A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kalendarz

Termin kalander jest używany do opisania kilku stalowych rolek, które są zwykle podgrzewane i między którymi przepuszczane są materiały, a tym samym "kalandrowane", tj. wygładzane, walcowane, rozcieńczane itp.

Papier kalandrowany

W produkcji papieru kalandrowanie jest również znane jako "kalandrowanie". Papier jest mechanicznie wygładzany pomiędzy rolkami kalandra w celu uzyskania papieru powlekanego lub niepowlekanego. Kalandrowanie odbywa się pod bardzo wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze.

Kelvin

Kelwin to bezwzględna jednostka temperatury stosowana w nauce. Światło dzienne jest zdefiniowane jako 6500 Kelwinów, dla druku w Europie stosuje się temperaturę barwową 5000 Kelwinów ze standardowym światłem D50.

Zatwierdzenie Kodak

Kodak Approval Proof System został wprowadzony na rynek przez firmę Kodak w latach 90. ubiegłego wieku. System Kodak Approval System może być wykorzystywany do produkcji doskonałych odbitek półtonowych i atrap produkcyjnych. Zostały one w dużej mierze zastąpione przez szybsze, tańsze i znacznie lepsze oraz bardziej precyzyjne systemy proofingu atramentowego pod względem reprodukcji kolorów.

Kolorymetr

kolorymetr służący do pomiaru/porównywania kolorów.
Jest często używany do kalibracji monitorów lub w biologii/chemii do analiz. Bardziej zaawansowane urządzenia, takie jak spektrofotometr, mogą mierzyć kolory spektralnie i są również używane do dowodu do weryfikacji lub kalibracji drukarek.

Dowód zawarcia umowy

Proof kontraktowy to wiążący kolorystycznie i prawnie proof zgodny z normą ISO 12647-7. Proof kontraktowy jest obecnie najwyższym standardem proofa o najściślejszych tolerancjach i dlatego jest uważany za "kontrakt", tj. umowę między twórcą proofa a drukarnią.

Kraftliner

Kraftliner, auch als Craftpapier oder Kraftpapier bezeichnet, ist ein besonders festes Papier, das in der Druck- und Verpackungsindustrie eine wichtige Rolle spielt. Der Name „Kraft“ kommt aus dem Deutschen und bedeutet „Stärke“, was die Haupteigenschaft dieses Materials gut beschreibt. Es wird hauptsächlich aus Holzfasern hergestellt, die in einem speziellen Verfahren, dem Kraftverfahren, aufbereitet werden. Dabei werden die Holzspäne chemisch behandelt, um die Zellulosefasern vom Lignin zu trennen. Das Ergebnis sind lange, widerstandsfähige Fasern, die dem Papier seine Festigkeit verleihen. Dieses Papier hat eine natürliche braune Farbe, kann aber auch gebleicht …

Czytaj więcej

Papier siarczanowy

Kraftpapier, auch als Craftpapier, Kraftliner oder Craftliner bezeichnet, ist ein besonders festes Papier, das in der Druck- und Verpackungsindustrie eine wichtige Rolle spielt. Der Name „Kraft“ kommt aus dem Deutschen und bedeutet „Stärke“, was die Haupteigenschaft dieses Materials gut beschreibt. Es wird hauptsächlich aus Holzfasern hergestellt, die in einem speziellen Verfahren, dem Kraftverfahren, aufbereitet werden. Dabei werden die Holzspäne chemisch behandelt, um die Zellulosefasern vom Lignin zu trennen. Das Ergebnis sind lange, widerstandsfähige Fasern, die dem Papier seine Festigkeit verleihen. Dieses Papier hat eine natürliche braune Farbe, kann aber auch …

Czytaj więcej

Urządzenie pomiarowe z głowicą kulową

Spektrofotometry z głowicą sferyczną, takie jak KonicaMinolta CM-26d, to klasa urządzeń do pomiaru barwy, które mogą mierzyć z geometrią głowicy sferycznej d:8° w trybie pomiarowym SCI - "Specular Component Included" oraz SCE - "Specular Component Excluded".

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner