A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

D50

D50 to standardowe światło w przemyśle drukarskim. Ma ono stopień białości 5000 Kelwinów, tj. kolor, który emitowałoby metalowe ciało świecące w temperaturze 5000 Kelwinów.

Zgodnie z normą ISO 3664:2009, standardowa lampa D50 została zmieniona w 2009 r.; obecnie zawiera ona więcej składników widmowych UV niż przed 2009 r. Ponieważ zmiana ta nie została wyraźnie zakomunikowana wszystkim drukarniom i firmom zajmującym się przygotowaniem do druku, lampy D50 ze starymi lampami nadal często istnieją, co może powodować zamieszanie podczas dopasowywania kolorów. Na przykład, drukarnia może mieć dwie lampy D50, które mają różne składowe UV, a zatem zupełnie inaczej reagują na rozjaśniacze optyczne w nowoczesnym papierze naturalnym.

Dobry raport Fogra na temat obecnego problemu z D50 znajdą Państwo tutaj:

Ähnliche Einträge

Proszę zostawić komentarz

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner