche braune Farbe, kann aber auch …

Läs mer på

Mätare med sfäriskt huvud

Spektrofotometrar med sfäriskt huvud som KonicaMinolta CM-26d är en klass av färgmätningsinstrument som kan mäta med en d:8° sfärisk huvudgeometri i mätläget SCI - "Specular Component Included" - och SCE - "Specular Component Excluded".

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner