A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kelvin

Kelwin to bezwzględna jednostka temperatury używana w nauce.

temperatura barwowa źródła światła, monitora lub obrazu w Kelwinach defi odpowiada temperaturze absolutnie czarnego obiektu, gdyby świecił on w tej bieli. Tutaj znajdą Państwo bardziej szczegółowe wyjaśnienie:

Promiennik ciała doskonale czarnego i prawo promieniowania Plancka:

Ciało doskonale czarne to hipotetyczny obiekt, który emituje promieniowanie elektromagnetyczne w funkcji swojej temperatury. Max Planck opracował prawo promieniowania Plancka, aby opisać właściwości promieniowania ciała doskonale czarnego. Prawo to mówi, że rozkład widmowy emitowanego promieniowania zależy od temperatury ciała doskonale czarnego. W wyższych temperaturach promiennik ciała doskonale czarnego emituje więcej energii na krótszych długościach fal (wyższych częstotliwościach), co powoduje, że światło ma niebieskawy kolor. W niższych temperaturach emisja na dłuższych falach (niższych częstotliwościach) jest wyższa, przez co światło wydaje się czerwonawe.

Zastosowanie do rzeczywistych źródeł światła:

W praktyce rzeczywiste źródła światła, takie jak żarówki, lampy fluorescencyjne, światło dzienne itp. nie mogą być traktowane jako emitery idealnej czerni. Niemniej jednak możemy wykorzystać prawo promieniowania Plancka do zdefiniowania temperatury, która opisuje odcień światła, jaki miałoby to źródło przy idealnym czarnym promieniowaniu. Ta zdefiniowana temperatura jest mierzona w Kelwinach i określana jako "temperatura światła".

Temperatury barwowe w praktyce:

Zastosowanie jednostki Kelvina do pomiaru temperatury światła umożliwia znormalizowany i obiektywny opis źródeł światła. Źródła światła o niższych wartościach Kelvina (np. 2000 K - 3000 K) są postrzegane jako "ciepłe" lub czerwonawe, podczas gdy źródła światła o wyższych wartościach Kelvina (np. 5000 K - 6500 K) są postrzegane jako "chłodne" lub niebieskawe.

Zastosowania:

Wykorzystanie Kelwinów do opisania temperatury światła jest ważne w wielu dziedzinach. W fotografii i produkcji wideo wybór odpowiedniej temperatury światła może wpłynąć na nastrój i atmosferę obrazu. W technologii oświetleniowej zastosowanie wartości Kelvina pomaga w wyborze źródeł światła, które tworzą pożądaną jakość kolorów i atmosferę. W zarządzaniu kolorami, uwzględnienie temperatury światła umożliwia dokładne odwzorowanie kolorów na różnych ekranach i drukarkach. Światło dzienne jest definiowane jako 6500 Kelwinów; dla druku w Europie, D50 standardowe światło to temperatura barwowa 5000 Kelwinów. Monitory do przetwarzania obrazu są zwykle kalibrowane do 5800 Kelwinów, ponieważ ta nieco "chłodniejsza" wartość okazała się bardziej praktyczna do dopasowywania kolorów niż czysta, stosunkowo żółtawa wartość 5000 Kelwinów.

Ogólnie rzecz biorąc, zastosowanie Kelvina do pomiaru temperatury światła zapewnia praktyczną i znormalizowaną metodę opisywania i kontrolowania koloru źródeł światła, co ma ogromne znaczenie w wielu obszarach percepcji wizualnej i technologii.

Nawiasem mówiąc, słowo "stopień" nie jest używane w odniesieniu do Kelvina. Temperatura 5000 stopni Kelvina nie jest określana jako "5000 stopni Kelvina", a jedynie jako 5000 stopni Kelvina lub "5000 K".

Ähnliche Einträge

Proszę zostawić komentarz

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner